Kỹ Năng PET

Thú nuôi (PET) được chăm sóc chu đáo tự khắc sẽ ngoan ngoãn và hỗ trợ chủ nhân tối đa về nhiều mặt. Với phiên bản mới 2016, kỹ năng thú nuôi sẽ được nâng cấp, tiến thêm một bước vi diệu trong việc ưu hóa người bạn trung thành của mỗi bằng hữu.

Giao diện kỹ năng thú nuôi

NPCs và vật phẩm liên quan

NPCs & Vật phẩmGhi chú

Bà chủ tiệm vật nuôi
 • Vị trí: Dương Châu (217,196).
 • Chức năng mới: Thực hiện các thao tác liên quan đến thú nuôi:
  • Học kỹ năng.
  • Thăng cấp kỹ năng.
  • Mở khóa kỹ năng thú nuôi.
  • Đổi Bí Kíp Luyện Thú Sơ Cấp.

Bí kíp tàn phiến
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại Thương Lang Trại.
 • Tính chất:
  • Xếp chồng 50 cái/ô.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu để đổi Bí Kíp Luyện Thú – Sơ Cấp tại NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi.

Bí kíp luyện thú – Sơ cấp
 • Nguồn gốc:
  • Đánh Quái tại Thương Lang Trại.
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Đổi bằng Bí Kíp Tàn Phiến tại NPC Bà Chủ Thú Nuôi.
 • Tính chất:
  • Không xếp chồng.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 2 của thú nuôi.

Bí kíp luyện thú – Trung cấp
 • Nguồn gốc: Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
 • Tính chất:
  • Không xếp chồng.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 3 của thú nuôi.

Bí kíp luyện thú – Cao cấp
 • Nguồn gốc:
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
 • Tính chất:
  • Không xếp chồng.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu dùng để mở khóa ô kỹ năng thứ 4 và 5 của thú nuôi.

Sách kỹ năng thú nuôi
 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái tại Thương Lang Trại.
  • Đánh Boss Thương Lang Thống Lĩnh.
  • Kỳ Trân Các giá 200 Xu.
 • Tính chất:
  • Xếp chồng 50 cái/ô.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu để học kỹ năng thú nuôi.

Sách tăng cấp kỹ năng thú nuôi
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 200 Xu.
  • Tham gia tính năng (cập nhật sau).
 • Tính chất:
  • Xếp chồng 50 cái/ô.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Đạo cụ yêu cầu để thăng cấp kỹ năng thú nuôi.

Thuần Thú Quyết
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 100 Xu.
  • Tham gia tính năng (cập nhật sau)
 • Tính chất:
  • Xếp chồng 50 cái/ô.
  • Có thể giao dịch, bày bán.
  • Không được ném ra.
  • Rớt khi PK cao.
  • Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Đạo cụ cần thiết để khóa các kỹ năng quan trọng khi học kỹ năng thú nuôi, giúp các kỹ năng này không bị mất đi sau khi học.
 • Giới hạn:Tối đa cùng lúc chỉ khóa được 4 kỹ năng.

Mở khóa kỹ năng thú nuôi

Khi thú nuôi đạt cấp 20 trở lên có thể đến gặp NPC Bà Chủ Tiệm Vật Nuôi để mở khóa hệ thống kỹ năng thú nuôi.

Thú nuôi đạt cấp 20 – 40 – 60 – 80 – 100 sẽ có thể mở khóa kỹ năng 1-2-3-4-5 tương ứng.

Ngoại trừ ô kỹ năng đầu tiên chỉ yêu cầu đẳng cấp, các ô kỹ năng còn lại đều yêu cầu đạo cụ để mở khóa.

Mở khóa Ô kỹ năngĐẳng cấp thú nuôiĐạo cụ yêu cầu
1 20 Không
2 40 Bí kíp luyện thú – Sơ cấp
3 60 Bí kíp luyện thú – Trung cấp
4 80 Bí kíp luyện thú – Cao cấp
5 100 Bí kíp luyện thú – Cao cấp

Học kỹ năng thú nuôi

Sau khi mở khóa ô kỹ năng, nhân vật có thể sử dụng Sách Kỹ Năng để cho thú nuôi học kỹ năng mới. Thú nuôi tối đa học được 5 kỹ năng.

Mỗi lần học tiêu phí 1 Sách Kỹ Năng100 vạn lượng.

Khi thú nuôi học kỹ năng mới sẽ có tỉ lệ bị đè lên kỹ năng cũ đã học trước đó. Có thể sử dụng 1 Thuần Thú Quyết để khóa lại 1 kỹ năng quan trọng không muốn bị học đè lên.

Tối đa có thể khóa cùng lúc 4 kỹ năng.

Lưu ý: Kỹ năng mới học nếu đè lên kỹ năng cũ sẽ trở về cấp 1, nhân vật sẽ phải tăng cấp lại từ đầu.

Trường hợp kỹ năng mới trùng với một kỹ năng đã học thì bảng kỹ năng sẽ không thay đổi.

Thăng cấp kỹ năng thú nuôi

Mỗi kỹ năng có thể học tối đa đến 5 cấp. Cấp kỹ năng thú nuôi càng cao, thuộc tính gia tăng càng mạnh. Thăng cấp kỹ năng yêu cầu 1 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi.

Có tỉ lệ thành công khi thăng cấp kỹ năng. Nếu thất bại thì cấp kỹ năng vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Bảng thuộc tính kỹ năng thú nuôi

Tên kỹ năngThuộc tínhThuộc tính kỹ năng thú nuôi
Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5

Ôn Hòa
Triệt tiêu sát thương (điểm) 3 6 9 13 17

Anh Dũng
Thêm sát thương (điểm) 3 6 9 13 17

Cường Công
Tăng công kích kỹ năng % 20 36 52 68 84

Tinh Chuẩn
Tăng tỉ lệ thọ thương % 1 2 3 4 6

Cương Ngạnh
Giảm tỉ lệ thọ thương % 1 2 3 4 6

Xuyên Thích
Tăng thời gian thọ thương 1 2 3 4 6

Chí Mật
Giảm thời gian thọ thương 1 2 3 4 6

Viên Nhuận
Tỉ lệ hóa giải sát thương % 1 1 1 2 2

Kiên cường
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải % 1 2 2 3 3

Đoạn Liệt
Tăng lệ trọng kích % 1 2 2 3 3

Ổn Cố
Tỉ lệ kháng trọng kích % 1 2 2 3 3

Thiểm Quang
Trị tối đa sinh lực (Dương) 200 450 700 950 2,000

Phúc Quang
Trị tối đa nội lực (Dương) 200 400 600 800 1,000