Máy chủ mới Đào Hoa Nguyên

Giang Hồ Ký mới 2018

Giang Hồ Ký với những đặc quyền mới được cập nhật từ 13/03/2018 tại Võ Lâm Miễn Phí, rút ngắn bước đường thăng cấp nhanh đến không ngờ. Trăm vạn lời nói không bằng một lần trải nghiệm. Hãy tham gia ngay để sớm hòa nhập vào hàng ngũ cao thủ võ lâm...

NPC và vật phẩm liên quan Giang Hồ Ký

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC 
Võ Lâm Truyền Nhân
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Đi Minh Nguyệt Trấn (Trùng Sinh).
  • Mua Giang Hồ Ký giá 1000 vạn lượng.
Võ Lâm Miễn Phí
Giang Hồ Ký
 • Nguồn gốc: Mua tại Võ Lâm Truyền Nhân giá 1000 vạn lượng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop 0 lượng. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng:
  • Nhận/trả nhiệm vụ Tân Thủ.
  • Nhận/trả nhiệm vụ ngày (cấp 190 Trùng Sinh 4 trở lên).
 • Hạn dùng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Nguyệt Ấn
 • Nguồn gốc: BOSS Hoàng Kim & BOSS Độc Cô Kiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Lễ Hộp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Chuột phải  tùy chọn 1 trong 6 loại Kim Bài Lệnh (ứng với các tên dưới)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vượt Ải
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phong Lăng Độ
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vi Sơn Đảo
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tống Kim
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tín Sứ
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Viêm Đế
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phú Quý Cẩm Hạp
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vạn Bảo Rương
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Hạt Thiên Tuế
 • Nguồn gốc: Nhận được từ các cách.
  • Sử dụng Kim Bài Lễ Hộp/Kim Bài Lễ Hộp Ngẫu Nhiên
  •  Tham gia tính năng tương ứng tên Kim Bài.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Xếp chồng 200 cái/1 ô
 • Cách sử dụng: Sử dụng Giang Hồ Ký trả nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự xóa các vật phẩm Kim Bài trong hành trang.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 08/08/2018.

Lưu ý chung

 • Mỗi ngày người chơi sở hữu Giang Hồ Ký khi tham gia tính năng sẽ nhận được 1 Kim Bài tính năng tương ứng.
Tính năngĐiều kiện cần hoàn thànhPhần thưởng
Vượt Ải Khi qua ải thứ 28 1 Kim Bài Vượt Ải
Phong Lăng Độ Khi kết thúc Phong Lăng Độ 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
Vi Sơn Đảo Khi hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
Tống Kim Kết thúc Tống Kim đạt >500 điểm tích lũy 1 Kim Bài Tống Kim
Tín Sứ Kkhi hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 1 Kim Bài Tín Sứ
Viêm Đế Khi vượt thành công ải 7 1 Kim Bài Viêm Đế
Phú Quý Cẩm Hạp Khi sử dụng Phiếu Dự Đoán Thành Công 1 Kim Bài Phú Quý
Vạn Bảo Rương Khi sử dụng Chìa Khóa Vàng thành công 1 Kim Bài Vạn Bảo Rương
Hạt Thiên Tuế Khi trồng thành công Hạt Thiên Tuế 1 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
 • Thu thập Kim Bài để thực hiện các nhiệm vụ & nhận thưởng.
 • Tối đa chỉ trả được 1 nhiệm vụ/ngày.
 • Lưu ý: Khi nhân vật hoàn trả nhiệm vụ.
  • Hệ thống sẽ xóa toàn bộ Kim Bài Lệnh trên nhân vật (bao gồm rương hành trang, rương chưa đồ, rương bang hội, trên con trỏ chuột).
  • Vật phẩm đang cầm trên con trỏ chuột cũng bị xóa.
 • Nhiệm vụ cấp 199 Trùng Sinh 3 là nhiệm vụ tuần hoàn (có thể thực hiện nhiều lần).
 • Ghi chú: Hành trang nhân vật phải còn 30 ô trống để trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tăng cấp Giang Hồ Ký

Trùng SinhCấpYêu cầu nhiệm vụPhần thưởng
1 170 - 179

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

1 Kim Bài Phong Lăng Độ

1 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

Nhận cấp 180 Trùng Sinh 1
1 180 - 189

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 190 Trùng Sinh 1
 • 1 Ngũ Hành Ấn cấp 8, (30 ngày)
 • 1 Long Đảm 20% (30 ngày)
 • 1 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
 • 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (30 ngày)
 • 1 Túi Hành Trang (30 ngày)
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày)
 • 600 Hộ Mạch Đơn
 • 2100 Điểm Chân Nguyên
 • 400 Điểm Nâng Cấp
 • 1500 Điểm Tăng Trưởng
 • 400 Điểm Thuần Dưỡng
1 190-199

