Bản cập nhật tháng 08/2021

Vòng Sáng & danh hiệu Tống Kim

Các Vòng Sáng và Danh hiệu Tống Kim với các giá trị thuộc tính ẩn kể từ sau bảo trì ngày 21/08/2021, nay thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí được thuận đường bôn tẩu, hiệp nghĩa giang hồ cùng đồng đạo.

  • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 21/08/2021
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí

Vòng Sáng và danh hiệu Tống Kim

Vòng Sáng Tống Kim
  • Vòng Sáng Tống Kim sẽ thành thuộc tính ẩn
Vòng sáng Tống KimThuộc tínhGiá trịGhi chú
Độc Bá Thiên Hạ Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
Bỏ qua tất cả kháng tính 5% (Dương)
kháng tất cả 5% (Dương)
tăng công kích kĩ năng 50%
Uy Mãnh Vô Song Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
Bỏ qua tất cả kháng tính 5% (Dương)
tăng công kích kĩ năng 40%
Lực Áp Quần Hùng Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tỷ lệ hóa giải cách đảng 5%
tăng công kích kĩ năng 30%
Tứ Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
tăng công kích kĩ năng 20%
Ngũ Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
tăng công kích kĩ năng 10%
Lục Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
Thất Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Tốc độ di chuyển 10%
Bát Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Cửu Tuyệt Chiến Trường Sinh lực tối đa 1000 (Dương) Thuộc tính ẩn
Danh hiệu Tống Kim
  • Danh hiệu tống kim sẽ thành thuộc tính ẩn
  • Chỉ nhận được Danh Hiệu cao nhất
  • Ví dụ: Đang là Tống Binh Sĩ khi lên Tống Hiệu Uý thì Danh Hiệu Tống Binh Sĩ mất đi và chỉ còn Danh Hiệu Tống Hiệu Uý
Danh HiệuThuộc tínhGiá trịGhi chú
Tống Binh Sĩ và Kim Binh Sĩ Sinh lực tối đa 5000 (Dương) Thuộc tính ẩn
kháng tất cả 10% (Dương)
Tống Hiệu Uý và Kim Hiệu Uý Sinh lực tối đa 6000 (Dương) Thuộc tính ẩn
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Thống Lĩnh và Kim Thống Lĩnh Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 10%
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Phó Tướng và Kim Phó Tướng Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 30%
kháng tất cả 20% (Dương)
Tống Đại Tướng và Kim Đại Tướng Sinh lực tối đa 7000 (Dương) Thuộc tính ẩn
tăng công kích kĩ năng 70%
kháng tất cả 20% (Dương)

Danh hiệu Phúc Lợi (áp dụng sau bảo trì 01/09/2021)

Vòng sáng tống kimThuộc tínhGiá trịGhi chú
Hoàng Đồ Bá Nghiệp tăng công kích kĩ năng 20% Thuộc tính ẩn
kháng tất cả 5% (Dương)
Bỏ qua tất cả kháng tính 5% (Dương)
Triệt tiêu sát thương 10% (Dương)
Tỉ lệ hoá giải cách đảng 5% (Dương)
Vang Danh Giang Hồ kháng tất cả 5% (Dương) Thuộc tính ẩn
Triệt tiêu sát thương 10% (Dương)
Tỉ lệ hoá giải cách đảng 5% (Dương)
Xác suất hoá giải sát thương 5% (Dương)
Tỉ lệ giảm trọng kích 5% (Dương)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.