Chào 2022

Chào 2022 vui chơi nhận thưởng

Võ học là vô biên, bất kể ai đã bước chân vào giang hồ đều phải không ngừng tu luyện, bởi núi cao còn có núi cao hơn. Vì vậy, khởi động ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2022, quý nhân sĩ nhanh thu thập những bảo vật võ lâm, đây chính là những phần thưởng hữu ích cho nhân sĩ trên đường hành tẩu giang hồ.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 03/01 đến 23h59 ngày 31/01/2022

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi [Pháo Hoá Mừng Xuân]
  • Đổi [Hộp Quà Năm Mới]
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng [Pháo Hoá Mừng Xuân]
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc [Pháo Hoá Mừng Xuân]
  • Xem số lần sử dụng [Pháo Hoá Mừng Xuân]
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/01/2022

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Võ Lâm Miễn Phí
Pháo Hoa Mừng Xuân

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Pháo Hoa Mừng Xuân.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Pháo Hoa Mừng Xuân/nhân vật
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Pháo Hoa Mừng Xuân/nhân vật

 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2022
Võ Lâm Miễn Phí
Pháo Hoa
  • Nguồn gốc:
   • Mua tại Hàng Rong giá 50 vạn
   • Nhận thưởng mốc Năng Động
   • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận vật phẩm (khóa)
34 Năng Động 5 Pháo Hoa
39 Năng Động 10 Pháo Hoa
44 Năng Động 15 Pháo Hoa
50 Năng Động 30 Pháo Hoa

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Pháo Hoa
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Pháo Hoa
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Pháo Hoa
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 3 Pháo Hoa
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Pháo Hoa
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Pháo Hoa
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Pháo Hoa
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Pháo Hoa
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Pháo Hoa/nhân vật

 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2022.
Võ Lâm Miễn Phí
Thiệp Năm Mới
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Pháo Hoa Mừng Xuân
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Hộp Quà Năm Mới
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2022
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Quà Năm Mới
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 3 Thiệp Năm Mới = 1 Hộp Quà Năm Mới
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2022

Phần thưởng Pháo Hoa Mừng Xuân hàng ngày

 • Sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Pháo Hoa Mừng XuânPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân

Các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10)

Sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/01/2022)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (7 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
20 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/01/2022)
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)
Chiến Định Giang Sơn 10

Sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (23h59 ngày 31/01/2022)
Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (7 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
20 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/01/2022)
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Rương trang bị Nguyệt Khuyết (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn (23h59 ngày 31/01/2022)

Sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Pháo Hoa Mừng Xuân
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10) 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
Chiến Định Giang Sơn 10 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
200 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Tinh Xảo (khóa)
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (7 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (7 ngày)
Chiến Định Giang Sơn 10 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
400 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
10 Rương Tinh Xảo (khóa)
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (7 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (7 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Tinh Xảo (khóa)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 10 1.000.000.000 EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
50 Thiên Long Thạch (khóa)
600 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
20 Rương Tinh Xảo (khóa)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
30 Rương Tinh Xảo (khóa)
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
1 Thiệp Năm Mới (24h00 - 31/01/2022)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 10 2.000.000.000 EXP
230.000 điểm Chân Nguyên
800 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
30 Rương Ấn Chiến
30 Rương Tinh Xảo (khóa)
100 Thiên Long Thạch
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
1 Thiệp Năm Mới (24h00 - 31/01/2022)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Tất cả server (Trừ Chiến Định Giang Sơn 10) 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  Chiến Định Giang Sơn 10 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên)
  8 Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên)
  3000 Tất cả server (Trừ Chiến Định Giang Sơn 10) Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Ngự Phong)(14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Bảo Rương Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/01/2022)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (7 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (7 ngày)
  Chiến Định Giang Sơn 10 Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Ngự Phong)(14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [cấp 7]
  Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [cấp 7]
  Xích Hỏa Văng Cương - Giáp [cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [cấp 7]
  Kim Long Văn Cương - Giáp [cấp 7]
  Bảo Rương Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
  8 Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/01/2022)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
 • Phần thưởng tùy chọn: Áp dụng tất cả server

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Vạn Tiễn Bất Xâm 10% 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/01/2022

Phần thưởng sử dụng Pháo Hoa

Tất cả các server (trừ Chiến Định Giang Sơn 10)
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Pháo Hoa Mừng Xuân
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21/23
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/01/2022)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/01/2022)
Chiến Định Giang Sơn 10
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Pháo Hoa Mừng Xuân
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21/23
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/01/2022)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/01/2022)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/01/2022)

Phần thưởng sử dụng Hộp Quà Năm Mới

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Bí Kíp Cấp 25 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Côn Lôn/Cái Bang/Nga My/Thúy Yên/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
Chìa khóa Nguyệt Khuyết Hoàng Kim
Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)
Tín Vật Môn Phái (30 ngày)
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.