Trung Thu Đoàn Viên

Trung Thu Đoàn Viên

Trung Thu thưởng nguyệt bên bạn hữu và người thân làm cho không khí đoàn viên thêm ấm cúng và hạnh phúc. Bổn Trang xin thân chúc quý nhân sĩ một mùa Trung Thu thật vui vẻ và sẵn sàng vui chơi nhận quà giá trị tại Võ Lâm Miễn Phí thông qua sự kiện này.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 01/10 đến 23h59 ngày 31/10/2020.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
  • Xem số lần sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 31/10/2020

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
 • Lưu ý: Đây là vật phẩm sẽ dùng để ghép cho các event sau này.
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt

 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức: 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/10/2020
Võ Lâm Miễn Phí
Lồng Đèn Ngôi Sao
 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng mốc Năng Động
  • Mua ở Hàng Rong giá 100 vạn lượng
  • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận (khóa)
34 Năng Động 5 Lồng Đèn Ngôi Sao
39 Năng Động 10 Lồng Đèn Ngôi Sao
44 Năng Động 15 Lồng Đèn Ngôi Sao
50 Năng Động 30 Lồng Đèn Ngôi Sao

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Lồng Đèn Ngôi Sao
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Lồng Đèn Ngôi Sao
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Lồng Đèn Ngôi Sao
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 6 Lồng Đèn Ngôi Sao
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Lồng Đèn Ngôi Sao
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(xuống thuyền Phong Lăng Độ)
3 Lồng Đèn Ngôi Sao
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp
(sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán)
1 Lồng Đèn Ngôi Sao
Hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế 2 Lồng Đèn Ngôi Sao
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng theo bảng bên dưới.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/10/2020.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Lồng Đèn Ngôi Sao/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lồng Đèn

Võ Lâm Miễn Phí
Lồng Đèn Kéo Quân
 • Nguồn gốc:
  • Nhận Hộp Lồng Đèn khi sử dụng bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
  • Mua Hộp Lồng Đèn tại Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu,
  • Sử dụng Hộp Lồng Đèn nhận Lồng Đèn Kéo Quân.
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng Lồng Đèn Kéo Quân:
   • Phải là Bang Chủ mới có thể sử dụng Lồng Đèn Kéo Quân
   • Chỉ sử dụng Lồng Đèn Kéo Quân trong khu vực bản đồ bang hội
   • Chỉ thành viên trong bang mở Lồng đèn mới nhận được phần thưởng, thành viên bang khác không nhận được phần thưởng
   • Nhân vật đứng xa Lồng Đèn Kéo Quân sẽ không nhận được phần thưởng
   • Chỉ sử dụng từ 18h đến 24h hàng ngày
   • Lồng Đèn Kéo Quân duy trì 10 phút, sau 10 phút sẽ mất đi
   • Chỉ thành viên trong bang mới có thể nhận phần thưởng
   • Tối đa 1 nhân vật chỉ nhận 3000 điểm chân nguyên/Ngày
   • Số lượng thành viên khác nhau nhận phần thưởng khác nhau:
  Thành viênChân NguyênChân Nguyên/1 phút
  1 -50 1000 100
  51 - 100 2000 200
  Trên 100 3000 300
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/10/2020

Phần thưởng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt hàng ngày

 • Sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng NguyệtPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt

Sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/10/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Bảo Rương Tinh Sương (Y/Vũ Khí/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lồng Đèn

Sử dụng Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt đạt 500, 1.000, 2.000 & 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
ServerVật phẩm thưởng
500 Tất cả các máy chủ 500.000.000 EXP
70.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 Tất cả các máy chủ 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 6) 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 6 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn
100 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50 Thiên Long Thạch (khóa)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 Tất cả các máy chủ (trừ Chiến Định Giang Sơn 6) 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Chiến Định Giang Sơn 6 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
700 Đại Hộ Mạch Đơn
150 Rương Ấn Chiến
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
100 Thiên Long Thạch
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt MốcServerPhần thưởng
  2000 Chiến Định Giang Sơn 6 Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  5 Huyết Chiến Lễ Bao
  7 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính/Đinh [Cấp 6]
  Kim Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 6]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 6]
  Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 6) Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  20 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính/Đinh [Cấp 6]
  Kim Long Văn Cương - Ất/Giáp [Cấp 6]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 6]
  Đồ Phổ Tinh Sương Y/Vũ Khí
  3000 Chiến Định Giang Sơn 6 Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/10/2020)
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
  Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 6) Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 8]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 8]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 ngày 31/10/2020)
  Vô Danh Thiên Thạch Số 10
  Bảo Rương Tinh Sương Y/Vũ Khí
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết
 • Phần thưởng tùy chọn:

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả 21 ngày chọn 1 trong 4
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày
  Tân Nhậm Hành Giám - Thượng 21 ngày
  70 Uẩn Linh Yếu Quyết 24h00 ngày 31/10/2020

Phần thưởng sử dụng Lồng Đèn Ngôi Sao

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Trung Thu Thưởng Nguyệt
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên (24h00 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
10 Xích Long Thạch (khóa)
3 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (24h00 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/10/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/10/2020)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.