Điều chỉnh Rương Trang Sức cấp 1 và 2

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,

Liên quan đến Rương Trang Sức cấp 1 và cấp 2, Võ Lâm Miễn Phí sẽ cập nhật một số điều chỉnh về thuộc tính nhận được khi mở rương. Chi tiết nội dung như sau, quý nhân sĩ vui lòng cập nhật để thuận đường bôn tẩu.

 • Thời gian áp dụng:Từ 25/01/2024

Đổi Rương Trang Sức Lv1

Nội dungHiện tạiĐiều chỉnh
 • Đổi Rương Trang Sức Lv1
 • Dùng 50 Đá Trang Sức đổi 1 Rương Trang Sức Lv1
 • Dùng 100 Đá Trang Sức đổi 1 Rương Trang Sức Lv1
 • Đổi Rương Trang Sức tùy chọn Lv1
 • Dùng  100 Đá Trang Sức đổi 1 Rương Trang Sức tùy chọn Lv1
 • Dùng 150 Đá Trang Sức đổi 1 rương Trang Sức tùy chọn Lv1

Điểu chỉnh Rương Trang Sức Lv1 và Lv2

Nội dungHiện tạiĐiều chỉnh
 • Rương Trang Sức Lv1
 • Mở ngẫu nhiên 1 trong 2 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 1]:
  • Kháng tất cả, Cách đảng
  • Bỏ qua công kích gần, Bỏ qua kháng tính
 • Mở ngẫu nhiên 1 trong 4 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 1]:
  • Kháng tất cả, Cách đảng
  • Bỏ qua công kích gần, Bỏ qua kháng tính
  • Hóa giải sát thương, Bỏ qua công kích xa
  • Trọng kích, Bỏ qua công kích xa
 • Rương Trang Sức tùy chọn Lv1
 • Mở tùy chọn 1 trong 2 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 1]:
  • Kháng tất cả, Cách đảng
  • Bỏ qua công kích gần, Bỏ qua kháng tính
 • Mở tùy chọn 1 trong 4 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 1]:
  • Kháng tất cả, Cách đảng
  • Bỏ qua công kích gần, Bỏ qua kháng tính
  • Hóa giải sát thương, Bỏ qua công kích xa
  • Trọng kích, Bỏ qua công kích xa
 • Rương Trang Sức Lv2
 • Mở ngẫu nhiên 1 trong 3 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 2]:
  • Bỏ qua công kích xa,  Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua kháng tính
  • Cách đảng, Bỏ qua kháng tính
 • Mở ngẫu nhiên 1 trong 4 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 2]:
  • Bỏ qua công kích xa,  Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua kháng tính
  • Cách đảng, Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua công kích xa
 • Rương Trang Sức tùy chọn Lv2
 • Mở tùy chọn 1 trong 3 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 2]:
  • Bỏ qua công kích xa,  Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua kháng tính
  • Cách đảng, Bỏ qua kháng tính
 • Mở tùy chọn 1 trong 4 loại trang sức Nhậm Tiêu Dao [Cấp 2]:
  • Bỏ qua công kích xa,  Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua kháng tính
  • Cách đảng, Bỏ qua kháng tính
  • Kháng tất cả, Bỏ qua công kích xa
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Top