Chiến Định Giang Sơn 10

Đua Top nhận thưởng khủng

Vào ngày 16/10 này, nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí sẽ được tham gia vào cuộc tranh đoạt mới tại Chiến Định Giang Sơn 10. Không biết Top 10 cao thủ nào sẽ được vinh danh tại đây? Và Top 1 Bang hội Công Thành số 1 sẽ nhận ngay Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ cấp 8 (2 skill) + 1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn cùng nhiều phần thưởng giá trị khác. Sẵn sàng chiến đấu, đại phát thần uy, khắc ghi tên tuổi ngay tại Chiến Định Giang Sơn 10!

Lưu ý:

 • Quý nhân sĩ có thể dùng Giang Hồ Ký được cập nhật mới nhất vào 16/10/2021 - bảo bối thăng cấp nhanh thần tốc.
 • Nhiệm vụ Tân Thủ: Tổng hợp tính năng của Võ Lâm Miễn Phí
 • Bản cập nhật điều chỉnh Môn Phái 2021: Xem tại đây.
 • Chuyển máy chủ: Sau ngày 20/12/2021, nhân vật dưới Trùng Sinh 5 cấp 150 có thể chuyển về máy chủ khác.

Tặng quà máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 10

 • Thời gian nhận quà: Từ 16/10 đến 23h59 ngày 22/10/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật ở máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 10
 • NPC nhận quà: Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An.
 • Phần thưởng: 1 Minh Phượng Cẩm Nang (14 ngày, khóa)

Đua Top đẳng cấp Cá Nhân

   • Thời gian diễn ra: Từ 16/10 đến 23h29 16/12/2021
   • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại Chiến Định Giang Sơn 10.
   • Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ (Lâm An) để nhận thưởng đua Top cao thủ.
Số lượng giảiMốc đẳng cấpVật phẩm
Không giới hạn Trùng Sinh 6 - cấp 150 10 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
20 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
10 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi
(khóa, 30 ngày)
50 Tinh Luyện Thạch (khóa, 30 ngày)
Thủ Tam Âm Kinh cấp 7
Thủ Tam Dương Kinh cấp 7
Túc Tam Âm Kinh cấp 7
Túc Tam Dương Kinh cấp 7
Không giới hạn Trùng Sinh 6 - cấp 181 100 Tinh Luyện Thạch (khóa, 30 ngày)
10 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
Không giới hạn Trùng Sinh 6 - cấp 197 20 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
30 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
10 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi
(khóa, 30 ngày)
Không giới hạn Trùng Sinh 6 - cấp 199 45.000 điểm Huyền Nguyên
Không giới hạn Trùng Sinh 7 – cấp 10 20.000 Điểm Tu Dưỡng
Không giới hạn Trùng Sinh 7 – cấp 150 70.000 Điểm Huyền Nguyên
  • Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 22/11/2021, tổng kết Top 10 thế giới để trao thưởng
  • 23h59 ngày 22/11/2021, hệ thống lấy danh sách các nhân vật Trùng Sinh 6 trở lên (không bao gồm TOP 10 đẳng cấp) sẽ nhận 1.000.000 điểm Chân Nguyên. Thời gian nhận thưởng thông báo sau:
  • Phần thưởng Top 10 Thế giới:
HạngVật phẩm thưởngGhi chú
1 Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ cấp 8
(2 skill)
Chỉ số đẹp - Tùy chọn thuộc tính
10 trang bị Nguyệt Khuyết Ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
2 10 trang bị Nguyệt Khuyết Ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
3 Rương Nguyệt Khuyết: Vũ Khí, Áo, Dây Chuyền và Nón Ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
4 đến 6 Rương Nguyệt Khuyết: Áo, Dây Chuyền và Nón Ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 3 tháng
5 triệu Chân Nguyên -
7 đến 10 Rương Nguyệt Khuyết: Dây Chuyền và Nón Ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao cấp 1
(chọn 1 trong 2 loại)
3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 3 tháng
4 triệu Chân Nguyên -

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Đua TOP Bang hội

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 03/12 đến 17/12/2021
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 10.
 • 3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành cao nhất, nhì ba, được tính theo bảng sau (lấy kết quả tổng kết từ các trận Công thành).
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương 5 điểm
Biện Kinh 3 điểm
Lâm An 3 điểm
Phượng Tường 2 điểm
Dương Châu 2 điểm
Thành Đô 2 điểm
Đại Lý 2 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên trong trận công thành tuần thứ 3 tức ngày 17/12/2021
 • Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (chiếm Phượng Tường, Tương Dương), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
 • Lưu ý đặc biệt: Bang hội đạt Top 1 sẽ được chọn tên máy chủ, theo quy tắc đặt tên máy chủ sẽ được công bố sau.
 • Phần thưởng:
  • Sẽ được trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi tổng kết điểm thông qua GM.
  • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh liên quan đến việc nhận thưởng.
 • Phần thưởng Đua Top Bang hội:
Xếp hạngSố lượngVật phẩm
1 1 Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ cấp 8 (2 skill),
(chỉ số đẹp - Tùy chọn thuộc tính)
1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn
1 Phiên Vũ Thần Câu (3 tháng)
1 Thiết Huyết Chiến Lang (3 tháng)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
5 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
5 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
5 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
300 Tinh Tinh Khoáng
2 1 Rương Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Áo Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Nón Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thiết Huyết Chiến Lang (3 tháng)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
4 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
4 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
4 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
200 Tinh Tinh Khoáng
3 1 Rương Áo Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Nón Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
3 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
3 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
3 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
100 Tinh Tinh Khoáng

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

 • Ngoài ra bang hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
  Kỹ Năng 90Thành Thị Thôn TrấnĐịa danh
  luyện công
  Đạt Ma Độ Giang Truy Tinh Trục Nguyệt Biện Kinh Long Môn Trấn Hắc Sa Động
  Hoành Tảo Thiên Quân Truy Phong Quyết Lâm An Đạo Hương Thôn Trường Bạch Sơn Bắc
  Vô Tướng Trảm Thiên Địa Vô Cực Tương Dương Long Tuyền Thôn Trường Bạch Sơn Nam
  Vân Long Kích Nhân Kiếm Hợp Nhất Thành Đô Vĩnh Lạc Trấn Khỏa Lang Động
  Thiên Ngoại Lưu Tinh Âm Phong Thực Cốt Đại Lý Nam Nhạc Trấn Phong Lăng Độ
  Băng Tung Vô Ảnh Huyền Âm Trảm Phượng Tường Thạch Cổ Trấn Mạc Cao Quật
  Băng Tâm Tiên Tử Đoạn Cân Hủ Cốt Dương Châu Giang Tân Thôn Điểm Thương Sơn
  Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh Tam Nga Tế Tuyết Chu Tiên Trấn Dược Vương Động
  Cửu Cung Phi Tinh Phong Sương Toái Ảnh La Tiêu Sơn
  Bảo Vũ Lê Hoa Phổ Độ Chúng Sinh Sa Mạc Địa Biểu
  Ngạo Tuyết Tiêu Phong Thiên Hạ Vô Cẩu Tiến Cúc Động
  Lôi Động Cửu Thiên

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.