Phượng Vĩ 2024

Phượng Vĩ

Tiếp tục tưng bừng rộn ràng cùng những hoạt động riêng cho ngày hè, Võ Lâm Miễn Phí sẵn sàng với event Phượng Vĩ, rực rỡ một khung trời mộng mơ và qua đó các nhân sĩ sẽ gia tăng sức mạnh với loạt vật phẩm thưởng giá trị sau. Tham gia và sở hữu ngay nào!

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 15h00 ngày 03/06 đến 23h59 ngày 30/06/2024

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Hoa Phượng Đỏ/Kẹo Hồ Lô/Hộp Quà Sự Kiện
  • Nhận thưởng hằng ngày mốc sử dụng Hoa Phượng Đỏ
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Hoa Phượng Đỏ
  • Xem số lần sử dụng Hoa Phượng Đỏ
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 30/06/2024

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Nguyên Bảo

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Kim
Nguyên Bảo
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Kim Nguyên Bảo: Giá 5 Xu
  • Túi Kim Nguyên Bảo: Giá 250 Xu (sử dụng nhận 50 Kim Nguyên Bảo)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Ghép vật phẩm
 • Thời hạn sử dụng: 31/12/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Phượng Đỏ


 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức 1 Kim Nguyên Bảo + 1 vạn = 1 Hoa Phượng Đỏ
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật sử dụng 3000 Hoa Phượng Đỏ/nhân vật.
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Nhũ Đường
 • Nguồn gốc:
Tính năng/hoạt độngVật phẩm nhận
Điểm Năng Động

34 Điểm Năng Động: 1 Nhũ Đường (khóa)

39 Điểm Năng Động: 2 Nhũ Đường (khóa)

44 Điểm Năng Động: 4 Nhũ Đường (khóa)

50 Điểm Năng Động: 10 Nhũ Đường (khóa)

Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 1 Nhũ Đường
 • Diệt Trung Thần Thông: 1 Nhũ Đường
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 2 Nhũ Đường
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 3 Nhũ Đường
Nhiệm vụ Tín Sứ 1 Nhũ Đường
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(hoàn thành)
3 Nhũ Đường
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp (sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán) 1 Nhũ Đường
Viêm Đế
(hoàn thành)
2 Nhũ Đường

Dánh quái ở bản đồ: Sa Mạc 1 - 2 - 3, Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Mạc Cao Quật

có tỉ lệ nhận 1 Nhũ Đường
 • Công dụng:  Dùng để ghép Kẹo Hồ Lô
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Kẹo Hồ Lô
 • Nguồn gốc:
  CáchChi tiết
  Ghép tại Đại Sự Lão Lão
  • Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 18): 1 Nhũ Đường + 100 vạn = 1 Kẹo Hồ Lô
  • Chiến Định Giang Sơn 18: 1 Nhũ Đường + 30 vạn = 1 Kẹo Hồ Lô
  Mua trực tiếp tại Hàng Rong 200 vạn = 1 Kẹo Hồ Lô
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3000 Kẹo Hồ Lô/nhân vật
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Lệnh Bài Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc 3000 Hoa Phượng Đỏ
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng để ghép Hộp Quà Sự Kiện
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Quà Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão, công thức: 3 Lệnh Bài Sự Kiện = 1 Hộp Quà Sự Kiện
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sử dụng
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Lệnh Bài Event
 • Nguồn gốc: Nhận mốc 500, 1000, 2000, 3000 Hoa Phượng Đỏ
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Công dụng: Đến NPC Đại Sự Lão Lão đổi thưởng. 
Máy chủCách sử dụngVật phẩm
 • Tất cả server (trừ Phong Lăng Độ - Chiến Định Giang Sơn 18)
Dùng 200 KNB
+ 1 Lệnh Bài Event chọn nhận 1 trong 2 phần thưởng
150 Định Mạch Đan (khóa)
50 Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) (30 ngày)
Server Phong Lăng Độ Dùng 320 KNB
+ 1 Lệnh Bài Event nhận cả 3 phần thưởng
1 Chìa khóa thần bí (khóa, 30 ngày)
2 Túi Định Mạch Đan (khóa)
3 Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa, 30 ngày)
Chiến Định Giang Sơn 18 Dùng 350 KNB
+ 1 Lệnh Bài Event nhận cả 3 phần thưởng
1 Chìa khóa thần bí (khóa, 30 ngày)
5 Túi Định Mạch Đan (khóa)
3 Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc - Sơ (khóa, 30 ngày)
100 Chìa Khóa Vàng (khóa, 30 ngày)
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Lệnh Bài mốc 3000
 • Nguồn gốc: Nhận mốc 3000 Hoa Phượng Đỏ
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn
 • Công dụng: Đến NPC Đại Sự Lão Lão đổi thưởng. 
Máy chủCách sử dụngVật phẩm
 • Tất cả server (trừ Phong Lăng Độ)
Dùng 1000 KNB + 1 Lệnh Bài Mốc 3000 nhận tất cả phần thưởng 1 Rương Tông Sư May Mắn (khóa, 30 ngày)
1 Đại Bách Luyện Thành Cương (khóa, 30 ngày)
1 Đá Nữ Oa (khóa, 30 ngày)
Server Phong Lăng Độ Dùng 2000 KNB + Lệnh Bài Mốc 3000 nhận tất cả phần thưởng 4 Chìa khóa thần bí (khóa, 30 ngày)
16 Túi Định Mạch Đan (khóa)
12 Túi Hàn Thiên Thúy Ngọc (khóa, 30 ngày)
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2024

