Chiến Định Giang Sơn 15

Đua Top nhận Quà khủng

Chào mừng môn phái mới - Tiêu Dao lần đầu tiên xuất hiện tại Võ Lâm Miễn Phí, máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 15 ra mắt để tất cả nhân sĩ trải nghiệm môn phái mới, thỏa sức thể hiện bản lĩnh của những cao thủ võ lâm, xứng tầm hùng bá thiên hạ. Sau đây là nội dung các hạng mục đua Top Cá nhân và Bang hội, phần thưởng cực giá trị sẽ đem lại cho quý nhân sĩ niềm vui bất ngờ cùng sức mạnh vô song khi bôn tẩu hành hiệp giang hồ. Tham gia ngay nào!

Lưu ý: Các tính năng hỗ trợ đi kèm tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 15

 • Quý nhân sĩ có thể dùng Giang Hồ Ký - bảo bối thăng cấp nhanh thần tốc cập nhật mới từ 26/05/2023
 • Nhiệm vụ Tân Thủ: Tổng hợp tính năng của Võ Lâm Miễn Phí
 • Chuyển máy chủ: Sau ngày 13/07/2023, nhân vật Trùng Sinh 5 cấp dưới 150 có thể chuyển về các máy chủ khác.

Tặng quà máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 15

 • Thời gian nhận quà: 26/05 đến 23h59 ngày 02/06/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật ở máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 15
 • NPC nhận quà: Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An.
 • Phần thưởng:
  • 1 Minh Phượng Cẩm Nang (7 ngày, khóa)
  • 500 Điểm Danh Vọng
  • 30 Tài Lãnh Đạo
  • 1000 Vạn Bảo Rương (khóa)

Đua Top đẳng cấp Cá Nhân

   • Thời gian diễn ra: 26/05 đến 23h59 ngày 26/12/2023
   • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại Chiến Định Giang Sơn 15.
   • Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ (Lâm An) để nhận thưởng đua Top cao thủ.
Mốc đẳng cấpVật phẩm
Trùng Sinh 6 - cấp 155 40 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
50 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
20 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi
(khóa, 30 ngày)
150 Tinh Luyện Thạch (khóa, 30 ngày)
Kỹ năng 180 cấp 15
Thủ Tam Âm Kinh cấp 7
Thủ Tam Dương Kinh cấp 7
Túc Tam Âm Kinh cấp 7
Túc Tam Dương Kinh cấp 7
Trùng Sinh 6 – cấp 171 Bùa uẩn linh sinh lực cấp 5 (khóa)
Túi bùa uẩn linh bỏ kháng cấp 5 (tùy chọn, khóa)
Trùng sinh 7 – cấp 150 Bùa uẩn linh sinh lực cấp 8 (khóa)
Túi bùa uẩn linh bỏ kháng cấp 8 (tùy chọn, khóa)
Trùng sinh 7 – cấp 165 86 Tu Dưỡng Đan (khóa)
Trùng sinh 7 – cấp 185 200 Tu Dưỡng Đan (Khóa)
Trùng sinh 7 – cấp 196 450 Tu Dưỡng Đan (Khóa)
Trùng sinh 8 – cấp 10 20.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng sinh 8 – cấp 160 30.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng sinh 8 – cấp 165 50.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng sinh 8 – cấp 170 100.000 điểm Huyền Nguyên
 • Phần thưởng Top 10 Thế Giới:
  • Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 13/07/2023, sẽ tổng kết Top 10 thế giới và Top 3 môn phái Tiêu Dao để trao thưởng. Nhân vật đua Top Tiêu Dao phải là nhân vật chưa từng chuyển phái.
  • 23h59 ngày 13/07/2023, hệ thống lấy danh sách các nhân vật Trùng Sinh 7 trở lên sẽ nhận 2000 Định Mạch Đan (khóa). Thời gian nhận thưởng thông báo sau.
Top 10  Thế Giới
HạngSố lượngVật phẩm thưởngGhi chú
1 1 Vang Danh Thiên Hạ 2023 -
1 Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ
Kháng tất cả: 20%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 40%
Ngũ hành nhược hóa 500
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Vũ Khí, Y, Khôi, Hạng Liên) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) - 30 ngày 60 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 60 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 60 ngày
10.000 Định Mạch Đan Khóa
3.000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
3 triệu Chân Nguyên -
2 1 Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt
Kháng tất cả: 15%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 30%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Y, Khôi, Hạng Liên) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 60 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 60 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 60 ngày
8.000 Định Mạch Đan Khóa
2.000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
3 triệu Chân Nguyên -
3 1 Danh hiệu: Giang Hồ Cao Thủ
Kháng tất cả: 10%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 20%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Khôi, Hạ Giới, Hạng Liên) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 60 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 60 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 60 ngày
6.000 Định Mạch Đan Khóa
1.500 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
3 triệu Chân Nguyên -
4 - 6 1 Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Khôi, Thượng Giới, Hộ Uyển) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 45 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 45 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 45 ngày
4.000 Định Mạch Đan Khóa
1.000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
2 triệu Chân Nguyên -
7 - 9 1 Danh Hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Bội, Hài và Yêu Đái) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 30 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 30 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Trung) 30 ngày
2.000 Định Mạch Đan Khóa
500 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
1 triệu Chân Nguyên -
10 1 Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

