Trao thưởng Top Cá nhân server Chiến Định Giang Sơn

Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,

Liên quan đến máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 16, thân mời quý nhân sĩ thuôc Top 10 đẳng cấp và nhân vật Trùng Sinh 8 đến Lễ Quan để nhận phần thưởng của mình nhé.

  • Thời gian trao thưởng:Đến hết 10/11/2023
  • Nơi nhận: NPC Lễ Quan
  • Nội dung:
    • Trao thưởng Top 10 đẳng cấp
    • Trao thưởng nhân vật Trùng Sinh 8 nhận 500 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)(Khóa)

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Top