Phần thưởng khi sử dụng Hoa Phượng Đỏ

THƯỞNG HÀNG NGÀY:

 • Nhân vật sử dụng Hoa Phượng Đỏ thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
500 – 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1000 – 1999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2000 - 3000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 18)

SỬ DỤNG Hoa Phượng Đỏ SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:

 • 40.000.000 EXP (không cộng dồn) + 1 điểm Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
Hình ảnhVật phẩmSố lượngHSD
Tu Chân Đơn Tuyệt Học [Lv3][0 sao] (ngẫu nhiên thuộc tính) 1 -
Tu Chân Đơn Tu Chân Đơn 1 23h59 - 30/06/2024
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 1 23h59 - 30/06/2024
Văn Cương Bí Bảo Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 1 -
Văn Cương Bí Bảo 10 triệu/20 triệu/30 triệu EXP 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Tu Dưỡng Đan 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Luyện Cốt Đan 1 23h59 - 30/06/2024
Phú Quý Cẩm Hạp Phú Quý Cẩm Hạp 1 23h59 - 30/06/2024
Hạt Thiên Tuế Hạt Thiên Tuế 1 23h59 - 30/06/2024
Hạt Thiên Tuế Tử Tinh Khoáng Thạch 10 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Vàng 3 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Sô Cô La Loại 5 5 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Năng Động Đơn 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Chấn Long Thạch 2 -
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1) 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Vũ Hoa Thạch 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Túi hành trang 1 30 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Xích Thố Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Ô Vân Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Đích Lô Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Ngựa Chiếu Dạ Cấp 10 1 7 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Bạch Tinh Ngọc 20 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Thanh Tinh Ngọc 10 Khóa
Võ Lâm Miễn Phí Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1 30 ngày
Võ Lâm Miễn Phí Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí ) 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) 1  -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh sinh lực cấp 10 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 10 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1  -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) 1  -
Võ Lâm Miễn Phí Bùa Uấn Linh Công kích nội công cấp 10 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Uẩn Linh Yếu Quyết 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Bách Luyện Thành Cương 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Huyết Chiến Lễ Bao 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Tiểu 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Rương Chân Nguyên Đại 1 23h59 - 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung 1 -
Võ Lâm Miễn Phí Hắc Long Đơn 1 23h59 - 30/06/2024
Chiến Định Giang Sơn 18

SỬ DỤNG Hoa Phượng Đỏ SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG THỜI:

