03/06: Sáp nhập 2 máy chủ - xem ngay

Nhân sĩ giang hồ thân mến!

Vào đầu tháng 06/2021, Võ Lâm Miễn Phí sẽ tiến hành liên thông máy chủ CĐGS 5 - 1 Thời và Tây Sơn Thôn - Chiến, quý nhân sĩ lưu ý một số nội dung trước và sau khi liên thông nhé, đặc biệt là các trận Công Thành sau liên thông sẽ có những phần thưởng hấp dẫn, bao nhiêu khí chất bậc cao thủ võ lâm, dành hết trượng nghĩa tham gia công thành chiếm long trụ, thỏa mộng hùng anh...

Võ Lâm Miễn Phí

 • Thời gian liên thông máy chủ: Dự kiến từ 04h00 - 10h00 ngày 03/06/2021
 • Máy chủ liên thông: CĐGS 5 - 1 Thời và Tây Sơn Thôn - Chiến.
  • Máy chủ sau liên thông: Liên Thông 1
  • Chuyển Server:

Lưu ý TRƯỚC khi liên thông

 • Trong thời gian thực hiện sáp nhập, các máy chủ liên quan sẽ được bảo trì và không thể đăng nhập.
 • Nhân sĩ nên thoát game trước thời gian bảo trì 15 phút để tránh những sự cố mất mát ngoài ý muốn. Quá trình sáp nhập máy chủ có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.
 • Đồng đạo nên tiến hành nhận thưởng xếp hạng Tống Kim trước khi sáp nhập, sau khi sáp nhập phần thưởng chưa nhận sẽ mất đi.

Lưu ý SAU khi liên thông

 • Cần chạy autoupdate cập nhật tên máy chủ mới để có thể đăng nhập.
 • Đồng thời, một số chức năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Tất cả thành thị trở về trạng thái “Vô hệ” (chưa có bang hội chiếm thành).
  • Tên bang hội và tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
  • Nếu tên bang hội có nhiều hơn 8 ký tự thì không thể vào khu vực bang hội (các bang hội có chứa ký tự @ đến NPC Sứ Giả để đổi tên, tên mới sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì).
  • Nếu tài khoản nào có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ đích sau khi liên thông sẽ chứa 6 nhân vật.
  • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn lớn hơn 6 thì sau khi liên thông, hệ thống chỉ giữ lại 6 nhân vật, vì vậy đồng đạo cần tiến hành xóa bớt các nhân vật để đảm bảo an toàn khi liên thông. Hệ thống sẽ tự ưu tiên xóa các nhân vật có đẳng cấp thấp nhất.
  • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở bên phải “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6.
  • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
  • Có khả năng thay đổi danh sách hảo hữu nếu có nhân vật bị thay đổi tên.
  • Có khả năng mất điểm tích lũy tiêu phí

Công Thành sau liên thông

 • Thời gian diễn ra:11/06 - 18/06/2021
 • Đối tượng tham gia: Các máy chủ Liên thông.
 • Nội dung: Bang hội có điểm chiếm thành cao nhất sẽ được quyền đặt lại tên máy chủ Liên thông.
 • Qui tắc đặt tên: Tên server - tên Bang (ví dụ: cụm CĐGS 5 - 1 Thời và Tây Sơn Thôn - Chiến – Chiến chỉ được đặt tên: CĐGS 5 - Tên bang hoặc Tây Sơn Thôn – Tên bang)
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương5 điểm
Biện Kinh3 điểm
Lâm An3 điểm
Phượng Tường2 điểm
Dương Châu2 điểm
Thành Đô2 điểm
Đại Lý2 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên trong lượt tuần 2 nhằm ngày 18/06/2021
 • Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (chiếm Phượng Tường, Tương Dương), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
 • Phần thưởng: Bang chủ đại diện của Bang hội có điểm chiến thành cao nhất sẽ có quyền đặt lại tên máy chủ. Ngoài ra, Bang hội chiếm được điểm cao nhất còn nhận được phần thưởng vật phẩm hấp dẫn sau. Phần thưởng sẽ được trao cho Bang chủ của Bang hội thông qua GM.
Vật phẩmSố lượng
Ngựa Phiên Vũ Thần Câu (2 tháng)1
Trang Sức Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (2 tháng)3
Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn, 2 tháng)3
Ngũ Hành Ấn Giám - Thượng (2 tháng)3

Thân chúc quý nhân sĩ sẽ kết giao thêm nhiều bằng hữu và gặp gỡ nhiều cơ duyên tại miền đất mới.

Nay kính báo.

Top