Bảo vật Hồ Lô

Bảo vật Hồ Lô

Đôi khi những thứ tầm thường nhất, đơn giản nhất nhưng lại mang lại điều đặc biệt nhất và ngay tại Võ Lâm Miễn Phí, Kẹo Hồ Lô chính là bảo bối mở ra kho tàng bảo vật võ lâm trung nguyên, tranh đoạt ngay hôm nay, ngày đêm tu luyện công phu, hẹn ngày đả bại đối thủ...

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 01/06 đến 23h59 ngày 30/06/2021

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Ghép Huân Chương Sao Vàng
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Kẹo Hồ Lô
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Kẹo Hồ Lô
  • Xem số lần sử dụng Kẹo Hồ Lô
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/06/2021

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Võ Lâm Miễn Phí
Kẹo Hồ Lô

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Kẹo Hồ Lô.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2021
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 lần/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Hạt Dẻ
  • Nguồn gốc:
   • Nhận thưởng mốc Năng Động
   • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận vật phẩm (khóa)
34 Năng Động 5 Hạt Dẻ
39 Năng Động 10 Hạt Dẻ
44 Năng Động 15 Hạt Dẻ
50 Năng Động 30 Hạt Dẻ

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Hạt Dẻ
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Hạt Dẻ
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Hạt Dẻ
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Hạt Dẻ
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Hạt Dẻ
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2021.
Võ Lâm Miễn Phí
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Kẹo Hồ Lô
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Huân Chương Sao Vàng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 3 Sao Vàng = 1 Huân Chương Sao Vàng
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2021

Phần thưởng Kẹo Hồ Lô hàng ngày

 • Sử dụng Kẹo Hồ Lô đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Kẹo Hồ LôPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Kẹo Hồ Lô

Sử dụng Kẹo Hồ Lô sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 30/06/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu T inh/Ngự Phong) (7 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/06/2021)
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 30/06/2021)

Sử dụng Kẹo Hồ Lô đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Kẹo Hồ Lô
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 8 1.000.000.000 EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn
100 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50 Thiên Long Thạch (khóa)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 Sao Vàng (24h00 - 30/06/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 8 2.000.000.000 EXP
230.000 điểm Chân Nguyên
750 Đại Hộ Mạch Đơn
150 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
100 Thiên Long Thạch
1 Sao Vàng (24h00 - 30/06/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Tất cả server 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  3000 Tất cả server 1 Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Ngự Phong) 14 ngày
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 8]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/06/2021)
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  Vô Danh Thiên Thạch số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Côn Lôn/Cái Bang/Nga My/Thúy Yên/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Hoa Sơn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
 • Phần thưởng tùy chọn: Áp dụng tất cả server

  ServerPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 30/06/2021
  Chiến Định Giang Sơn 8 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 30/06/2021

Phần thưởng sử dụng Hạt Dẻ

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Kẹo Hồ Lô
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên (24h00 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/06/2021)

Phần thưởng sử dụng Huân Chương Sao Vàng

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Bí Kíp Cấp 25 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Côn Lôn/Cái Bang/Nga My/Thúy Yên/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Hoa Sơn)
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
Chìa khóa Nguyệt Khuyết Hoàng Kim
Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)
Tín Vật Môn Phái (30 ngày)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.