Giang Hồ Ký

Giang Hồ Ký - Hệ thống thẻ tân thủ mới giúp người chơi hòa nhập trở lại với võ lâm trung nguyên một cách dẽ dàng. Phần thưởng của tuyến nhiệm vụ được thay đổi, từ đó bằng hữu sẽ dễ dàng phiêu bạt giang hồ hơn bao giờ hết.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú

Giang Hồ Bí Lục
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các - 1500 xu
 • Tính chất:
  • Có thể giao dịch, bày bán
  • Không thể xếp chồng, ném ra
  • Không thể bán shop.
 • Công dụng: Nhấn chuột phải nhận được Giang Hồ Ký
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Giang Hồ Ký
 • Nguồn gốc: Sử dụng Giang Hồ Bí Lục.
 • Tính chất:
  • Khóa vĩnh viễn.
  • Không thể xếp chồng.
 • Công dụng:
  • Nhận hỗ tợ hàng ngày.
  • Nhận/trả nhiệm vụ Giang Hồ Ký.
  • Nhận thưởng đạt mốc đẳng cấp.
  • Nhận/trả nhiệm vụ ngày (Trùng Sinh 4 trở lên)
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Văn Cương Bí Bảo
 • Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng.
 • Tính chất:
  • Khóa vĩnh viễn.
  • Xếp chồng 50/50.
  • Không thể ném ra, không rớt khi PK
  • Không thể bán shop.
 • Công dụng: Sử dụng lựa chọn Chìa Khóa tương ứng mở rương nhận được 1 Văn Cương ngẫu nhiên.

Chìa Khóa Kim Cương
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các - 1200 Xu.
 • Tính chất:
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không thể ném ra, không rớt khi PK
  • Xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Mở Văn Cương Bí Bảo nhận được 1 Văn Cương Vàng ngẫu nhiên từ cấp 4 – 7.

Chìa Khóa Đá Quý
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các - 800 Xu.
 • Tính chất:
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không thể ném ra, không rớt khi PK
  • Xếp chồng 50/50.
 • Cách sử dụng: Mở Văn Cương Bí Bảo nhận được 1 Văn Cương ngẫu nhiên từ cấp 5 – 8.

Nguyệt Ấn
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng.
 • Tính chất:
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không thể ném ra, không rớt khi PK
  • Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng sẽ được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.