Đoạt Hồ Lô

Đoạt Hồ Lô

Những cuộc tranh hùng xưng bá luôn ngày đêm diễn ra trong toàn cõi võ lâm, không chỉ để khẳng định bản lĩnh anh thư hào kiệt khắp quần hùng mà nhất là được thỏa mãn về một nơi ta thuộc về hoặc cũng có thể nói rằng tất cả thuộc về nơi ta... Vậy ngay đây, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí cùng tham tra tranh đoạt Hồ Lô để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu bảo vật võ lâm!

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 01/08 đến 23h59 ngày 31/08/2020.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Kẹo Hồ Lô
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Kẹo Hồ Lô
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Kẹo Hồ Lô
  • Xem số lần sử dụng Kẹo Hồ Lô
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 31/08/2020

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
 • Lưu ý: Đây là vật phẩm sẽ dùng để ghép cho các event sau này.
Võ Lâm Miễn Phí
Kẹo Hồ Lô

 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Kẹo Hồ Lô
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Kẹo Hồ Lô/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/08/2020
Võ Lâm Miễn Phí
Hạt Dẻ
 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng mốc Năng Động
  • Mua ở Hàng Rong giá 100 vạn lượng
  • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận
34 Năng Động 5 Hạt Dẻ
39 Năng Động 10 Hạt Dẻ
44 Năng Động 15 Hạt Dẻ
50 Năng Động 30 Hạt Dẻ

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Hạt Dẻ
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Hạt Dẻ
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Hạt Dẻ
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(xuống thuyền Phong Lăng Độ)
3 Hạt Dẻ
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp
(sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán)
1 Hạt Dẻ
Hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế 2 Hạt Dẻ
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng theo bảng bên dưới.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/08/2020.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hạt Dẻ/nhân vật.

Phần thưởng Kẹo Hồ Lô hàng ngày

 • Sử dụng Kẹo Hồ Lô đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Kẹo Hồ LôPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Kẹo Hồ Lô

Sử dụng Kẹo Hồ Lô sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 7 Kim Bài Võ Lâm (khóa, HSD 24h00 ngày 31/08/2020)
 • Điếm Chân Nguyên (ngẫu nhiên 10/15/20/50)
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/08/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/08/2020)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/08/2020)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu
(23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại
(23h59 ngày 31/08/2020)
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
(Sử dụng có thể dùng thêm 4000 Chân Nguyên từ Chấn Long Thạch, Xích Long Thạch, Bàn Long Thạch)

Sử dụng Kẹo Hồ Lô đạt 500, 1.000, 2.000 & 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Kẹo Hồ Lô
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Kẹo Hồ Lô Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính/Đinh (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Ất/Giáp (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Đồ phổ Tinh Sương (Y)
  Bảo rương Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  3.000 Kẹo Hồ Lô Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong) (14 ngày)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Kim Long/Mạc Thủy/Xích Hỏa/Lạc Lôi/Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/08/2020)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất (cấp 7)
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính (cấp 7)
  Mảnh Vô Danh số 10
  Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  MốcPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  3.000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày chọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/08/2020

Phần thưởng sử dụng Hạt Dẻ

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • Điếm Chân Nguyên (ngẫu nhiên 5/7/10/25)
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Kẹo Hồ Lô
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch
3 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/08/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/08/2020)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.