 

 

 

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

1 Kim Bài Tống Kim

 • Nhận cấp 200 Trùng Sinh 1
 • Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày)
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150  (30 ngày)
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật
 • 600 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 2100 Điểm Chân Nguyên
 • 400 Điểm Nâng Cấp
 • 1500 Điểm Tăng Trưởng
 • 400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 10 hạt thiên tuế (khóa, hsd 3 ngày)
2 10-149

 

 

10 Kim Bài hạt thiên tuế

 

 • Nhận cấp 150 Trùng Sinh 2
 • 2100 Điểm Chân Nguyên
 • 600 Điểm Nâng Cấp
 • 2000 Điểm Tăng Trưởng
 • 800 Điểm Thuần Dưỡng
 • 5 hạt thiên tuế (khóa, hsd 3 ngày)
2 150-159

 

 

15 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Tín Sứ

Đánh 100 quái cấp 90

 • Nhận cấp 160 Trùng Sinh 2
 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
 • 4 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150  (30 ngày, khóa)
 • Đồ Phổ Mở Rộng Rương
 • 40 Thuần Thú Quyển
 • 2000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 10 món Tân Thủ (rương)
 • Đại Thành Bí Kíp 120 (khóa, 30 ngày)
 • 5 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)
 • 5 Vạn Bảo Rương (khóa, hsd 1 ngày)
 • 3300 Điểm Chân Nguyên
 • 600 Điểm Nâng Cấp
 • 2000 Điểm Tăng Trưởng
 • 800 Điểm Thuần Dưỡng
2 160-169

 

5 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

1 Kim Bài Tống Kim

 • Nhận cấp 169 Trùng Sinh 2
 • 13,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150  (30 ngày)
 • Tử Ngọc (30 ngày)
 • Bạch Ngọc (30 ngày)
 • 4 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày)
 • 4 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày)
 • 5 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)
  2 Phiếu Dự Đoán (khóa, hsd 2 ngày)
 • 1000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 3300 Điểm Chân Nguyên
 • 800 Điểm Nâng Cấp
 • 4000 Điểm Tăng Trưởng
 • 1000 Điểm Thuần Dưỡng
2 170-179

2 Kim Bài Phú Quý

5 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 179 Trùng Sinh 2
 • 26,300,000,000 EXP không cộng dồn
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150  (30 ngày)
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 10 (30 ngày)
 • Bí Kíp Mở Rộng Rương (30 ngày)
 • Thiên Tiên Thảo (30 ngày)
 • 1000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 3300 Điểm Chân Nguyên
 • 800 Điểm Nâng Cấp
 • 4000 Điểm Tăng Trưởng
 • 1000 Điểm Thuần Dưỡng
2 180-189

2 Kim Bài Phú Quý

5 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

Hoàn thành 2 nhiệm vụ Sát Thủ

 • Nhận cấp 189 Trùng Sinh 2
 • 46,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • Thiên Tiên Thảo (30 ngày)
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày)
 • 2 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày)
 • 2 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày)
 • 1500 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 3300 Điểm Chân Nguyên
 • 1000 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
2 190 - 195

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Tín Sứ

Hoàn thành 2 nhiệm vụ Sát Thủ

Nhận cấp 196 Trùng Sinh 2

100 Bất Thoái Đơn Cấp 10 (30 ngày, khóa) 

50 Bất Thoái Đơn Cấp 11 (30 ngày, khóa) 

5400 Hộ Mạch Đơn

10800 Điểm Chân Nguyên

2 196 - 197

20 Kim Bài Phú Quý

50 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

1 Kim Bài Phong Lăng Độ

1 Kim Bài Tống Kim

1 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

Nhận cấp 198 Trùng Sinh 2

50 Bất Thoái Đơn Cấp 11 (30 ngày) 

1800 Hộ Mạch Đơn (khóa)

3600 Điểm Chân Nguyên

2 198 - 199

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 200 Trùng Sinh 2
 • Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật 
 • 2100 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 3600 Điểm Chân Nguyên
 • 20 Thuần Thú Quyển (30 ngày)
 • 2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
 • 1 Túi Hành Trang (30 ngày, khóa)
 • 3 Thiên Tiên Thảo (30 ngày, khóa)
 • 2 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
 • 2 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày, khóa)
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (hóa giải, 14 ngày)
3 10-145

