Sinh nhật Võ Lâm Miễn Phí

Sinh nhật VLMP

Chúc mừng sinh nhật Võ Lâm Miễn Phí thêm tuổi mới, chúc cho tình nghĩa giang hồ của hảo hữu võ lâm luôn gắn kết và cùng nhau chinh chiến thật vui vẻ tại nơi giải trí đặc biệt này. Sau đây là hoạt động đặc biệt mừng Sinh Nhật Võ Lâm Miễn Phí, ai sẽ nhận được Vô Danh Giới Chỉ 9 tại cuộc Đua Top Bánh Sinh Nhật? Đồng thời khi thổi Nến Sinh Nhật, quý nhân sĩ cũng sẽ nhận được các bảo vật võ lâm.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 02/11 đến 23h59 ngày 30/11/2021

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Sinh Nhật
  • Ghép Huân Chương Sao Vàng
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Bánh Sinh Nhật
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bánh Sinh Nhật
  • Xem số lần sử dụng Bánh Sinh Nhật
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/11/2021

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Sinh Nhật

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Bánh Sinh Nhật.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn:  Tối đa nhân vật sử dụng 5000 Bánh Sinh Nhật, nhận thưởng bình thường. Và từ 5001 Bánh Sinh Nhật trở đi sẽ không nhận được EXP cố định và ngẫu nhiên nữa, mà chỉ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tính số lượng đua TOP
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Sinh Nhật Nhỏ
  • Nguồn gốc:
   • Mua tại Hàng Rong giá 50 vạn
   • Nhận thưởng mốc Năng Động
   • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận vật phẩm (khóa)
34 Năng Động 5 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
39 Năng Động 10 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
44 Năng Động 15 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
50 Năng Động 30 Bánh Sinh Nhật Nhỏ

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 3 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Bánh Sinh Nhật Nhỏ
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2021.
Võ Lâm Miễn Phí
Nến Sinh Nhật

 • Nguồn gốc:
  • Bán KTC giá 50 xu
  • Tham gia tính năng
  • Nhận mốc: 3000, 4000, 5000 Bánh Sinh Nhật
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng
 • Đua TOP:
  • Sử dụng nhận được 1 điểm Nến Sinh Nhật
  • Điểm Nến Sinh Nhật sẽ được tính vào hoạt động đua TOP tại Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 21/11/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Bánh Sinh Nhật
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng ghép Huân Chương Sao Vàng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2021
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương
Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 3 Sao Vàng = 1 Huân Chương Sao Vàng
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2021

Phần thưởng Bánh Sinh Nhật hàng ngày

 • Sử dụng Bánh Sinh Nhật đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Bánh Sinh NhậtPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Sinh Nhật

Các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 10)

Sử dụng Bánh Sinh Nhật sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 30/11/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (7 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
20 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/11/2021)
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 30/11/2021)
Chiến Định Giang Sơn 10

Sử dụng Áo Dài Việt Nam sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 30/11/2021)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Ngựa Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ cấp 10 (7 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
20 Bạch Tinh Ngọc (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/11/2021)
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Bảo Rương Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương trang bị Nguyệt Khuyết (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn (23h59 ngày 30/11/2021)

Sử dụng Bánh Sinh Nhật đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định: Tất cả các server (trừ Chiến Định Giang Sơn 10)
Đạt MốcPhần Thưởng
500 500.000.000 kinh nghiệm
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1000 1.000.000.000 kinh nghiệm
100.000 điểm chân nguyên
70 Đai Hộ Mạch Đơn (khóa)
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (7 ngày)
1 Bôn Tiêu [Cấp 10] (7 ngày)
2000 1.000.000.000 kinh nghiệm
100.000 điểm chân nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Bôn Tiêu [Cấp 10] (7 ngày)
3000 2.000.000.000 kinh nghiệm
100.000 điểm chân nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
1  Sao Vàng -  24h ngày 10/11/2021
100 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
4000 1.000.000.000 kinh nghiệm
100.000 điểm chân nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
50 Rương Ấn Chiến
10 Rương Tinh Xảo
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
200 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
5000 2.000.000.000 kinh nghiệm
100.000 điểm chân nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
70 Rương Ấn Chiến
30 Rương Tinh Xảo
3 Nguyệt Ẩn (30 ngày, khóa)
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
1  Sao Vàng  - 24h ngày 10/11/2021
400 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
 • Phần thưởng cố định: Chiến Định Giang Sơn 10