 • 1 điểm Huyền Nguyên + 50 Chân Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bảng dưới
Vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Văn Cương Bí Bảo 1 30/06/2024
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 1 30/06/2024
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 1 -
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24/23 1 -
Tu Dưỡng Đan 1 -
Luyện Cốt Đan 1 30/06/2024
Phú Quý Cẩm Hạp 1 30/06/2024
Hạt Thiên Tuế 1 30/06/2024
Tử Tinh Khoáng Thạch 10 -
Đại Hộ Mạch Đơn 1 -
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1 -
Chìa Khóa Vàng 3 30/06/2024
Sô Cô La Loại 5 5 30/06/2024
Năng Động Đơn 1 30/06/2024
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 1 -
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1 -
Chấn Long Thạch 2 -
Hàn thiên thúy ngọc Sơ 1 30/06/2024
Vũ hoa thạch 1 30/06/2024
Rương Tuyệt Học cấp 3 1 -
Túi hành trang 1 30
Ngựa Xích Thố cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) 1 7
Bạch Tinh Ngọc (khóa) 20 -
Thanh Tinh Ngọc (khóa) 10 -
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết 1 30
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí) 1 -
Đồ phổ nhật viên (Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí) 1 -
Tuyệt Học (Lv3) 1 -
Bùa Uấn Linh sinh lực [cấp 10] 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 10] (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) 1 -
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [cấp 10] 1 -
Uẩn Linh Yếu Quyết 1 30/06/2024
Bách Luyện Thành Cương 1 -
Huyết Chiến Lễ Bao 1 30/06/2024
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại 1 30/06/2024
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung 1 -
Hắc Long Đơn 1 30/06/2024

Phần thưởng sử dụng Kẹo Hồ Lô

Tất cả server (trừ Chiến Định Giang Sơn 18)
 • 20.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Phượng Đỏ
Võ Lâm Miễn Phí
Vũ Hoa Thạch
Hạn dùng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 ngày 30/06/2024)
Ngựa Xích Thố Cấp 9 (7 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Ngựa Ô Vân Cấp 9 (7 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 9 (7 ngày)
Bùa Uấn Linh sinh lực cấp 9 (khóa) Ngựa Đích Lô Cấp 9 (7 ngày)
Bùa Uấn Linh cấp 9 (khóa)
(sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
Ngựa Chiếu Dạ Cấp 9 (7 ngày)
Bùa Uấn Linh cấp 9 (khóa)
(giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
Văn Cương Bí Bảo
Chìa Khóa Vàng
Bùa Uấn Linh cấp 9 (khóa)
(bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Bùa Uấn Linh Công kích nội công cấp 9 (khóa) Võ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23
Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ
Hạn dùng: 23h59 ngày 30/06/2024
Văn Cương Bí Bảo
4 Chấn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Hàn Thiên Thúy Ngọc
Hạn dùng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/06/2024)
Võ Lâm Miễn Phí
Hàn Thiên Thúy Ngọc (cấp 1)
Hạn dùng: 23h59 ngày 30/06/2024
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 30/06/2024)
Chiến Định Giang Sơn 18
 • 50 Chân Nguyên + 1 Huyền Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên bên dưới:
Vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Hoa Phượng Đỏ 1 -
Định Mạch Đan (khóa) 1 -
Chấn Long Thạch (khóa) 4 -
Xá Lợi Kim Đơn 1 30/06/2024
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) 1 -
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) 1 -
Bùa Uấn Linh sinh lực [cấp 9] (khóa) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh [cấp 9] (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh  [cấp 9] (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ vật lý [cấp 9] (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) (khóa) 1 -
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [cấp 9] (khóa) 1 -
Hàn thiên thúy ngọc Sơ 1 30/06/2024
Vũ hoa thạch 1 30/06/2024
Ngựa cấp 9 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) 1 7
Chìa Khóa Vàng 1 30/06/2024
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 1 -
Ngôi Sao Hạnh Phúc 1 30/06/2024
Uẩn Linh Yếu Quyết 1 30/06/2024

Sử dụng Hoa Phượng Đỏ đạt mốc

Đạt mốc dùng 500, 1.000, 2.000, 3.000 Hoa Phượng Đỏ, nhân sĩ đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