20 Kim Bài Phú Quý

50 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

 • Nhận cấp 146 Trùng Sinh 3
 • 2100 Hộ Mạch Đơn
 • 3600 Điểm Chân Nguyên
3 146 - 159

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

15 Kim Bài hạt thiên tuế

 

 • Nhận cấp 160 Trùng Sinh 3
 • 4 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150  (30 ngày)
 • Văn Cương Bí Bảo (khóa)
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 10 ((30 ngày)
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11 (30 ngày)
 • 2100 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 4500 Điểm Chân Nguyên
 • 1000 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 160 - 164

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 164 Trùng Sinh 3
 • 16,800,000,000 EXP không cộng dồn
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 10
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 2400 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 6300 Điểm Chân Nguyên
3 165 - 169

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 169 Trùng Sinh 3
 • 18,800,000,000 EXP không cộng dồn
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 10
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 2400 Hộ Mạch Đơn
 • 6300 Điểm Chân Nguyên
3 170 - 174

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 174 Trùng Sinh 3
 • 28,700,000,000 EXP không cộng dồn
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 5 Thiên Linh Đơn
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 2400 Hộ Mạch Đơn
 • 6300 Điểm Chân Nguyên
3 175 - 179

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 179 Trùng Sinh 3
 • 38,600,000,000 EXP không cộng dồn
 • Văn Cương Bí Bảo
 • 5 Thiên Linh Đơn
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 2400 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 6300 Điểm Chân Nguyên
3 180 - 181

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 182 Trùng Sinh 3
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 1200 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 182 - 183

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 184 Trùng Sinh 3
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 1200 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 184 - 185

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 186 Trùng Sinh 3
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 1200 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 186 - 187

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 188 Trùng Sinh 3
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 1200 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 188 - 189

20 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 190 Trùng Sinh 3
 • 30 Bất Thoái Đơn Cấp 11
 • 20 Bất Thoái Đơn Cấp 12
 • 1200 Điểm Nâng Cấp
 • 5000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
3 190 - 191

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 192 Trùng Sinh 3
 • 5 Thiên Linh Đơn
 • Văn Cương Bí Bảo
 • Chìa khóa Đá Quý
 • 3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 7200 Điểm Chân Nguyên
3 192 - 193

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 194 Trùng Sinh 3
 • 5 Thiên Linh Đơn
 • Văn Cương Bí Bảo
 • Chìa khóa Đá Quý
 • 3000 Hộ Mạch Đơn
 • 7200 Điểm Chân Nguyên
3 194 - 195

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 196 Trùng Sinh 3
 • 10 Thiên Linh Đơn
 • 1400 Điểm Nâng Cấp
 • 7000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng 
 • 3000 Hộ Mạch Đơn
 • 7200 Điểm Chân Nguyên
3 196 - 197

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

Nhận cấp 198 Trùng Sinh 3

10 Thiên Linh Đơn

1400 Điểm Nâng Cấp

7000 Điểm Tăng Trưởng

2000 Điểm Thuần Dưỡng 

3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)

7200 Điểm Chân Nguyên

3 198 - 199

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 200 Trùng Sinh 3
 • 10 Thiên Linh Đơn
 • 5 Văn Cương Bí Bảo
 • 1800 Điểm Nâng Cấp
 • 8000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
 • 7200 Điểm Chân Nguyên
 • Ngựa Hoàng Kim - Lưu Tinh (30 ngày)
 • Nhậm hành Ấn Giám - Hạ (30 ngày)
 • Mặt Nạ Vương Giả (30 ngày)
 • Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
4 10 - 144

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài Kim Bài hạt thiên tuế

Đánh 200 quái cấp 90 

 • Nhận cấp 145 Trùng Sinh 4
 • 2200 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 145 - 149

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

2 Kim Bài Tín Sứ

Đánh 200 quái cấp 90

 • Nhận cấp 149 Trùng Sinh 4
 • 9,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc (khóa)
 • Huyết Chiến Lễ Bao
 • 2200 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 150 - 154

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

2 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 154 Trùng Sinh 4
 • 16,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc (khóa)
 • Huyết Chiến Lễ Bao
 • 2200 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 155 - 159

40 Kim Bài Phú Quý

100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

2 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

2 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 159 Trùng Sinh 4
 • 32,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc (khóa)
 • Huyết Chiến Lễ Bao
 • 2200 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 160 - 164

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 164 Trùng Sinh 4
 • 36,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc (khóa)
 • Văn Cương Bí Bảo
 • Chìa khóa Kim Cương
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 165 - 169

