Nâng cấp trang bị Hắc Thần & Long Tương

Nâng cấp trang bị

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,

Trên chặng đường dài hành tẩu, chắc chắn quý nhân sĩ đều ao ước sở hữu những trang bị quý hiếm mang sức mạnh siêu phàm để hộ thể lúc nguy nan, hóa hiểm thành lành khi lâm trận đối đầu cùng đại địch hay ngày một nâng tầm hơn trên hành trình chinh phục võ học. Và nay, niềm ao ước đó sẽ sớm thành hiện thực khi Võ Lâm Miễn Phí sẽ bật mí phương thức nâng cấp trang bị Hắc Thần và Long Tương, theo đó, quý nhân sĩ sẽ có thể sở hữu liền ngay những vật phẩm uy lực vô song mà bấy lâu ôm mộng truy cầu.

Thời gian áp dụng

 • Từ sau bảo trì ngày 20/04/2023

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC A Chánh
 • Vị trí: Đại Lý (196/191)
 • Chức năng:
  • Tăng cấp trang bị [Thiên Tứ]
  • Tăng cấp [Thiên Tứ] Hắc Thần
  • Tăng cấp [Thiên Tứ] Long Tương
  • Trùng đúc trang bị [Thiên Tứ]
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Thần Hồn Thạch [cấp 1]
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia tính năng
  • Kỳ Trân Các: 1000 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu dùng để nâng cấp trang bị Hắc Thần Mãnh Uy, Lạc Tiễn, Chí Tôn, Truyền Kỳ và đúc lại trang bị [Thiên Tứ] Hắc Thần
Võ Lâm Miễn Phí
Long Tương Hồn Thạch [cấp 1]
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia tính năng
  • Kỳ Trân Các: 1000 Xu
 • Tính chất: Xếp chồng. Giao dịch, bày bán, không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu dùng để nâng cấp trang bị Long Tương Truyền Kỳ và đúc lại trang bị  [Thiên Tứ] Long Tương Truyền Kỳ

Hướng dẫn nâng cấp

 • Tại NPC A Chánh, nhân sĩ có thể tiến hành nâng cấp trang bị Hắc Thần Mãnh Uy, Lạc Tiễn, Chí Tôn, Truyền Kỳ và Long Tương Truyền Kỳ như sau:
  • Ta muốn tăng cấp trang bị [Thiên Tứ]
  • Chọn loại trang bị muốn nâng cấp: Hắc Thần hoặc Long Tương
  • Nhập nguyên liệu tương ứng

Nếu muốn trùng đúc lại thuộc tính thì chọn

 • Ta muốn tăng cấp trang bị [Thiên Tứ]
 • Trùng đúc trang bị [Thiên Tứ]
 • Nhập nguyên liệu tương ứng

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Công thức nâng cấp trang bị [Thiên Tứ] tương ứng

Trang BịHắc  Thần Hồn Thạch [cấp 1]Ghi chú
Hắc Thần-Mãnh Uy-Khôi 2 Nâng cấp thành công nhận được món trang bị [Thiên Tứ] Hắc Thần tương ứng với trang bị bỏ vào
Hắc Thần-Mãnh Uy-Đạo Bào 2
Hắc Thần-Mãnh Uy-Lý 2
Hắc Thần-Mãnh Uy-Hộ Uyển 20
Hắc Thần-Mãnh Uy-Yêu Đái 10
Hắc Thần Lạc Tiễn Khôi 5
Hắc Thần Lạc Tiễn Bào 5
Hắc Thần Lạc Tiễn Ly 5
Hắc Thần Lạc Tiễn Uyển 30
Hắc Thần Lạc Tiễn Đới 10
Hắc Thần Chí Tôn Khôi 5
Hắc Thần Chí Tôn Bào 10
Hắc Thần Chí Tôn Ly 5
Hắc Thần Chí Tôn Uyển 30
Hắc Thần Chí Tôn Đới 10
Hắc Thần Truyền Kỳ - Khôi 5
Hắc Thần Truyền Kỳ - Bào 10
Hắc Thần Truyền Kỳ - Lý 5
Hắc Thần Truyền Kỳ - Hộ Uyển 40
Hắc Thần Truyền Kỳ - Đái 20
Trang BịLong Tương Hồn Thạch [cấp 1]Ghi chú
Long Tương Truyền Kỳ Hạng Liên 5 Nâng cấp thành công nhận được món trang bị [Thiên Tứ] Long Tương tương ứng với trang bị bỏ vào
Long Tương Truyền Kỳ Khôi 5
Long Tương Truyền Kỳ Thượng Giới 20
Long Tương Truyền Kỳ Hộ Uyển 5
Long Tương Truyền Kỳ Yêu Đái 5
Long Tương Truyền Kỳ Giáp Y 5
Long Tương Truyền Kỳ Hài 5
Long Tương Truyền Kỳ Bội 5
Long Tương Truyền Kỳ Hạ Giới 5

