Bản cập nhật Cường Hóa Trang Bị

Điều chỉnh Uẩn Linh

Đất trời vào Xuân luôn mang những linh khí đặc biệt, bất kỳ ai chăm chỉ luyện công đều sẽ đạt được những công năng phát quang muôn thần lực và đến với những điều chỉnh về Uẩn Linh ngày 01/02/2021, quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí sẽ có thêm sức mạnh mới trên đường liễu ngộ võ học...

Thuộc tính Uẩn Linh Mới

Thuộc tínhCấp
12345678910
Áo Kháng tất cả (Dương) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nón Tỉ lệ trọng kích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Áo Thời gian thọ thương (Dương) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Áo Tỉ lệ hóa giải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nón Ngũ hành cường hóa 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Nón Tỉ lệ bỏ qua hóa giải 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Nâng cấp thuộc tính uẩn linh

  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
  • Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp thuộc tính
Thuộc tínhCấp
2345678910
Kháng tất cả (Dương) 60 80 100 120 160 200 240 280 320
Tỉ lệ trọng kích
Thời gian thọ thương (Dương)
Tỉ lệ hóa giải
Ngũ hành cường hóa
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải

Uẩn linh thuộc tính vào ngoại trang

Thuộc tínhCấp 2 - Cấp 5Cấp 6 - Cấp 10
Kháng tất cả (Dương)
  • 2000 Điểm Quyển
  • 10 Uẩn Linh Yếu Quyết
  • 4000 Điểm Quyển
  • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
Tỉ lệ trọng kích
Thời gian thọ thương (Dương)
Tỉ lệ hóa giải
Ngũ hành cường hóa
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải
  • 2000 Điểm Quyển
  • 20 Uẩn Linh Yếu Quyết

Những thắc mắc liên quan Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.