Đua Top nhận Vô Danh Giới Chỉ c8

Đua Top nhận thưởng

Đạo Đức Kinh là căn bản của Tiên giáo do Thái Thượng Lão Quân hay còn gọi là Lão Tử soạn thảo, và người đời sau suy tôn ông là giáo chủ Tiên giáo. Đạo Đức Kinh rất khúc chiết, ý nghĩa, uyên thâm, luận về tạo hóa, định vị trời đất, hóa sinh vạn vật và những phương pháp huyền bí dạy tu luyện để đắc thành bậc thiên tiên.

Tuy nhiên, ngay tại Võ Lâm Miễn Phí, chỉ cần trở thành người sở hữu được sách Đạo Đức Kinh nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của sự kiện Đua Top Tháng 11. Chi tiết ra sao, thân mời quý nhân sĩ cùng xem nội dung sau:

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 02/11 đến 23h59 ngày 30/11/2020

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Đạo Đức Kinh
  • Nhận thưởng sử dụng hàng ngày/đạt mốc Đạo Đức Kinh
  • Xem số lần sử dụng Đạo Đức Kinh
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/11/2020
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Kiểm tra số lượng điểm Đạo Đức Kinh
  • Xem Top 5 Nhân vật có điểm Đạo Đức Kinh cao nhất
 • Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 29/11/2020. Sau 24h00 ngày 29/11/2020 nhân sĩ vẫn có thể kiểm tra bảng xếp hạng, sau thời gian này sử dụng Đạo Đức Kinh sẽ không được ghi nhận điểm Đạo Đức Kinh. Bảng xếp hạng sẽ tồn tại đến hết ngày 30/11/2020
  • Không chuyển server và không đổi tên nhân vật để tránh bị ảnh hưởng đến kết quả đua Top.

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
 • Lưu ý: Đây là vật phẩm sẽ dùng để ghép cho các event sau này.
Võ Lâm Miễn Phí
Đạo Đức Kinh

 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Đạo Đức Kinh
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng
 • Đua TOP:
  • Sử dụng nhận được 1 điểm Đạo Đức Kinh
  • Số lượng vật phẩm sử dụng sẽ được tính vào hoạt động đua TOP tại Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Giới hạn: Điểm kinh nghiệm từ Đạo Đức Kinh chỉ nhận được khi sử dụng dưới 4000 lượt. Từ lượt thứ 4001 trở đi chỉ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên (trừ phần thưởng kinh nghiệm) và tính số lượng đua TOP.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/11/2020
Võ Lâm Miễn Phí
Quyển Sách
 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng mốc Năng Động
  • Tham gia hoạt động

   Năng ĐộngNhận (khóa)
   34 Năng Động 5 Quyển Sách
   39 Năng Động 10 Quyển Sách
   44 Năng Động 15 Quyển Sách
   50 Năng Động 30 Quyển Sách

   Tính năngVật phẩm nhận
   Vượt ải cao cấp
   • Vượt ải 27: 1 Quyển Sách
   • Diệt Trung Thần Thông: 1 Quyển Sách
   Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Quyển Sách
   Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Quyển Sách
   Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Quyển Sách
   Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
   (xuống thuyền Phong Lăng Độ)
   3 Quyển Sách
   Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp
   (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán)
   1 Quyển Sách
   Hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế 2 Quyển Sách
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Quyển Sách/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/11/2020

Phần thưởng Đạo Đức Kinh hàng ngày

 • Sử dụng Đạo Đức Kinh đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Đạo Đức KinhPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Đạo Đức Kinh

Sử dụng Đạo Đức Kinh sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • Nhận 1 điểm Đạo Đức Kinh
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 30/11/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Bảo Rương Tinh Sương (Y/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn

Sử dụng Đạo Đức Kinh đạt 500, 1.000, 2.000 & 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Đạo Đức Kinh
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn
100 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50 Thiên Long Thạch (khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
700 Đại Hộ Mạch Đơn
150 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
100 Thiên Long Thạch
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7) Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính/Đinh [Cấp 6]
  Kim Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 6]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 6]
  Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7 Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  5 Huyết Chiến Lễ Bao
  7 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính/Đinh [Cấp 6]
  Kim Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 6]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 6]
  Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  3000 Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7) Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong) 14 ngày
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 8]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/11/2020)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  Vô Danh Thiên Thạch số 10
  Chiến Định Giang Sơn 5 -1 Thời, Phá Thiên Trảm, Chiến Định Giang Sơn 7 Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong) 14 ngày
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/11/2020)
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  Vô Danh Thiên Thạch số 10
 • Phần thưởng tùy chọn:

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 30/11/2020

Phần thưởng sử dụng Quyển Sách

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Đạo Đức Kinh
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên (24h00 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
3 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/11/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2020)

Phần thưởng Đua TOP Đạo Đức Kinh

Phần thưởng Đua TOP Cá Nhân TỪNG SERVER (trừ CĐGS 7)
TopPhần thưởngSố lượngGhi chú
1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 8] 1 Chỉ số đẹp, +1 kỹ năng
Rương Nón Nguyệt Khuyết 1 -
Hộp Chân Nguyên Đại 30 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 60 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 60 ngày
2 Rương Áo Nguyệt Khuyết 1 -
Rương Nón Nguyệt Khuyết 1 -
Hộp Chân Nguyên Đại 20 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 45 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 45 ngày
3 Rương Nón Nguyệt Khuyết 1 -
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1 -
Hộp Chân Nguyên Đại 10 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
Phần thưởng Đua TOP Cá Nhân tại Chiến Định Giang Sơn 7
TopPhần thưởngSố lượngGhi chú
1 Long Tương Truyền Kỳ 1 -
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1 -
Hộp Chân Nguyên Đại 30 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 60 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 60 ngày
2 Rương Áo Nguyệt Khuyết 1 -
Rương Vũ Khí Tinh Sương - -
Hộp Chân Nguyên Đại 20 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 45 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 45 ngày
3 Rương Nón Nguyệt Khuyết 1 -
Rương Vũ Khí Tinh Sương - -
Hộp Chân Nguyên Đại 10 60 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
Phần thưởng Đua TOP Cá Nhân TOÀN SERVER

Lưu ý:

 • TOP 1 Toàn Server (trừ Chiến Định Giang Sơn 7) chỉ nhận được cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 7] +2 kỹ năng (không nhận được cặp Vô Danh [Cấp 8] +1 Kỹ năng
 • TOP 1 Server Chiến Định Giang Sơn 7 và TOP 1 Toàn Server nhận thưởng đủ phần thưởng
TopPhần thưởngSố LượngGhi chú
1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 7] 1 Chỉ số đẹp, +2 kỹ năng
Phiên Vũ Thần Câu 1 60 ngày
Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 cấp 25 1 -

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.