Công thức đúc thuộc tính trang bị [Thiên Tứ]

Trang BịNguyên liệuThiên TứGhi chú
1 Trang bị [Thiên Tứ] Hắc Thần Hắc  Thần Hồn Thạch [cấp 1] 1 Đúc thành công nhận món trang bị [Thiên Tứ] Hắc Thần hoặc [Thiên Tứ] Long Tương tương ứng với trang bị bỏ vào, nhưng có thuộc tính đã tạo mới.
1 Trang bị [Thiên Tứ] Long Tương Long Tương Hồn Thạch [cấp 1] 1

Thuộc tính trang bị Thiên Tứ

Trang bịThuộc tính 1Thuộc tính 2Thuộc tính 3
[Thiên Tứ] Hắc Thần Mãnh Uy Sinh lực (Dương): +2500 Kháng tính (Dương): 65 - 70 Nội lực (Dương): + 1100
[Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn Sinh lực (Dương): +3000 Kháng tính (Dương): 70 - 75 Nội lực (Dương): + 1200
[Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn Sinh lực (Dương): +3500 Kháng tính (Dương): 75 - 80 Nội lực (Dương): + 1400
[Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ Sinh lực (Dương): +4000 Kháng tính (Dương): 80 - 85 Nội lực (Dương): + 1600
[Thiên Tứ] Long Tương Truyền Kỳ Sinh lực (Dương): +3000 Kháng tính (Dương): 75 - 80 Nội lực (Dương): + 1400
Trang bịThuộc tính 4Thuộc tính 5
[Thiên Tứ] Hắc Thần Mãnh Uy
 • Khôi: Giảm trúng độc: 90% – 95%
 • Y: Giảm làm chậm: 90% – 95%
 • Hộ Uyển: Giảm làm choáng: 90% – 95%
 • Đai – Giày: Triệt tiêu sát thương (Dương) : 65 - 70
 • Khôi - Uyển – Đai: Tăng công kích: 60%-65%
 • Áo: Tăng Phục hồi (Dương): 71
 • Giày: Tốc độ di chuyển: 85%-90%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn
 • Khôi: Giảm trúng độc: 90% – 95%
 • Y: Giảm làm chậm: 90% – 95%
 • Hộ Uyển: Giảm làm choáng: 90% – 95%
 • Đai – Giày: Triệt tiêu sát thương (Dương) : 70 - 75
 • Khôi - Uyển – Đai: Tăng công kích: 65%-70%
 • Áo: Tăng Phục hồi (Dương): 71
 • Giày: Tốc độ di chuyển: 85%-95%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn
 • Khôi: Giảm trúng độc: 95% – 100%
 • Y: Giảm làm chậm: 95% – 100%
 • Hộ Uyển: Giảm làm choáng: 95% – 100%
 • Đai – Giày: Triệt tiêu sát thương (Dương) : 75 – 80
 • Khôi - Uyển – Đai: Tăng công kích: 70%-75%
 • Áo: Tăng Phục hồi (Dương): 76
 • Giày: Tốc độ di chuyển: 85%-100%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ
 • Khôi: Giảm trúng độc: 100% – 105%
 • Y: Giảm làm chậm: 100% – 105%
 • Hộ Uyển: Giảm làm choáng: 100% – 105%
 • Đai – Giày: Triệt tiêu sát thương (Dương) : 80 - 85
 • Khôi - Uyển – Đai: Tăng công kích: 80%-85%
 • Áo: Tăng Phục hồi (Dương): 80-82
 • Giày: Tốc độ di chuyển: 100%-105%
[Thiên Tứ] Long Tương Truyền Kỳ
 • Khôi: Giảm trúng độc: 95% – 100%
