20/09: Thêm điều chỉnh tính năng hấp dẫn

Tiếp tục làn gió mới cho Võ Lâm Miễn Phí, các cập nhật thuộc tính năng sau sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tại, quý nhân sĩ tham gia ngay các tính năng này để thỏa mộng chí anh hùng trong hành trình liễu ngộ võ học trung nguyên.

 • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 20/09/2021
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí

Huyết Chiến Băng Phong

 • Điều chỉnh: Diễn ra từ 19h đến 19h30 thứ 3 - 5 - 7 và Chủ nhật

Bạch Hổ Đường

 • Điều chỉnh thời gian báo danh:
  • Chỉ diễn ra các ngày thứ 2 - 4 - 6
  • Báo danh: 22h đến 22h10
  • Tranh đoạt: 22h10 đến 22h30
 • Điều chỉnh điều kiện nhận thưởng:
   • 1 tuần hoàn thành 6 điểm mục tiêu cá nhân
   • Mục tiêu Bang hội giảm đi 1 nữa
   • Cá nhân hoàn thành 6 điểm, Bang hội không hoàn thành mục tiêu tuần thì Cá nhân nhận được phần thưởng Rương Bạc (Khóa)
   • Cá nhân không hoàn thành 6 điểm, Bang hội hoàn thành mục tiêu thì không nhận được phần thưởng
   • Cá nhân hoàn thành 6 điểm, Bang hội hoàn thành mục tiêu sẽ nhận được Rương Hoàng Kim
 • Điều chỉnh phần thưởng:
  • Phần thưởng EXP khi đánh quái ở các tầng:
Điều kiệnPhần thưởng
Quái tầng 1 (180 con)150,000 EXP/con
Tiêu diệt boss tầng 1 (2 Boss)100 triệu EXP cho tất cả nhân vật đứng gần (trong bang). Có tỉ lệ rớt
Quái tầng 2 (100 con)300,000 EXP/con
Tiêu diệt boss tầng 2200 triệu EXP cho tất cả nhân vật đứng gần (trong bang). Có tỉ lệ rớt
Quái tầng 3 (80 con)750,000 EXP/con
Tiêu diệt boss tầng 3500 triệu EXP cho tất cả nhân vật đứng gần (trong bang). Có tỉ lệ rớt
 • Phần thưởng Boss tầng 1:
Vật phẩmSố lượng
Rương tinh xảo10
Bảo Rương Tinh Sương Khôi1
Bảo Rương Tinh Sương Hài1
Bảo Rương Tinh Sương Yêu Đái1
Bảo Rương Tinh Sương Hộ Uyển1
Bảo Rương Tinh Sương Hạng Liên1
Bảo Rương Tinh Sương Bội1
Bảo Rương Tinh Sương Thượng Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Hạ Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Y1
Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí1
Rương Nguyệt Khuyết Vũ Hồn1
Thuần Thú Quyết (7 ngày)5
Sách Thăng Cấp Kĩ Năng Thú (7 ngày)2
Sách Kĩ năng pet (7 ngày)2
Ngũ Sác Bảo Ngọc (Trung) (7 ngày)2
Đá trang sức10
 • Phần thưởng Boss tầng 2:
Vật phẩmSố lượng
Rương tinh xảo10
Bảo Rương Tinh Sương Khôi1
Bảo Rương Tinh Sương Hài1
Bảo Rương Tinh Sương Yêu Đái1
Bảo Rương Tinh Sương Hộ Uyển1
Bảo Rương Tinh Sương Hạng Liên1
Bảo Rương Tinh Sương Bội1
Bảo Rương Tinh Sương Thượng Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Hạ Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Y1
Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí1
Rương Nguyệt Khuyết Vũ Hồn1
Thuần Thú Quyết (7 ngày)5
Sách Thăng Cấp Kĩ Năng Thú (7 ngày)2
Sách Kĩ năng pet (7 ngày)2
Ngũ Sác Bảo Ngọc (Trung) (7 ngày)2
Đá trang sức10
Định Mạch Đan (7 ngày)10
Huyền Nguyên Đan (7 ngày)10
 • Phần thưởng Boss tầng 3:
Vật phẩmSố lượng
Rương tinh xảo10
Bảo Rương Tinh Sương Khôi1
Bảo Rương Tinh Sương Hài1
Bảo Rương Tinh Sương Yêu Đái1
Bảo Rương Tinh Sương Hộ Uyển1
Bảo Rương Tinh Sương Hạng Liên1
Bảo Rương Tinh Sương Bội1
Bảo Rương Tinh Sương Thượng Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Hạ Giới1
Bảo Rương Tinh Sương Y1
Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí1
Rương Nguyệt Khuyết Vũ Hồn1
Thuần Thú Quyết (7 ngày)5
Sách Thăng Cấp Kĩ Năng Thú (7 ngày)2
Sách Kĩ năng pet (7 ngày)2
Ngũ Sác Bảo Ngọc (Trung) (7 ngày)2
Đá trang sức10
Định Mạch Đan (7 ngày)10
Huyền Nguyên Đan (7 ngày)10
Vũ Hoa Thạch (7 ngày)10
Hàn Thiên Thuý Ngọc (7 ngày)30

Chiến trường Thương Lang

 • Điều chỉnh thời gian:
  • Thời gian bào danh trước 30 phút từ 18h00 – 18h09 (tiêu hao 1 Huyết Chiến Trảm Lệnh)
  • Thời gian báo danh trước 5 phút từ 18h10 tiêu hao 100 vạn
  • Thời gian diễn ra 18h15 hàng ngày (chuẩn bị 5 phút)
 • Vòng sáng Thương Lang
  • Điều chỉnh Vòng Lang Hạo: Dùng vòng Lang Hạo không trừ điểm Huyết Chiến Công Huân
  • Điều chỉnh: Thuộc tính các Vòng Sáng Thương Lang
Cấp Quân HàmĐiều ChỉnhThuộc Tính

Huyết Dục
Ngoại công 50
Nội công 50
Sức mạnh 50
Thân pháp 50
Bỏ qua kháng tính + 30%30%
Kháng tất cả + 10%10%

Chiến Thiên
Ngoại công 100
Nội công 100
Sức mạnh 100
Thân pháp 100
Bỏ qua kháng tính + 30%30%
Kháng tất cả + 10%10%

Thương Hồng
Nội công 150
Sức mạnh 150
Thân pháp 150
Sinh khí 150
Tăng kỹ năng công kích15%
Bỏ qua kháng tính40%
Kháng tất cả10%

Lang Hạo
Nội công 300
Sức mạnh 300
Thân pháp 300
Sinh khí 300
Tăng kỹ năng công kích35%
Bỏ qua tất cả kháng tính50%
Kháng tất cả10%

Triệu Mãnh
Nội công + 400400
Sức mạnh + 400400
Thân pháp + 400400
Sinh khí + 400400
Tăng kỹ năng công kích50%
Bỏ qua tất cả kháng tính60%
Bỏ qua hóa giải5%
Kháng tất cả10%
Xác suất trọng kích5%

Chiến Long Động

  • Thời gian:
   • Hiện tại: diễn ra các ngày trong tuần
   • Điều chỉnh: diễn ra các ngày thứ 3 - 5 - 7 và Chủ nhật
  • Điều chỉnh quả:
   • Quả Huy Hoàng: sử dụng được 50tr EXP và 100 điểm chân nguyên
   • Địa Linh Đơn: sử dụng nhận được 350tr EXP và 1000 điểm chân nguyên

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Top