01/11: Liên thông 2 máy chủ - xem ngay

Nhân sĩ giang hồ thân mến!

Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 11 này, Võ Lâm Miễn Phí sẽ tiến hành liên thông máy chủ CĐGS 8 - AnhEm Hào Kiệt - CĐGS 9, lưu ý trước ngày liên thông, thành viên các máy chủ này vui lòng đến Lễ Quan để nhận hỗ trợ của mình nhé.

Võ Lâm Miễn Phí

Danh sách máy chủ liên thông

 • Thời gian liên thông máy chủ: Dự kiến từ 04h00 - 10h00 ngày 01/11/2021
 • Lưu ý: Hoạt động Công Thành sau liên thông sẽ được thông báo sau.
 • Máy chủ liên thông:

  Máy chủ sáp nhậpMáy chủ
  sau sáp nhập
  Chuyển server
  CĐGS 8 - AnhEm Máy chủ Liên ThôngKhông
  Hào Kiệt - CĐGS 9

Lưu ý TRƯỚC khi liên thông

 • Trong thời gian thực hiện sáp nhập, các máy chủ liên quan sẽ được bảo trì và không thể đăng nhập.
 • Nhân sĩ nên thoát game trước thời gian bảo trì 15 phút để tránh những sự cố mất mát ngoài ý muốn. Quá trình sáp nhập máy chủ có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.
 • Đồng đạo nên tiến hành nhận thưởng xếp hạng Tống Kim trước khi sáp nhập, sau khi sáp nhập phần thưởng chưa nhận sẽ mất đi.
 • Nhân vật nhỏ hơn cấp 50 và không đăng nhập trong 180 ngày sẽ bị xoá sau khi sáp nhập.

Lưu ý SAU khi liên thông

 • Cần chạy autoupdate cập nhật tên máy chủ mới để có thể đăng nhập.
 • Đồng thời, một số chức năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Tất cả thành thị trở về trạng thái “Vô hệ” (chưa có bang hội chiếm thành).
  • Tên bang hội và tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
  • Nếu tên bang hội có nhiều hơn 8 ký tự thì không thể vào khu vực bang hội (các bang hội có chứa ký tự @ đến NPC Sứ Giả để đổi tên, tên mới sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì).
  • Nếu tài khoản nào có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ đích sau khi liên thông sẽ chứa 6 nhân vật.
  • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn lớn hơn 6 thì sau khi liên thông, hệ thống chỉ giữ lại 6 nhân vật, vì vậy đồng đạo cần tiến hành xóa bớt các nhân vật để đảm bảo an toàn khi liên thông. Hệ thống sẽ tự ưu tiên xóa các nhân vật có đẳng cấp thấp nhất.
  • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở bên phải “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6.
  • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
  • Có khả năng thay đổi danh sách hảo hữu nếu có nhân vật bị thay đổi tên.
  • Có khả năng mất điểm tích lũy tiêu phí

Hỗ trợ liên thông máy chủ sau liên thông

 • Thời gian diễn ra:Sau bảo trì 28/10 - 30/10/2021
 • Đối tượng nhận: Thành viên thuộc các máy chủ Liên thông
 • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
 Vật phẩm hỗ trợSố lượng
CĐGS 8 - AnhEmChân Nguyên1.000.000
Rương Chân Nguyên (khóa)20
Nguyệt Ấn (60 ngày, khóa)15
Hào Kiệt - CĐGS 9Chân Nguyên2.000.000
Rương Chân Nguyên (khóa)30
Nguyệt Ấn (60 ngày, khóa)30

Thân chúc quý nhân sĩ sẽ kết giao thêm nhiều bằng hữu và gặp gỡ nhiều cơ duyên tại miền đất mới.

Nay kính báo.

Top