 • Dây Chuyền - Áo: giảm làm chậm: 95% – 100%
 • Hộ uyển - Bội: giảm làm choáng: 95% – 100%
 • Thượng Giới - Hạ Giới - Đai – Giày: Triệt tiêu sát thương (Dương) : 65 - 80
 • Dây chuyền:  Kháng tất cả (Dương): 26%-38%
 • Khôi - Uyển – Đai - Bội - Hạ Giới - Thượng Giới: Tăng công kích: 70%-75%
 • Áo: Tăng Phục hồi (Dương): 76
 • Giày: Tốc độ di chuyển: 85%-100%
Trang bịThuộc tính 6Thuộc tính 7
[Thiên Tứ] Hắc Thần Mãnh Uy Xác suất hóa giải: 3% - 4%
 • Khôi Ẩn: 1 cấp
 • Bào Ẩn: 1 cấp
 • Hài Ẩn: 1 cấp
 • Uyển Ẩn: 1 cấp
 • Hài Ẩn: 1 cấp
[Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn Xác suất hóa giải: 4% - 5%
 • Khôi Ẩn: 1 cấp
 • Bào Ẩn: 1 cấp
 • Hài Ẩn: 1 cấp
 • Uyển Ẩn: 1 cấp
 • Hài Ẩn: 1 cấp
[Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn Xác suất hóa giải: 5% - 6%
 • Khôi Ẩn: 2 cấp
 • Bào Ẩn: 2 cấp
 • Hài Ẩn: 2 cấp
 • Uyển Ẩn: 2 cấp
 • Hài Ẩn: 2 cấp
[Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ Xác suất hóa giải: 6% - 7%
 • Khôi Ẩn: 2 cấp
 • Bào Ẩn: 2 cấp
 • Hài Ẩn: 2 cấp
 • Uyển Ẩn: 2 cấp
 • Hài Ẩn: 2 cấp
[Thiên Tứ] Long Tương Truyền Kỳ Xác suất hóa giải: 5%
 • Hạng Liên – Đai – Hài: tăng công kích: 35%-40%
 • Khôi - Uyển – Y - Bội: Hồi phục sinh lực: 5%
 • Nhẫn Thượng: Kĩ năng vốn có: +2 cấp
 • Nhẫn Hạ: Kĩ năng vốn có: +1 cấp
Trang bịThuộc tính 8Thuộc tính 9
[Thiên Tứ] Hắc Thần Mãnh Uy
 • Khôi: Hồi phục sinh lực : 16%-21%
 • Bào: Kĩ năng vốn có: +1 cấp
 • Hài: Càn Khôn Vô Lượng: 1 cấp
 • Uyển - Đai: Xác xuất trọng kích: 3%-4%
Khôi – Bào – Lý: Xác xuất trọng kích: 2%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Lạc Tiễn
 • Khôi: Hồi phục sinh lực : 16%-21%
 • Bào: Kĩ năng vốn có: +1 cấp
 • Hài: Càn Khôn Vô Lượng: 1 cấp
 • Uyển - Đai: Xác xuất trọng kích: 3%-5%
Khôi – Bào – Lý: Xác xuất trọng kích: 2% - 3%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Chí Tôn
 • Khôi: Hồi phục sinh lực : 20%-25%
 • Bào: Kĩ năng vốn có: +1 cấp
 • Hài: Càn Khôn Vô Lượng: 1 cấp
 • Uyển - Đai: Xác xuất trọng kích: 4%-6%
Khôi – Bào – Lý: Xác xuất trọng kích: 2% - 4%
[Thiên Tứ] Hắc Thần Truyền Kỳ
 • Khôi: Hồi phục sinh lực : 20%-25%
 • Bào: Kĩ năng vốn có: +1 cấp
 • Hài: Càn Khôn Vô Lượng: 1 cấp
 • Uyển - Đai: Xác xuất trọng kích: 5%-7%
Khôi – Bào – Lý: Xác xuất trọng kích: 3% - 5%
[Thiên Tứ] Long Tương Truyền Kỳ
 • Hạng Liên - Khôi - Hộ Uyển - Đai, Hài: Xác xuất trọng kích: 4%-6%
 • Y, Bội: Tăng công kích: 35%-40%
-

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.