Bản cập nhật mới - 07/2020

Phụng Mệnh Dã Tẩu

Đội trưởng giữ đủ 8 loại Dã Tẩu Môn có thể đến Dã Tẩu để Phục Mệnh. Mỗi ngày 1 nhân vật Phục Mệnh tối đa 5 lần. Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí nhớ tham gia để nhận quà thưởng từ tính năng Phục Mệnh Dã Tẩu nhé.

Thời gian áp dụng

 • Từ sau bảo trì ngày 14/07/2020

NPC và vật phẩm liên quan Giang Hồ Ký

Hình ảnh Tính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC Dã Tẩu
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng: Phục Mệnh Dã Tẩu
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn - Thiên Xu Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn - Thiên Cơ Lệnh
 • Nguồn gốc: Trả nhiệm vụ Dã Tẩu ngẫu nhiên nhận được
 • Tính chất: Không xếp chồng. Giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Công dụng: Dùng để Phục Mệnh Dã Tẩu
 • Hạn dùng: 24 tiếng
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn - Thiên Quyền Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn - Thiên Toàn Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn – Ngọc Hoành Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn – Khai Dương Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn – Dao Quang Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu Môn – Thất Tinh Lệnh

Cách tham gia

  1. Nhân vật Trùng Sinh 5 trở lên mới có thể Phục Mệnh
  2. Đội trưởng giữ đủ 8 loại Dã Tẩu Môn có thể đến Dã Tẩu để Phục Mệnh (mỗi ngày 1 nhân vật Phục Mệnh tối đa 5 lần)
  3. Phần thưởng ngẫu nhiên cho tất cả thành viên:
Vật phẩmSố lượngHạn sử dụng
Kinh nghiệm 50tr EXP -
Thiên Long Thạch 1 7 ngày
Phiếu Hoàn Thành 1 7 ngày
Bách Luyện Thành Cương 1 7 ngày
Đại Bách Luyện Thành Cang 1 7 ngày
Đại Hộ Mạch Đơn 10 7 ngày
Bàn Long Thạch 50 7 ngày
Chấn Long Thạch 50 7 ngày

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.