Nàng Thơ

Nàng Thơ

Toàn cõi võ lâm xuất hiện không ít bậc danh tướng tài giỏi, bên cạnh những anh hùng hào kiệt là những anh thư xuất chúng, cường nữ tinh thông võ nghệ, khí phách được khẳng định qua bản lĩnh cầm quân thao lược, ý chí chiến đấu kiên cường... Dù là nữ tướng thì vẫn là những đóa hồng khả ái của Nga My phái, Thúy Yên phái... Nhân dịp 8/3, sự kiện sau đây - Nàng Thơ sẽ xuất hiện những đóa hồng rực rỡ, đẹp như một bức thư tình tựa lời chúc mừng chân thành đến quý nàng thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 15h45 ngày 02/03 đến 23h59 ngày 31/03/2021

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Bó Hoa 8/3
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bó Hoa 8/3
  • Xem số lần sử dụng Bó Hoa 8/3
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/03/2021

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Võ Lâm Miễn Phí
Bó Hoa 8/3

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Bó Hoa 8/3.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/03/2021
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bó Hoa 8-3/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Hồng
  • Nguồn gốc:
   • Nhận thưởng mốc Năng Động
   • Mua ở Hàng Rong giá 50 vạn lượng
   • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận vật phẩm (khóa)
34 Năng Động 5 Hoa Hồng
39 Năng Động 10 Hoa Hồng
44 Năng Động 15 Hoa Hồng
50 Năng Động 30 Hoa Hồng

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Hoa Hồng
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Hoa Hồng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Hoa Hồng
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Hoa Hồng
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Hoa Hồng
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Hoa Hồng
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Hoa Hồng
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Hoa Hồng
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/03/2021.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hoa Hồng/nhân vật.

Phần thưởng Bó Hoa 8/3 hàng ngày

 • Sử dụng Bó Hoa 8/3 đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Bó Hoa 8/3Phần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Bó Hoa 8/3

Sử dụng Bó Hoa 8/3 sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/03/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn

Sử dụng Bó Hoa 8/3 đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Bó Hoa 8/3
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 8 1.000.000.000 EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn
100 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50 Thiên Long Thạch (khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 8 2.000.000.000 EXP
230.000 điểm Chân Nguyên
750 Đại Hộ Mạch Đơn
150 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
100 Thiên Long Thạch
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Tất cả server Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  3000 Tất cả server Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong) 14 ngày
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 8]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/03/2021)
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  Vô Danh Thiên Thạch số 10
 • Phần thưởng tùy chọn: Áp dụng tất cả server

  ServerPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 8) Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/03/2021
  Chiến Định Giang Sơn 8 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/03/2021

Phần thưởng sử dụng Hoa Hồng

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Bó Hoa 8/3
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên (24h00 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/03/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/03/2021)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.