Công Nguyên năm 1142, Nhạc Phi bị gian thần hãm hại, hàm oan mà mất. Hậu duệ Nhạc Phi dưới sự tương trợ của nhân sĩ giang hồ đã ầm thầm lui về ở ẩn tại hồ Phàn Dương, La Tiêu Sơn, thành lập Trung Nhạc Trại. Đệ tử Trung Nhạc Trại hành hiệp trượng nghĩa vì dân nên đã gây dựng được thanh thế lớn.

Về sau, Nhạc Phi được giải oan, đệ tử Trung Nhạc Trại không ngừng lớn mạnh và đổi tên Vũ Hồn Đường. Chính vì thừa hưởng bí kíp "Vũ Mục Di Thư" của Nhạc tướng quân nên đệ tử Vũ Hồn Đường ai cũng tinh thông võ nghệ, công thủ thành thạo, thêm rèn luyện ngày đêm trong quân doanh trước đó, kết hợp tuyệt kĩ tinh hoa võ học giang hồ đã phát triển và hình thành một bộ võ học mới, khởi đầu cho môn phái Vũ Hồn... Thời khắc sinh tử, đệ tử Vũ Hồn có thể bộc lộ tiềm lực vô song...Xem thêm