Mở giới hạn chuyển server tại Phi Long Tại Thiên từ 07/06

Thông báo mới đến máy chủ Phi Long Tại Thiên

Kể từ ngày 07/06/2021, máy chủ Phi Long Tại Thiên sẽ được mở chuyển giới hạn đến với các máy chủ khác. Như vậy, cơ hội thông thương, giao dịch, giao hữu giữa các thành viên ở một số máy chủ sẽ thuận tiện hơn trong thời gian sắp tới.

  • Thời gian đăng ký chuyển server:Theo lịch chuyển server hàng tuần, kể từ 07/06/2021.
  • Cụ thể:
    • Chuyển từ máy chủ Phi Long Tại Thiên ra các máy chủ khác: Không giới hạn
    • Các máy chủ khác chuyển về máy chủ Phi Long Tại Thiên: Giới hạn cấp 180 Trùng Sinh 7 trở xuống
    • Hỗ trợ máy chủ Phi Long Tại Thiên:1 triệu điểm Chân Nguyên và 20 rương Chân Nguyên (khóa), vui lòng đến NPC Lễ Quan nhận từ sau bảo trì ngày 09/06 đến 00h00 ngày 10/06/2021.
    • Để đăng ký chuyển server: Hãy NHẤN VÀO ĐÂY

Võ Lâm Miễn Phí

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Top