365 ngày
1 Rương Trang Bị Nhật Viên (Khôi, Hạng Liên, Hạ Giới) ngẫu nhiên chỉ số
1 Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 60 ngày
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả 60 ngày
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 60 ngày
6.000 Định Mạch Đan Khóa
1.500 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) Khóa
3 triệu Chân Nguyên -
Top 3 phái Tiêu Dao
HạngSố lượngVật phẩm thưởngGhi chú
1 Tượng Môn Phái Tiêu Dao Theo tên người Top 1 phái Tiêu Dao
1 Bộ trang bị Nhật Viên phái Tiêu Dao Chỉ số đẹp (Vũ khí max tốc, Y max phục hồi, Hạng Liên max kháng tất cả)
2 1 3 Trang bị Nhật Viên phái Tiêu Dao: Vũ Khí, Y, Hạng Liên
3 1 3 Trang bị Nhật Viên phái Tiêu Dao: Y, Hạng Liên, Khôi

Đua TOP Bang hội

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 14/07, 21/07 và 28/07/2023
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 15.
 • 3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành cao nhất, nhì ba, được tính theo bảng sau (lấy kết quả tổng kết từ các trận Công thành).
ThànhĐiểm nhận được
Tương Dương 5 điểm
Biện Kinh 3 điểm
Lâm An 3 điểm
Phượng Tường 2 điểm
Dương Châu 2 điểm
Thành Đô 2 điểm
Đại Lý 2 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên trong trận công thành tuần thứ 3 tức ngày 28/07/2023
 • Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (chiếm Phượng Tường, Tương Dương), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 7 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
 • Lưu ý đặc biệt: Bang hội đạt Top 1 sẽ được chọn tên máy chủ, theo quy tắc đặt tên máy chủ sẽ được công bố sau.
 • Phần thưởng:
  • Sẽ được trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ sau khi tổng kết điểm thông qua GM.
  • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh Hạng Liên quan đến việc nhận thưởng.
 • Phần thưởng Đua Top Bang hội:
HạngSố lượngVật phẩm
1 30 vạn Xu
1 Thanh Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính)
1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Vũ Khí
1 Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu (60 ngày)
1 Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (60 ngày)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày)
2 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
2 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
2 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
4000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1)
500 Rương Tuyệt Học Cấp 3
500 Rương Tuyệt Học cấp 2
3 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày)
3 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày)
3 Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày)
2 20 vạn Xu
1 Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính)
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (60 ngày)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày)
1 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
1 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
2 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
300 Rương Tuyệt Học cấp 3
300 Rương Tuyệt Học cấp 2
2 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày)
2 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày)
2 Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày)
3 10 vạn Xu
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Rương Trang Bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày)
1 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
1 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
1 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
1 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
200 Rương Tuyệt Học cấp 3
200 Rương Tuyệt Học cấp 2
1 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày)
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày)
1 Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày)

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

 • Ngoài ra ban hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
  Kỹ Năng 90Thành Thị Thôn TrấnĐịa danh
  luyện công
  Theo tên Bang Hội
  Đạt Ma Độ Giang Truy Tinh Trục Nguyệt Biện Kinh Long Môn Trấn Hắc Sa Động Bang A - CĐGS15
  Hoành Tảo Thiên Quân Truy Phong Quyết Lâm An Đạo Hương Thôn Trường Bạch Sơn Bắc -
  Vô Tướng Trảm Thiên Địa Vô Cực Tương Dương Long Tuyền Thôn Trường Bạch Sơn Nam
  Vân Long Kích Nhân Kiếm Hợp Nhất Thành Đô Vĩnh Lạc Trấn Khỏa Lang Động
  Thiên Ngoại Lưu Tinh Âm Phong Thực Cốt Đại Lý Nam Nhạc Trấn Phong Lăng Độ
  Băng Tung Vô Ảnh Huyền Âm Trảm Phượng Tường Thạch Cổ Trấn Mạc Cao Quật
  Băng Tâm Tiên Tử Đoạn Cân Hủ Cốt Dương Châu Giang Tân Thôn Điểm Thương Sơn -
  Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh Tam Nga Tế Tuyết Chu Tiên Trấn Dược Vương Động
  Cửu Cung Phi Tinh Phong Sương Toái Ảnh La Tiêu Sơn
  Bảo Vũ Lê Hoa Phổ Độ Chúng Sinh Sa Mạc Địa Biểu
  Ngạo Tuyết Tiêu Phong Thiên Hạ Vô Cẩu Tiến Cúc Động

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay Hạng Liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.