  Đạt MốcPhần Thưởng
  500 500.000.000 kinh nghiệm
  70.000 Chân Nguyên
  400 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  1000 1.000.000.000 kinh nghiệm
  100.000 điểm chân nguyên
  800 Đai Hộ Mạch Đơn (khóa)
  10 Rương Ấn Chiến
  1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (7 ngày)
  1 Bôn Tiêu [Cấp 10] (7 ngày)
  2000 1.000.000.000 kinh nghiệm
  200.000 điểm chân nguyên
  50 Thiên Long Thạch (khóa)
  1200 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  20 Rương Ấn Chiến
  1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
  1 Bôn Tiêu [Cấp 10] (7 ngày)
  3000 2.000.000.000 kinh nghiệm
  230.000 điểm chân nguyên
  1600 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  30 Rương Ấn Chiến
  100 Thiên Long Thạch (khóa)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
  1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
  1  Sao Vàng -  24h ngày 10/11/2021
  100 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
  4000 2.000.000.000 kinh nghiệm
  250.000 điểm chân nguyên
  50 Thiên Long Thạch (khóa)
  2000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  20 Rương Ấn Chiến
  20 Rương Tinh Xảo
  1 Nguyệt Ẩn (30 ngày, khóa)
  1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
  200 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
  5000 2.000.000.000 kinh nghiệm
  300.000 điểm chân nguyên
  4000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  30 Rương Ấn Chiến
  50 Rương Tinh Xảo
  100 Thiên Long Thạch (khóa)
  1 Nguyệt Ẩn (30 ngày, khóa)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
  1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
  1  Sao Vàng  - 24h ngày 10/11/2021
  400 Nến Sinh Nhật (24h00 - 30/11/2021, khóa)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Mốc Bánh Sinh NhậtServerPhần thưởng
  2000 All server (trừ CĐGS 10) 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  CĐGS 10 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Khôi
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên
  8 Đồ Phổ Đằng Long Y
  8 Đồ Phổ Đằng Long Vũ Khí
  3000 All server (trừ CĐGS 10) Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Bảo Rương Tinh Sương Y
  Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết - 24h00 ngày 30/11/2021
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
  CĐGS 10 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Bảo Rương Đằng Long Y
  Bảo Rương Đằng Long Vũ Khí
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết - 24h00 ngày 30/11/2021
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
  4000 All server (trừ CĐGS 10) 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  CĐGS 10 20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  5 Bách Luyện Thành Cương
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Y
  8 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí
  Bảo Rương Đằng Long Y
  Bảo Rương Đằng Long Vũ Khí
  5000 All server (trừ CĐGS 10) Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Bảo Rương Tinh Sương Y
  Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết - 24h00 ngày 30/11/2021
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
  CĐGS 10 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]
  Bảo Rương Tinh Sương Khôi
  Bảo Rương Tinh Sương Hạng Liên
  Bảo Rương Tinh Sương Y
  Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết -  24h00 ngày 30/11/2021
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Vô Danh Thiên Thạch Số 2
  Đại Bách Luyện Thành Cương
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
 • Phần thưởng tùy chọn: Áp dụng tất cả server

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Vạn Tiễn Bất Xâm 10% 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 30/11/2021

Phần thưởng sử dụng Bánh Sinh Nhật Nhỏ

Tất cả các server (trừ Chiến Định Giang Sơn 10)
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Sinh Nhật
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2021)
Chiến Định Giang Sơn 10
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Sinh Nhật
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 30/11/2021)
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/11/2021)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/11/2021)

Phần thưởng sử dụng Huân Chương Sao Vàng

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Bí Kíp Cấp 25 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Côn Lôn/Cái Bang/Nga My/Thúy Yên/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Hoa Sơn/Vũ Hồn)
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
Chìa khóa Nguyệt Khuyết Hoàng Kim
Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)
Tín Vật Môn Phái (30 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.