Sự kiện Tháng 4 - 2023

Sự kiện Tháng 4

Trên chặng đường dài hành tẩu, chắc chắn chư vị đồng đạo đều ao ước sở hữu những kỳ trân dị bảo để hộ thể lúc nguy nan, hóa hiểm thành lành khi lâm trận đối đầu cùng đại địch. Và từ chính hoạt động Sự Kiện Tháng 4, chư vị đồng đạo sẽ có thể sở hữu cho mình những vật phẩm uy lực vô song mà bấy lâu ôm mộng truy cầu.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 01/04 đến 23h59 ngày 30/04/2023

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Huân Chương Chiến Công/Cờ Đỏ Sao Vàng/Huân Chương Sao Vàng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Huân Chương Chiến Công
  • Xem số lần sử dụng Huân Chương Chiến Công
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 30/04/2023

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 01/07/2023
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Chiến Công

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Huân Chương Chiến Công
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Huân Chương Chiến Công/nhân vật
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí
Cờ Đỏ Sao Vàng
 • Nguồn gốc:
  • Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức:
   + Server CĐGS 14: 1 Sao Vàng + 35 vạn
   + Các server còn lại: 1 Sao Vàng + 150 vạn
  • Mua trực tiếp tại Hàng Rong
   + Server CĐGS 14: 50 vạn
   + Các server còn lại: 250 vạn
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Hoa Hồng Đỏ/nhân vật
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí
Sao Vàng
 • Nguồn gốc:
Tính năng/hoạt độngVật phẩm nhận
Điểm Năng Động

34 Điểm Năng Động: 1 Sao Vàng (khóa)

39 Điểm Năng Động: 2 Sao Vàng (khóa)

44 Điểm Năng Động: 4 Sao Vàng (khóa)

50 Điểm Năng Động: 10 Sao Vàng (khóa)

Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Sao Vàng
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Sao Vàng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Sao Vàng
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 3 Sao Vàng
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Sao Vàng
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Sao Vàng
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Sao Vàng
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Sao Vàng

Dánh quái ở bản đồ: Sa Mạc 1 - 2 - 3, Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Mạc Cao Quật

có tỉ lệ nhận 1 Sao Vàng
 • Công dụng:  Dùng để ghép Cờ Đỏ Sao Vàng
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí
Chiến Tích
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Huân Chương Chiến Công
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng để ghép Huân Chương Sao Vàng
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão, công thức: 3 Chiến Tích = 1 Huân Chương Sao Vàng
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sử dụng
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/04/2023

Phần thưởng khi sử dụng Huân Chương Chiến Công

Các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 14)

Sử dụng Huân Chương Chiến Công sẽ nhận được đồng thời.

 • 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Võ Lâm Miễn Phí
Hình ảnhVật phẩmSố lượngHSD
Tu Chân Đơn Tu Chân Đơn 1 23h59 - 30/04/2023
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 1 -
Văn Cương Bí Bảo Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 1 -
Văn Cương Bí Bảo 10 triệu/20 triệu/30 triệu EXP 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Tu Dưỡng Đan 1 -
Phú Quý Cẩm Hạp Phú Quý Cẩm Hạp 1 23h59 - 30/04/2023
Hạt Thiên Tuế Hạt Thiên Tuế 1 23h59 - 30/04/2023
Hạt Thiên Tuế Tử Tinh Khoáng Thạch 10 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Vàng 3 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Sô Cô La Loại 5 5 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Năng Động Đơn 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bàn Long Thạch 5 -
Võ Lâm Miễn Phí Chấn Long Thạch 2 -
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Vũ hoa thạch 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Liên 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mãnh Bích Huyết Quán 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Túi hành trang 1 30 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Xích Thố Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Ô Vân Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Đích Lô Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Chiếu Dạ Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Bạch Tinh Ngọc 20 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Thanh Tinh Ngọc 10 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh sinh lực cấp 7 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh Công kích nội công cấp 7 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Uẩn Linh Yếu Quyết 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Bách Luyện Thành Cương 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Huyết Chiến Lễ Bao 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Tiểu 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Đại 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hắc Long Đơn 1 23h59 - 30/04/2023
Riêng Chiến Định Giang Sơn 14

Sử dụng Huân Chương Chiến Công sẽ nhận được đồng thời.

