Chiến Định Giang Sơn 8

Đua Top anh hùng chiến

Khởi nguồn cho năm mới với những chiến công hiển hách, máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 8 sẽ khai màn cho những cuộc tranh tài nảy lửa của các anh hùng cái thế, dù đơn phương độc mã nhưng vẫn có thể trở nên những kiêu hùng độc cô cầu bại khắp chốn võ lâm hay những anh hùng hảo hán bắt tay nguyện thề công thành nghiêng ngả, phá tan mọi thế lực khác để khẳng định danh thế giang hồ, thiết lập một đế chế trị vì mới trong toàn cõi võ lâm... Tham gia và chứng tỏ bản lĩnh hùng anh hùng!

Lưu ý:

Tặng quà máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 8 

 • Thời gian nhận quà: Từ 22/02 đến 23h59 ngày 28/02/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật ở máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 8
 • NPC nhận quà: Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An.
 • Phần thưởng: 1 Minh Phượng Cẩm Nang (30 ngày, khóa)

Ưu đãi giảm giá Chìa Khóa Thần Bí (vĩnh viễn)

Vật phẩmCông dụngGiá khuyến mãi (xu)
Chìa Khóa Thần Bí 2.500 -> 1.000

Đua Top đẳng cấp Cá Nhân

   • Thời gian diễn ra: Từ 22/02 đến 23h29 22/04/2021
   • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại Chiến Định Giang Sơn 8.
   • Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ (Lâm An) để nhận thưởng đua Top cao thủ.
Số lượng giảiMốc đẳng cấpVật phẩm
Không giới hạn Trùng Sinh 5 - cấp 10 10 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
20 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
10 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi (khóa, 30 ngày)
Không giới hạn Trùng Sinh 5 - cấp 190 100 Tinh Luyện Thạch (khóa, 30 ngày)
10 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
Không giới hạn Trùng Sinh 5 - cấp 200 20 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
30 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
1 Bảo Rương Đằng Long Khôi
1 Bảo Rương Đằng Long Hài
1 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái
1 Bảo Rương Đằng Long Hộ Uyển
1 Bảo Rương Đằng Long Bội
1 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới
1 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới
Không giới hạn Trùng Sinh 6 - cấp 191 70.000 điểm Huyền Nguyên
Không giới hạn Trùng Sinh 6 – cấp 196 20.000 Điểm Tu Dưỡng
Không giới hạn Trùng Sinh 7 – cấp 10 42.000 Điểm Huyền Viên
  • Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 22/04/2021, tổng kết Top 10 và trao thưởng.
  • 23h59 ngày 22/04/2021, hệ thống lấy danh sách các nhân vật Trùng Sinh 6 trở lên (không bao gồm TOP 10 đẳng cấp) sẽ nhận 1.000.000 điểm Chân Nguyên. Thời gian nhận thưởng thông báo sau:
HạngVật phẩm thưởngGhi chú
1 Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ cấp 8
(2 skill)
Chỉ số đẹp - Tùy chọn thuộc tính
10 trang bị Tinh Sương Chỉ số đẹp (vũ khí max tốc, Áo max phục hồi, Dây chuyền max kháng tất cả)
Nhậm Tiêu Dao cấp 1
(chọn 1 trong 2 loại)
3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
2 10 trang bị Tinh Sương Chỉ số đẹp (vũ khí max tốc, Áo max phục hồi, Dây chuyền max kháng tất cả)
Nhậm Tiêu Dao cấp 1 3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
3 Vũ Khí, Áo, Dây Chuyền và Nón Chỉ số đẹp (vũ khí max tốc, Áo max phục hồi, Dây chuyền max kháng tất cả)
Nhậm Tiêu Dao cấp 1
(chọn 1 trong 2 loại)
3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 3 tháng
6 triệu Chân Nguyên -
4 đến 6 9 Bảo rương Tinh Sương Trừ Vũ Khí, ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao cấp 1
(chọn 1 trong 2 loại)
3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 3 tháng
5 triệu Chân Nguyên -
7 đến 10 8 Bảo Rương Tinh Sương Trừ Vũ Khí và Áo, ngẫu nhiên chỉ số
Nhậm Tiêu Dao cấp 1
(chọn 1 trong 2 loại)
3 tháng
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 3 tháng
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 3 tháng
4 triệu Chân Nguyên -

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Đua TOP Bang hội

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 23/04 đến 07/05/2021
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 8.
 • 3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành cao nhất, nhì ba, được tính theo bảng sau (lấy kết quả tổng kết từ các trận Công thành).
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương 5 điểm
Biện Kinh 3 điểm
Lâm An 3 điểm
Phượng Tường 2 điểm
Dương Châu 2 điểm
Thành Đô 2 điểm
Đại Lý 2 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên trong trận công thành tuần thứ 3 tức ngày 07/05/2021
 • Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (chiếm Phượng Tường, Tương Dương), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
 • Lưu ý đặc biệt: Bang hội đạt Top 1 sẽ được chọn tên máy chủ, theo quy tắc đặt tên máy chủ sẽ được công bố sau.
 • Phần thưởng:
  • Sẽ được trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi tổng kết điểm thông qua GM.
  • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh liên quan đến việc nhận thưởng.
 • Phần thưởng Đua Top Bang hội:
Xếp hạngSố lượngVật phẩm
1 1 Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ cấp 7 (2 skill), (chỉ số đẹp - Tùy chọn thuộc tính)
1 Rương Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Áo Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Nón Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
5 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
5 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
5 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
300 Tinh Tinh Khoáng
2 1 Rương Vũ Khí Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Áo Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Nón Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
4 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
4 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
4 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
200 Tinh Tinh Khoáng
3 1 Rương Áo Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Nón Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (3 tháng)
3 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
3 Bàn Long Văn Cương – Bính [cấp 8]
3 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
100 Tinh Tinh Khoáng
 • Ngoài ra bang hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
  Kỹ Năng 90Thành Thị Thôn TrấnĐịa danh
  luyện công
  Đạt Ma Độ Giang Truy Tinh Trục Nguyệt Biện Kinh Long Môn Trấn Hắc Sa Động
  Hoành Tảo Thiên Quân Truy Phong Quyết Lâm An Đạo Hương Thôn Trường Bạch Sơn Bắc
  Vô Tướng Trảm Thiên Địa Vô Cực Tương Dương Long Tuyền Thôn Trường Bạch Sơn Nam
  Vân Long Kích Nhân Kiếm Hợp Nhất Thành Đô Vĩnh Lạc Trấn Khỏa Lang Động
  Thiên Ngoại Lưu Tinh Âm Phong Thực Cốt Đại Lý Nam Nhạc Trấn Phong Lăng Độ
  Băng Tung Vô Ảnh Huyền Âm Trảm Phượng Tường Thạch Cổ Trấn Mạc Cao Quật
  Băng Tâm Tiên Tử Đoạn Cân Hủ Cốt Dương Châu Giang Tân Thôn Điểm Thương Sơn
  Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh Tam Nga Tế Tuyết Chu Tiên Trấn Dược Vương Động
  Cửu Cung Phi Tinh Phong Sương Toái Ảnh La Tiêu Sơn
  Bảo Vũ Lê Hoa Phổ Độ Chúng Sinh Sa Mạc Địa Biểu
  Ngạo Tuyết Tiêu Phong Thiên Hạ Vô Cẩu Tiến Cúc Động
  Lôi Động Cửu Thiên

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.