Hè Sôi Động

Hè Sôi Động

Hè Sôi Động hòa theo những trận túc cầu của thế giới, Võ Lâm Miễn Phí góp vui cùng sự kiện sau, tất cả nhân sĩ đều có thể vừa giải trí vui vẻ vừa thăng tiến trong quá trình liễu ngộ võ học trung nguyên lên tầm cao mới, đồng thời không bỏ qua bất kỳ các trận giao tranh hấp dẫn của những đội bóng hàng đầu của thế giới nhé.

Đặc biệt, Top 3 Cúp Vàng mỗi server và Top 1 toàn server sẽ nhận được phần thưởng khủng, kỳ trân dị bảo hiếm có khó tìm tại thế giới võ lâm. Chúc quý nhân sĩ may mắn tại Hè Sôi Động này.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 02/07 đến 23h59 ngày 31/07/2021

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Cúp Vàng
  • Ghép Huân Chương Sao Vàng
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Cúp Vàng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Cúp Vàng
  • Xem số lần sử dụng Cúp Vàng
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/07/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Kiểm tra số lượng điểm Đạo Đức Kinh
  • Xem Top 5 Nhân vật có điểm Đạo Đức Kinh cao nhất
 • Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/07/2021. Sau 24h00 ngày 30/07/2021 nhân sĩ vẫn có thể kiểm tra bảng xếp hạng, sau thời gian này Khách Hàng dùng Cúp Vàng sẽ không được ghi nhận điểm Cúp Vàng. Bảng xếp hạng sẽ tồn tại đến hết ngày 31/07/2021
  • Không chuyển server và không đổi tên nhân vật để tránh bị ảnh hưởng đến kết quả đua Top.

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Võ Lâm Miễn Phí
Cúp Vàng

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Cúp Vàng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Đua Top:
   • Sử dụng nhận được 1 điểm Cúp Vàng
   • Số lượng vật phẩm sử dụng sẽ được tính vào hoạt động đua TOP tại Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Lưu ý: Giới hạn tối đa nhân vật nhận sử dụng 4999 [Cúp Vàng] nhận được kinh nghiệm từ 5000 trở đi sẽ không nhận được kinh nghiệm cố định và ngẫu nhiên. Khi sử dụng [Cúp Vàng] từ 5001 trở đi vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên (trừ kinh nghiệm) và tính số lượng đua TOP
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Bóng Vàng
  • Nguồn gốc:
   • Mua tại Hàng Rong giá 50 vạn
   • Nhận thưởng mốc Năng Động
   • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận vật phẩm (khóa)
34 Năng Động 5 Bóng Vàng
39 Năng Động 10 Bóng Vàng
44 Năng Động 15 Bóng Vàng
50 Năng Động 30 Bóng Vàng

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Bóng Vàng
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Bóng Vàng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Bóng Vàng
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Bóng Vàng
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Bóng Vàng
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Bóng Vàng
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Bóng Vàng
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Bóng Vàng
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2021.
Võ Lâm Miễn Phí
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Cúp Vàng
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Huân Chương Sao Vàng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 3 Sao Vàng = 1 Huân Chương Sao Vàng
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2021

Phần thưởng Cúp Vàng hàng ngày

 • Sử dụng Cúp Vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Cúp VàngPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Cúp Vàng

Các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 9)

Sử dụng Cúp Vàng sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/07/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu T inh/Ngự Phong) (7 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/07/2021)
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/07/2021)
Chiến Định Giang Sơn 9

Sử dụng Cúp Vàng sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 30/06/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 30/06/2021)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn (23h59 ngày 30/06/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch

Sử dụng Cúp Vàng đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Cúp Vàng
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 9) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 9 1.000.000.000 EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50 Thiên Long Thạch (khóa)
1 Sư Tử Hoàng Kim (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 9) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 Sao Vàng (24h00 - 31/07/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 9 2.000.000.000 EXP
230.000 điểm Chân Nguyên
750 Đại Hộ Mạch Đơn
30 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
100 Thiên Long Thạch
1 Sao Vàng (24h00 - 31/07/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Tất cả server (Trừ CĐGS 9) 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  CĐGS 9 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Đằng Long Y
  8 Đồ Phổ Đằng Long Vũ Khí
  3000 Tất cả server (Trừ CĐGS 9) Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Ngự Phong)(14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Bảo Rương Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/07/2021)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
  CĐGS 9 Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Ngự Phong)(14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Bảo Rương Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/07/2021)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
 • Phần thưởng tùy chọn: Áp dụng tất cả server

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/07/2021

Phần thưởng sử dụng Bóng Vàng

Tất cả các server (trừ Chiến Định Giang Sơn 9)
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Cúp Vàng
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên (24h00 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/07/2021)
Chiến Định Giang Sơn 9
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Cúp Vàng
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/07/2021)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/07/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/07/2021)

Phần thưởng sử dụng Huân Chương Sao Vàng

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Bí Kíp Cấp 25 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Côn Lôn/Cái Bang/Nga My/Thúy Yên/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
Chìa khóa Nguyệt Khuyết Hoàng Kim
Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)
Tín Vật Môn Phái (30 ngày)

Phần thưởng Đua TOP Cúp Vàng ( TỪNG SERVER)

Phần Thưởng từng server (trừ server CĐGS 9)
TopPhần thưởngSố Lượng
1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 8] Chỉ số đẹp, +1 kỹ năng 1
Rương Vũ Khí Nguyệt Khuyết 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 30
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (60 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (60 Ngày) 1
2 Rương Vũ Khí Nguyệt Khuyết 1
Rương Áo Nguyệt Khuyết 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 20
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (45 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (45 Ngày) 1
3 Rương Áo Nguyệt Khuyết 1
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 10
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (30 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (30 Ngày) 1
Phần thưởng server CĐGS 9
TopPhần thưởngSố Lượng
1 Bộ Long Tương Truyền Kỳ 1
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 30
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (60 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (60 Ngày) 1
2 Rương Áo Nguyệt Khuyết 1
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 20
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (45 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (45 Ngày) 1
3 Rương Nón Nguyệt Khuyết 1
Rương Vũ Khí Tinh Sương 1
Hộp Chân Nguyên Đại (60 Ngày) 10
Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng (30 Ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (30 Ngày) 1

Phần thưởng Đua TOP Cúp Vàng ( TOÀN SERVER)

 • Lưu ý:
  • TOP 1 toàn Server chỉ nhận được cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 7] +2 kỹ năng (không nhận được cặp Vô Danh [Cấp 8] +1 Kỹ năng
  • Riêng TOP 1 Server CĐGS 9 và TOP 1 toàn Server nhận thưởng đủ phần thưởng
TopPhần thưởngSố Lượng
1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 7]Chỉ số đẹp, +2 kỹ năng 1
Phiêu Vũ Thần Câu (60 ngày) 1
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 1
Bạch Ấn (Max cấp, thuộc tính tự chọn) 1

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.