Về trang đầu

Cập nhật thể lệ giải đấu

10-05-21

Cấp báo, cấp báo

Thể lệ giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 16 có một số điều chỉnh nhằm tối ưu hệ thống trước khi các trận đánh chính thức được diễn ra, quý nhân sĩ vui lòng xem thông tin cập nhật bên dưới để có thể chuẩn bị tốt nhất. Cụ thể:

  • Nhận hỗ trợ:
    • Danh Hiệu Hoàng Đồ Bá Nghiệp và Vang Danh Giang Hồ
    • Nhận Bạch Ngọc và Tử Ngọc
  • Điều chỉnh giá bán trên Kỳ Trân Các:
STTTên vật phẩmGiá (Xu)Note
1 Tín Vật Môn Phái 3.000
2 Tín Vật Dương Anh 1.000
3 Thuần Thú Quyết 25
4 Sách Thăng Cấp Kĩ Năng Thú 50 
5 Sách Kĩ Năng Pet 50 
6 Huyền Hỏa Than 50
7 Đại Bách Luyện Thành Cương 500
8 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 500 HSD 1 Ngày
9 Càn Khôn Song Tuyệt Bội 500 HSD 30 ngày
10 Triệu Mãnh - Thiên Thạch 1500
11 Lang Hạo - Thiên Thạch 1000
12 Tân Nhậm Hành Ấn - Trung 500 HSD 1 Ngày
13 Túi Dược Phẩm PK 10  
14 Túi Dược Phẩm Tống Kim 10  
15 Túi Trang Sức Tinh Xảo 500 Sau khi sử dụng nhận được 1 trang sức tùy chọn (HSD 14 ngày)
16 Túi Thú Hoàng Kim 500 Nhận được 1 thú cưỡi tùy chọn (7 ngày)
17 Rương Tông Sư May Mắn 3000
18 Huyết Chiến Lễ Bao 500
19 Hàn Thiên Thúy Ngọc 10
20 Vũ Hoa Thạch 30
  • Thêm dach sách các vật phẩm không thể sử dụng trong Đấu Trường:
Tên vật phẩm
Đại Lực Hoàn
Phi Tốc Hoàn
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
Tống Kim Dược Hoàn Lễ Bao
Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lễ Bao
  • Thêm danh sách bị xóa liên tục trong Đấu Trường:
Vật phẩm
Trường Mệnh hoàn Tín Sứ Mộc yêu bài
Gia Bào hoàn Tín Sứ Đồng yêu bài
Đại Lực hoàn Tín Sứ Ngân yêu bài
Cao Thiểm hoàn Tín Sứ Kim yêu bài
Cao Trung hoàn Ngự Tứ Tín Sứ yêu bài
Băng Phòng hoàn Càn khôn tạo hóa đơn rương (tiểu)
Lôi Phòng hoàn Thần Quy Bổ Huyết Đơn (đại)
Hỏa Phòng hoàn Thần Quy Bổ Huyết Đơn (trung)
Độc Phòng hoàn Thần Quy Bổ Huyết Đơn (tiểu)
Bách Quả Lộ Cuồng Thần Huyết Chiến Đơn
Binh Sĩ hiệu phù Kim Cang Bất Hoại Thần Đơn
Tống Kim Ngoại Phổ hoàn Huyết Ảnh Thần Hành Đơn
Tống Kim Ngoại Độc hoàn Ngự Tuyết Băng Tâm Đơn
Tống Kim Ngoại Băng hoàn Hồi thiên tái tạo lễ bao
Tống Kim Nội Phổ hoàn Hắc Ngọc
Tống Kim Nội Độc hoàn Hoàng Kim Nguyên Bảo
Tống Kim Nội Băng hoàn Sô Cô La loại 4
Tống Kim Nội Hỏa hoàn Sô Cô La loại 3
Tống Kim Nội Lôi hoàn Sô Cô La loại 2
Tống Kim Trường Mệnh hoàn Sô Cô La loại 1
Tống Kim Gia Bào hoàn Nhạc Vương Kiếm Lễ Bao
Tống Kim Cao Thiểm hoàn Mộc Chế Bảo Hạp
Tống Kim Cao Trung hoàn Đồng Chế Bảo Hạp
Tống Kim Phi Tốc hoàn Ngân Chế Bảo Hạp
Tống Kim Phổ Phòng hoàn Hoàng Kim Bảo rương
Tống Kim Băng Phòng hoàn Tật Phong Đơn (ngoại)
Chuyên dùng cho Tống Kim Lôi phòng hoàn Tật Phong Đơn (nội)
Chuyên dùng cho Tống Kim Hỏa phòng hoàn Tụ Nguyên Tán (ngoại)
Chuyên dùng cho Tống Kim Độc phòng hoàn Tụ Nguyên Tán (nội)
Bồ câu Tiêu Dao Tán
Kháng Đơn Chi Giác Hộ Thần Đơn
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (đại) Hộ Tâm Đơn
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (trung) Hành Khí Tán
Càn Khôn Tạo Hóa Đan (tiểu) Hộ Khí Đơn
Đại Hộ Mạch Đơn Lưu Vân Tán
Nhạc Vương Kiếm Hộ Giáp Đơn
Bách Luyện Thành Cương Ngưng Thần Tán
Rương Vinh Dự và danh hiệu Hoàng Đồ Bá Nghiệp Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn Lễ Bao
Nhạc Vương Kếm Lễ Bao  
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.