 • 40.000.000 EXP và 2 điểm Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Hình ảnhVật phẩmSố lượngHSD
Tu Chân Đơn Tu Chân Đơn 1 23h59 - 30/04/2023
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 1 -
Văn Cương Bí Bảo Văn Cương Bí Bảo 1 23h59 - 30/04/2023
Văn Cương Bí Bảo Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 1 -
Văn Cương Bí Bảo 10 triệu/20 triệu/30 triệu EXP 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bảo Rương Mật Tịch 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Tu Dưỡng Đan 1 -
Phú Quý Cẩm Hạp Phú Quý Cẩm Hạp 1 23h59 - 30/04/2023
Hạt Thiên Tuế Hạt Thiên Tuế 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Tử Tinh Khoáng Thạch 10 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Vàng 3 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Sô Cô La Loại 5 5 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Năng Động Đơn 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bàn Long Thạch 5 -
Võ Lâm Miễn Phí Chấn Long Thạch 2 -
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Kim Cương 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Đá Quý 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Túi hành trang 1 30 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Xích Thố Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Ô Vân Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Đích Lô Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Chiếu Dạ Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Bạch Tinh Ngọc 20 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Thanh Tinh Ngọc 10 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Vũ Hoa Thạch 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Liên 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Mãnh Bích Huyết Quán 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh sinh lực cấp 7 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 7 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) 1  
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh Công kích nội công cấp 7 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Tinh Ngọc 2 -
Võ Lâm Miễn Phí Uẩn Linh Yếu Quyết 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Bách Luyện Thành Cương 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Huyết Chiến Lễ Bao 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Tiểu 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Đại 1 23h59 - 30/04/2023
Võ Lâm Miễn Phí Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hắc Long Đơn 1 23h59 - 30/04/2023

Sử dụng Huân Chương Chiến Công đạt mốc

Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 Huân Chương Chiến Công, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