Phần thưởng CỐ ĐỊNH
Đạt mốc dùng
Hoa Phượng Đỏ
Vật phẩm thưởngAll server
(Trừ Phong Lăng Độ, CĐGS 18)
Server
Phong Lăng Độ
Server Chiến Định Giang Sơn 18
500 Kinh Nghiệm 10 Tỷ 10 Tỷ -
Chân Nguyên 20,000 70,000 70,000
Đại Hộ Mạch Đơn 30 30 -
Huyền Nguyên - 2000 1000
Định Mạch Đan - 200 200
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 30/06/2024) 1 1 1
1.000 Kinh Nghiệm 20 Tỷ 20 Tỷ -
Chân Nguyên 30,000 150,000 150,000
Đai Hộ Mạch Đơn 70 70 70
Huyền Nguyên - 3000 2000
Định Mạch Đan - 300 300
Rương Ấn Chiến - 10 10
Rương Tuyệt Học Cấp 3 5 5 5
Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả (khóa, 7 ngày) 1 1 1
Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (khóa, 14 ngày) 1 1 1
Bôn Tiêu [Cấp 10] (khóa, 14 ngày) 1 1 1
Lang Hạo - Thiên Thạch (khóa, 21 ngày) 1 1 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 30/06/2024 2 2 2
2.000 Kinh Nghiệm 30 Tỷ 30 Tỷ -
Chân Nguyên 50,000 300,000 300,000
Thiên Long Thạch (khóa) - 50 50
Đại Hộ Mạch Đơn 150 150 150
Huyền Nguyên - 4000 4000
Định Mạch Đan - 400 400
Luyện Cốt Đan (khóa) (30/06/2024) 3 3 3
Tu Dưỡng Đan (khóa) 20 40 40
Đột Phá Đơn (khóa) 1 - -
Rương Ấn Chiến - 20 20
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) 5 5 5
Rương Tuyệt Học Cấp 3 10 10 10
Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày) 1 1 1
Triệu Mãnh Thiên Thạch (khóa, 21 ngày) 1 1 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 30/06/2024 3 3 3
3.000 Kinh Nghiệm 40 Tỷ 40 Tỷ -
Chân Nguyên 100,000 350,000 350,000
Thiên Long Thạch (khóa) - 100 100
Đại Hộ Mạch Đơn 350 350 350
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 20 20 20
Huyền Nguyên - 6,000 6,000
Định Mạch Đan (khóa) - 600 600
Luyện Cốt Đan (khóa)(30/06/2024) 7 7 7
Tu Dưỡng Đan (khóa) 40 60 60
Đột Phá Đơn (khóa) 3 - -
Rương Ấn Chiến - 30 30
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) 10 10 10
Rương Tuyệt Học Cấp 3 20 20 20
Rương Tuyệt Học Cấp 4 5 5 5
Huyết Chiến Lễ Bao (khóa, 30 ngày) 3 3 3
Nguyệt Ẩn (khóa, 30 ngày) 1 2 -
Tông Sư May Mắn (khóa, 7 ngày) 1 1 1
Lệnh Bài Sự Kiện (30/06/2024) 1 1 1
Lệnh Bài Event (khóa, 24h00 - 30/06/2024) 4 - 7
Lệnh Bài Mốc 3000 (khóa, 24h00 - 30/06/2024) 1 1 -
Phần thưởng NGẪU NHIÊN chung tất cả server
MốcTênSố lượngHSD (ngày)

2000

Thiên Linh Đơn 20  -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30
Nguyệt Ẩn 1 60
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 10  -
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5] 1  -
Uẩn Linh Yếu Quyết 50 30/06/2024
Đại Bách Luyện Thành Cương 1 30
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 20  -

3000

Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 1 28
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong 1 28
Nguyệt Ẩn 2 60
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 1  -
Uẩn Linh Yếu Quyết 50 30/06/2024
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 20  -
Đại Bách Luyện Thành Cương 1 30/06/2024
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Liên/Vũ khí) 1  -
Bổ Thiên Thạch 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 8] 1  -
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 8] 1  -
Đồ phổ Nhật Viên (khôi/hạng liên/y/vũ khí) 8  -
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) 1 14
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa 1 14
Phần thưởng tùy chọn
Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả 14 ngày chọn 1 trong số
Túi Trang Sức Nhậm Tiêu Dao (tùy chọn) 14 ngày
Tân Nhậm Hành Ấn Giám - Thượng 14 ngày
100 Uẩn Linh Yếu Quyết  24h00 - 30/06/2024

Phần thưởng sử dụng Hộp Quà Sự Kiện

Phần thưởng ngẫu nhiên
Bảo Rương Nhật Viên
(Khôi, Y, Hài, Yêu Đái, Hộ uyển, Hạng liên, Bội, Thượng giới, Hạ giới, Vũ Khí)
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 10]

Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 10]

Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 10]

Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 10]

50 Rương Trang Bị Thú Nuôi 3

Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 10]

Bảo Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Y/Hạng Liên/Vũ Khí)

Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 10]

Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26

Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 10]

Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) (14 ngày)

Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 10]

Đại Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)

Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 10]

Tín Vật Môn Phái (30 ngày)

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.