Thu An Yên

Nâng mốc sử dụng lên 5000

Hoạt động Thu An Yên sẽ nâng giới hạn sử dụng Bánh Trung Thu Thập Cẩm lên mốc mới, qua đó quý nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng ứng với mỗi mốc sau đây.

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 16/09/2021 đến 24h00 ngày 30/09/2021
  • Nâng giới hạn sử dụng Bánh Trung Thu Thập Cẩm lên 5000 vật phẩm

Thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Trung Thu Thập Cẩm

  • Sau khi sử dụng 4000, 5000 lần vật phẩm [Bánh Trung Thu Thập Cẩm] có thế đến NPC Đại Sự Lão Lão nhận được đồng thời các phần thưởng:
  • Phần thưởng cố định:
ServerĐạt MốcPhần ThưởngSố Lượng
Tất cả server (trừ Hào Kiệt - CĐGS 9) 4000 1.000.000.000 kinh nghiệm  
100.000 điểm chân nguyên  
Đại Hộ Mạch Đơn 150
Rương Ấn Chiến 50
Rương Tinh Xảo 10
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) 1
Hào Kiệt - CĐGS 9 4000 1.000.000.000 kinh nghiệm  
200.000 điểm chân nguyên  
Thiên Long Thạch -  (khóa) 50
Đại Hộ Mạch Đơn 300
Rương Ấn Chiến 20
Rương Tinh Xảo 20
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) 1
Tất cả server (trừ Hào Kiệt - CĐGS 9) 5000 2.000.000.000 kinh nghiệm  
100.000 điểm chân nguyên  
Đại Hộ Mạch Đơn 350
Rương Ấn Chiến 70
Rương Tinh Xảo 30
Huyết Chiến Lễ Bao - (30 ngày, khóa) 3
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả - 7 Ngày 1
 Sao Vàng -  24h ngày 31/08/2021 1
Hào Kiệt - CĐGS 9 5000 2.000.000.000 kinh nghiệm  
230.000 điểm chân nguyên  
Đại Hộ Mạch Đơn 750
Rương Ấn Chiến 30
Rương Tinh Xảo 50
Thiên Long Thạch -  (khóa) 100
Huyết Chiến Lễ Bao - (30 ngày, khóa) 3
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả - 7 Ngày 1
 Sao Vàng -  24h ngày 31/08/2021 1
    • Phần thưởng ngẫu nhiên chung:
ServerĐạt MốcPhần ThưởngSố Lượng
Tất cả server (trừ Hào Kiệt - CĐGS 9) 4000 Thiên Linh Đơn 20
Tinh Sương Lệnh 2
Càn Khôn Song Tuyệt Bội - 30 ngày 1
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] 1
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7] 1
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] 1
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7] 1
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Bách Luyện Thành Cương 5
Đồ Phổ Tinh Sương Y 8
Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí 8
Hào Kiệt - CĐGS 9 400 Thiên Linh Đơn 20
Tinh Sương Lệnh 2
Càn Khôn Song Tuyệt Bội - 30 ngày 1
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] 1
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7] 1
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] 1
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7] 1
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Bách Luyện Thành Cương 5
Đồ Phổ Tinh Sương Khôi 8
Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên 8
Đồ Phổ Đằng Long Y 8
Đồ Phổ Đằng Long Vũ Khí 8
Tất cả server (trừ Hào Kiệt - CĐGS 9) 5000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày) 1
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày) 1
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 1
Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8] 1
Bảo Rương Tinh Sương Y 1
Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí 1
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1
Uẩn Linh Yếu Quyết -  24h00 ngày 31/08/2021 25
Vô Danh Thiên Thạch Số 10 1
Vô Danh Thiên Thạch Số 2 1
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn) 1
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày) 1
Hào Kiệt - CĐGS 9 5000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày) 1
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày) 1
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 1
Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8] 1
Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8] 1
Bảo Rương Đằng Long Y 1
Bảo Rương Đằng Long Vũ Khí 1
Đồ Phổ Tinh Sương Y 8
Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí 8
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1
Uẩn Linh Yếu Quyết 25
Vô Danh Thiên Thạch Số 10 1
Vô Danh Thiên Thạch Số 2 1
Đại Bách Luyện Thành Cương 1
Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 (Thiên Vương/Thiếu Lâm/Đường Môn/Ngũ Độc/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn/Võ Đang/Côn Lôn/Hoa Sơn/Vũ Hồn) 1
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày) 1
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày) 1

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.