Phần thưởng CỐ ĐỊNH
 • Phần thưởng tất cả server (trừ CĐGS 14):
Đạt mốc dùng
Huân Chương Chiến Công
Vật phẩm thưởng
500 10 Tỷ EXP
20.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 20 Tỷ EXP
30.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Mặt nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày)
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (14 ngày)
1 Lang Hạo - Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
2.000 30 Tỷ EXP
50.000 điểm Chân Nguyên
5 Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1)
150 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
20 Tu Dưỡng Đan (khóa)
1 Đột Phá Đơn (khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 40 Tỷ EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
10 Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1)
5 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
350 Đại Hộ Mạch Đơn
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Nguyệt Ấn (khóa, 30 ngày)
1 Chiến Tích (24h00 - 01/05/2023)
40 Tu Dưỡng Đan (khóa)
3 Đột Phá Đơn (khóa)
1 Tông Sư May Mắn (7 ngày, khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Phần thưởng CĐGS 14
Đạt mốc dùng
Huân Chương Chiến Công
Vật phẩm thưởng
500 10 Tỷ EXP
70.000 Chân Nguyên
500 Huyền Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 20 Tỷ EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
1000 Huyền Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (7 ngày)
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
1 Bôn Tiêu cấp 10 (14 ngày)
1 Lang Hạo - Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
2.000 30 Tỷ EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
2000 Huyền Nguyên
50 Thiên Long Thạch (khóa)
150 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan (khóa)
1 Triệu Mãnh Thiên Thạch (21 ngày, khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 40 Tỷ EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
4000 Huyền Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
30 Rương Ấn Chiến
100 Thiên Long Thạch (khóa)
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
200 Định Mạch Đan (khóa)
1 Chiến Tích (24h00 - 01/05/2023)
1 Tông Sư May Mắn (7 ngày, khóa)
60 Tu Dưỡng Đan (khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Phần thưởng NGẪU NHIÊN
 • Tất cả server (trừ CĐGS 14):
Đạt MốcPhần thưởng
2000 20 Thiên Linh Đơn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan
2 Đột Phá Đơn
1 Nguyệt Ấn (24h00 - 30/04/2023)
10 Mảnh Bích Huyết Liên
10 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
10 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
10 Mãnh Bích Huyết Quán
10 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
1 Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 7
1 Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp cấp 7
1 Đại Bách Luyện Thành Cương
10 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
3000 Ngựa Hoàng Kim - Truy Điện/Ngự Phong (14 ngày)
2 Nguyệt Ấn (24h00 - 30/04/2023)
4 Đột Phá Đan 
80 Tu Dưỡng Đan 
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25
Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 8
Bàn Long Văn Cương - [Ất/Giáp/Bính] cấp 8
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/11/2022)
20 Mảnh Bích Huyết Liên
20 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
20 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
20 Mãnh Bích Huyết Quán
20 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
Đại Bách Luyện Thành Cương (24h00 - 30/04/2023)
4 Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi, Y, Hài, Yêu đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bổ Thiên Thạch
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh giảm sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh bỏ qua phòng (thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) cấp 9
Bùa Uẩn Linh công kích nội công cấp 9
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
 • Phần thưởng CĐGS 14
Đạt MốcPhần thưởng
2000 20 Thiên Linh Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
40 Tu Dưỡng Đan
1 Nguyệt Ấn (60 ngày)
10 Mảnh Bích Huyết Liên
10 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
10 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
10 Mãnh Bích Huyết Quán
10 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
1 Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 7
1 Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp cấp 7
1 Đại Bách Luyện Thành Cương
10 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1)
3000 Ngựa Hoàng Kim - Truy Điện/Ngự Phong (14 ngày)
1 Nguyệt Ấn (60 ngày)
50 Tu Dưỡng Đan 
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25
Thương Long Văn Cương - Đinh/Ất cấp 8
Bàn Long Văn Cương - [Ất/Giáp/Bính] cấp 8
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 30/04/2023)
20 Mảnh Bích Huyết Liên
20 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa
20 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy
20 Mãnh Bích Huyết Quán
20 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3
Đại Bách Luyện Thành Cương (24h00 - 30/04/2023)
6 Đồ Phổ Nhật Viên (Khôi, Y, Hài, Yêu đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bổ Thiên Thạch
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5]
Bùa Uẩn Linh sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh giảm sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) cấp 9
Bùa Uẩn Linh bỏ qua phòng (thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) cấp 9
Bùa Uẩn Linh công kích nội công cấp 9
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)
Phần thưởng TÙY CHỌN
Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày chọn 1 trong số
Vạn Tiễn Bất Xâm 10% 21 ngày
Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 14 ngày
Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
80 Uẩn Linh Yếu Quyết  24h00 ngày 30/04/2023

Phần thưởng sử dụng Cờ Đỏ Sao Vàng

 • 20.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Chiến Công
Võ Lâm Miễn Phí
Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Vũ Hoa Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
Ngựa Xích Thố Cấp 9 (7 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 ngày 30/04/2023)
Ngựa Ô Vân Cấp 9 (7 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 9 (7 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Ngựa Đích Lô Cấp 9 (7 ngày)
Bùa Uấn Linh sinh lực cấp 7 Ngựa Chiếu Dạ Cấp 9 (7 ngày)
Bùa Uấn Linh cấp 7
(sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
Văn Cương Bí Bảo
Chìa Khóa Vàng
Bùa Uấn Linh cấp 7
(giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Bùa Uấn Linh cấp 7
(bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23
Bùa Uấn Linh Công kích nội công cấp 7 Văn Cương Bí Bảo
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/04/2023)
Võ Lâm Miễn Phí
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/04/2023)

Phần thưởng sử dụng Huân Chương Sao Vàng

Phần thưởng ngẫu nhiên
Đồ Phổ Nhật Viên
(Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí)
30 Mảnh Bích Huyết Liên
30 Mảnh Bích Huyết Chiến Ngoa Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26
30 Mảnh Bích Huyết Yêu Trụy Chìa khóa Nguyệt Khuyết Hoàng Kim
30 Mãnh Bích Huyết Quán Đại Bách Luyện Thành Cương
50 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 Tín Vật Môn Phái

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.