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 169 Trùng Sinh 4
 • 47,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc (khóa)
 • Văn Cương Bí Bảo
 • Chìa khóa Kim Cương
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 2400 Điểm Thuần Dưỡng
 • 8100 Điểm Chân Nguyên
4 170 - 171

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 171 Trùng Sinh 4
 • 72,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 10000 Điểm Chân Nguyên
4 172 - 173

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 173 Trùng Sinh 4
 • 83,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 10000 Điểm Chân Nguyên
4 174 - 175

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 175 Trùng Sinh 4
 • 118,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 10000 Điểm Chân Nguyên
4 176 - 177

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 177 Trùng Sinh 4
 • 118,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 10000 Điểm Chân Nguyên
4 178 - 179

40 Kim Bài Phú Quý

150 Kim Bài Vạn Bảo Rương

30 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 179 Trùng Sinh 4
 • 120,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2400 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3000 Điểm Thuần Dưỡng
 • 5000 Điểm Chân Nguyên
4 180 - 181

60 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

45 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

6 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 181 Trùng Sinh 4
 • 120,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2800 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3500 Điểm Thuần Dưỡng
 • 20000 Điểm Chân Nguyên
4 182 - 183

60 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

45 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

6 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 183 Trùng Sinh 4
 • 120,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2800 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3500 Điểm Thuần Dưỡng
 • 20000 Điểm Chân Nguyên
4 184 - 185

60 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

45 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

6 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 185 Trùng Sinh 4
 • 170,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2800 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3500 Điểm Thuần Dưỡng
 • 20000 Điểm Chân Nguyên
4 186 - 187

60 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

45 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

6 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 187 Trùng Sinh 4
 • 170,000,000,000 EXP không cộng dồn
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2800 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3500 Điểm Thuần Dưỡng
 • 20000 Điểm Chân Nguyên
4 188 - 189

60 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

45 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

3 Kim Bài Phong Lăng Độ

3 Kim Bài Tống Kim

3 Kim Bài Vượt Ải

3 Kim Bài Viêm Đế

6 Kim Bài Tín Sứ

 • Nhận cấp 190 Trùng Sinh 4
 • 500 Tinh Ngọc
 • 2800 Điểm Nâng Cấp
 • 10000 Điểm Tăng Trưởng
 • 3500 Điểm Thuần Dưỡng
 • 20000 Điểm Chân Nguyên
 • Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 5]  (khóa)
 • Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 6]  (khóa)
 • Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 7]  (khóa)
 • Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 8] (khóa)
4 190 - 194

80 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

60 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

 • 390 tỉ EXP không cộng dồn
 • 20000 điểm Chân Nguyên

(nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)

4 195 - 199

20 Kim Bài Phú Quý

20 Kim Bài Vạn Bảo Rương

10 Kim Bài hạt thiên tuế

3 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Tống Kim

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Viêm Đế

4 Kim Bài Tín Sứ

4 nhiệm vụ Dã Tẩu

100 quái Thương Lang Trại

 • 20 tỉ exp không cộng dồn
 • 1000 điểm Chân Nguyên

  (nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)
  (Nhiệm vụ ngày, tối đa 1 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)
5 10 - 139

20 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

16 Kim Bài hạt thiên tuế

4 nhiệm vụ Dã Tẩu

200 quái cấp 90

 • Tăng lên cấp 140 Trùng Sinh 5
5 140 - 144

40 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

40 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Tín Sứ

4 nhiệm vụ Dã Tẩu

200 quái cấp 90
 • Tăng lên cấp 144 trùng sinh 5
 • 3 tỉ kinh nghiệm không cộng dồn
5 145 - 149

40 Kim Bài Phú Quý

200 Kim Bài Vạn Bảo Rương

40 Kim Bài hạt thiên tuế

4 Kim Bài Vi Sơn Đảo

4 Kim Bài Phong Lăng Độ

4 Kim Bài Vượt Ải

4 Kim Bài Tín Sứ

4 nhiệm vụ Dã Tẩu

200 quái cấp 90
 • Tăng lên cấp 149 trùng sinh 5
 • 3 tỉ kinh nghiệm không cộng dồn
5 150 trở lên

5 Kim Bài Phú Quý

10 Kim Bài Vạn Bảo Rương

5 Kim Bài hạt thiên tuế

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

1 Kim Bài Phong Lăng Độ

1 Kim Bài Tống Kim

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Viêm Đế

2 Kim Bài Tín Sứ

4 nhiệm vụ Dã Tẩu

50 quái tại Thương Lang Trại
 • 5 tỉ kinh nghiệm không cộng dồn
 • 1000 điểm Chân Nguyên

  (Nhiệm vụ ngày, tối đa 01 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)

Nhiệm vụ ngày

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.