Võ Lâm Miễn Phí 14

Quý nhân sĩ thân mến,

Thuận đạo, phiên bản mới hoành tráng khai mở thì vùng đất mới cũng sẽ ra mắt toàn cõi giang hồ. Nhiều hoạt động phong phú chào đón toàn thể Quý bằng hữu. Hãy trở lại và trải nghiệm hành trình và nhận quà khi được xướng tên trong bảng vàng thiên hạ nhé!

Đua Top Cá Nhân

 • Thời gian diễn ra (dự kiến): Từ 08h00 ngày 18/08/2016 – 23h59 ngày 30/09/2016.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại Võ Lâm Miễn Phí 14.
 • Khi cao thủ thỏa điều kiện: Đạt đến cấp độ 195 Trùng Sinh 2 trở lên (Ví dụ: Nếu nhân vật trùng sinh 3 dưới cấp 190, không thể nhận thưởng) có thể đối thoại với NPC Chưởng Đăng Cung Nữ để nhận phần thưởng.
 • Phần thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào thứ tự nhận thưởng của người chơi. Chỉ phát thưởng cho 100 thứ tự nhận thưởng đầu tiên (từ 1 – 100).
 • Người chơi có thể xem số người đã nhận thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.

 • Nếu cùng lúc có nhiều người chơi xác nhận nhận phần thưởng thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên thứ hạng.
 • Mỗi người chơi chỉ nhận phần thưởng này tối đa 1 lần.
 • Phần thưởng vật phẩm trong [Phần thưởng đua TOP]: Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương), Mã Bài – Siêu Quang, Mặt Nạ - Cổ Truyền, Ngũ hành ấn, Cuồng Lan có hạn sử dụng 30 ngày.
 • Phần thưởng của [81 thứ tự còn lại] nhận phần thưởng: Mặt Nạ - Cổ Truyền, Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương), Mã Bài - Siêu Quang có hạn sử dụng 14 ngày.
 • Hành trang còn ít nhất 60 ô trống mới có thể nhận thưởng.
Thứ tự nhận thưởngPhần thưởng đồng thời
1
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Y
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 2000 Hoàng Kim Nguyên Bảo
2
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 1500 Hoàng Kim Nguyên Bảo
3
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Hạ Giới
 • 1 Ngũ Hành Ấn (cấp 10)
 • 1 Cuồng Lan 4%
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 1200 Hoàng Kim Nguyên Bảo
4
 • 1 Xích Lân Bí Bảo
 • 1 Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 1000 Hoàng Kim Nguyên Bảo
5
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 900 Hoàng Kim Nguyên Bảo
6
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 800 Hoàng Kim Nguyên Bảo
7
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng

 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 700 Hoàng Kim Nguyên Bảo
8
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng

 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 600 Hoàng Kim Nguyên Bảo
9
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí Tối Thượng
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 500 Hoàng Kim Nguyên Bảo
Bội số của 10 (10, 20,…, 100)
 • 1 Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 300 Hoàng Kim Nguyên Bảo
81 thứ tự còn lại
 • 1 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương)
 • 1 Mặt Nạ - Cổ Truyền
 • 1 Mã Bài - Siêu Quang
 • 300 Hoàng Kim Nguyên Bảo