Trùng Sinh 9 & bản cập nhật tháng 11

Tặng Tín Vật Môn Phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến, nhằm hỗ trợ quý nhân sĩ thuận tiện trong việc trải nghiệm sau điều chỉnh cân bằng môn phái 2023, Võ Lâm Miễn Phí xin gửi tặng quý nhân sĩ thuộc điều kiện sau 1 hoặc 2 vật phẩm Tín Vật Môn Phái.

  • Thời gian trao tặng: Từ sau bảo trì ngày 31/10 đến hết 03/11/2023
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
  • Nội dung: Trao tặng Tín Vật Môn Phái sau điều chỉnh cân bằng 2023.
    • Nhân vật Trùng Sinh 7 trở lên, mỗi ngày nhận 2 Tín Vật Môn Phái (khóa, 24h)
    • Nhân vật Trùng sinh 6 trở xuống, mỗi ngày nhận 1 Tín Vật Môn Phái (khóa, 24h)

Võ Lâm Miễn Phí

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.