Mở rộng mốc Hồ Lô đến 5000 lần từ 24/06

Liên quan đến hoạt động Bảo Vật Hồ Lô, nhiều cao thủ đã vượt mốc giới hạn, nay Bổn Trang xin thông báo, hoạt động này sẽ mở rộng giới hạn lên mốc 5000 lần, quý nhân sĩ đạt mốc sử dụng này sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn sau đây:

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 24/06 – 24h00 ngày 30/06/2021
 • Nâng giới hạn sử dụng Kẹo Hồ Lô lên 5000 vật phẩm
 • Thưởng đạt mốc sử dụng Kẹo Hồ Lô: Sau khi sử dụng 4000, 5000 lần vật phẩm [Kẹo Hồ Lô] có thế đến NPC Đại Sự Lão Lão nhận được đồng thời các phần thưởng.

Sử dụng Kẹo Hồ Lô đạt mốc 4.000 và 5.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Máy chủĐạt mốc dùng
Kẹo Hồ Lô
Vật phẩm thưởng
Tất cả server (trừ CĐGS 9)4.000 1.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Tinh Xảo
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
Ngự Phong (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
CĐGS 94.000 1.000.000.000 EXP
200.000 điểm Chân Nguyên
50 Thiên Long Thạch (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Tinh Xảo
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 Ngự Phong (7 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
Tất cả server (trừ CĐGS 9)5.000 2.000.000.000 EXP
100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Tinh Xảo
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (14 ngày)
1 Sao Vàng (24h00 - 15/07/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
CĐGS 95.000 2.000.000.000 EXP
230.000 điểm Chân Nguyên
1000 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Tinh Xảo
100 Thiên Long Thạch (khóa)
3 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
1 Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (14 ngày)
1 Sao Vàng (24h00 - 15/07/2021)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  ServerĐạt MốcPhần ThưởngSố Lượng
  Tất cả server
  (trừ CĐGS 9)
  4000Thiên Linh Đơn20
  Tinh Sương Lệnh2
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)1
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]1
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]1
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]1
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]1
  Đại Bách Luyện Thành Cương1
  Bách Luyện Thành Cương5
  Đồ Phổ Tinh Sương Y8
  Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí8
  CĐGS 94000Thiên Linh Đơn20
  Tinh Sương Lệnh2
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)1
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]1
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7]1
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]1
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7]1
  Đại Bách Luyện Thành Cương1
  Bách Luyện Thành Cương5
  Đồ Phổ Đằng Long Y8
  Đồ Phổ Đằng Long Vũ Khí8
  Tất cả server
  (trừ CĐGS 9)
  5000Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)1
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)1
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 241
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]1
  Bảo Rương Tinh Sương Y1
  Bảo Rương Tinh Sương Vũ Khí1
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết1
  Uẩn Linh Yếu Quyết (24h00 - 15/07/2021)40
  Vô Danh Thiên Thạch Số 101
  Vô Danh Thiên Thạch Số 21
  Đại Bách Luyện Thành Cương1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiên Vương1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiếu Lâm1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Đường Môn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Ngũ Độc1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Nga My1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thúy Yên1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Cái Bang1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiên Nhẫn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Võ Đang1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Côn Lôn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Hoa Sơn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Vũ Hồn 1
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)1
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)1
  CĐGS 95000Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)1
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày)1
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 241
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8]1
  Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8]1
  Bảo Rương Đằng Long Y1
  Bảo Rương Đằng Long Vũ Khí1
  Chìa Khóa Nguyệt Khuyết1
  Uẩn Linh Yếu Quyết ( 24h00 - 15/07/2021)40
  Vô Danh Thiên Thạch Số 101
  Vô Danh Thiên Thạch Số 21
  Đại Bách Luyện Thành Cương1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiên Vương1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiếu Lâm1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Đường Môn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Ngũ Độc1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Nga My1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thúy Yên1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Cái Bang1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Thiên Nhẫn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Võ Đang1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Côn Lôn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Hoa Sơn1
  Bí Kíp Cấp 24 Kĩ năng 150 Vũ Hồn 1
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) (14 ngày)1
  Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa (14 ngày)1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Top