Kích hoạt thuộc tính ẩn Ấn Chiến mới từ 25/01

Kích hoạt thuộc tính ẩn Ấn Chiến sẽ đem lại sức mạnh mới, thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi bản hướng dẫn cách kích hoạt như sau.

 • Thời gian áp dụng:  Từ sau bảo trì 25/01/2024
 • NPC: Thợ Khắc Ấn
 • Thông tin chi tiết Ấn Chiến:Xem tại đây.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm/NPCGhi chú 

Hoàng Kim Dẫn

NPC Thợ Khắc Ấn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các 700 xu
 • Tính chất:
  • Được: Giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/ô
  • Không: Ném ra, rớt khi PK.
  • Bán shop: 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng kích hoạt và tẩy thuộc tính ẩn của Ấn Chiến tại NPC Thợ Khắc Ấn

Kích hoạt thuộc tính ẩn

 • Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 1

  • Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 2

  • Cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 3

 • Thứ tự kích hoạt: thuộc tính ẩn 1 → thuộc tính ẩn 2 → thuộc tính ẩn 3
 • Thời hạn sử dụng sau khi kích hoạt là 21 ngày, hạn sử dụng được tính theo từng dòng thuộc tính ẩn
 • Ví dụ: Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt → kích hoạt thuộc tính ẩn 1 cần 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt thuộc tính ẩn 2 cần thêm 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt 2 thuộc tính 2 thời gian khác nhau thì hạn sử dụng sẽ khác nhau

Tẩy thuộc tính ẩn

  • Tẩy Ấn Chiến có 1 dòng thuộc tính ẩn cần 1 Hoàng Kim Dẫn + 400 vạn

  • Tẩy Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 800 vạn

  • Tẩy Ấn Chiến có 3 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 1000 vạn

Thuộc tính ẩn Ấn Chiến

   • Thuộc tính ẩn 1
Thuộc tính ẩn 1
STTThuộc tínhChỉ số
1Kháng tất cả (%)25
2Hóa giải sát thương (%)10
3Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng)10
4Kháng trọng kích (%)5
5Triệt tiêu sát thương (điểm)40
6Giảm sát thương trọng kích (%)40
7Phòng thủ vật lý (Dương)50
8Lôi phòng (Dương)50
9Băng phòng (Dương)50
10Hỏa phòng (Dương)50
11Độc phòng (Dương)50
12Sinh lực tối đa (%)50
13Sát thương giảm kháng10
14Thời gian phục hồi10
15Giảm thời gian làm chậm (%)120
16Sức mạnh400
17Sinh khí2000
18Thân pháp400
19Giảm tỉ lệ choáng (%)16
20Nội công400
21Giảm thời gian choáng (%)100
22Sinh lực tối đa (điểm)10000
23Nội lực tối đa (điểm)10000
24Nội lực tối đa (%)50
 • Thuộc tính ẩn 2
Thuộc tính ẩn 2
STTThuộc tínhChỉ số
1Kỹ năng công kích (%)180
2Xác xuất trọng kích (%)5
3Bỏ qua tất cả kháng25
4Gia tăng Sát thương (điểm)40
5Sát thương vật lý (điểm)120
6Thời gian độc phát giảm (%)25
7Hút sinh lực16
8Sát thương trọng kích (%)40
9Bỏ qua lôi phòng (Dương)25
10Bỏ qua băng phòng (Dương)25
11Bỏ qua hỏa phòng (Dương)25
12Bỏ qua độc phòng (Dương)25
13Bỏ qua phổ phòng (Dương)25
14Tăng thời gian trì hoãn (%)120
15Tỉ lệ tạo thành sát thương10
16Sát thương hoạt động10
17Tỉ lệ choáng (%)16
18Băng Sát nội công1500
19Hỏa sát nội công1500
20Lôi Sát nội công1500
21Độc Sát nội công (điểm/lần)180
22Tăng thời gian choáng (%)100
 • Thuộc tính ẩn 3
Thuộc tính ẩn 3
STTThuộc tính
1Kỹ năng vốn có + 3 cấp
2Kỹ năng vốn có + 2 cấp
3Kỹ năng vốn có + 1 cấp

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Top