26 và 27/12: Điều chỉnh một số tính năng đặc biệt

Long Trụ, Boss Hoàng Kim, Vòng Sáng, Minh Phượng Cẩm Nang, cửa hàng Minh Phượng, chiến trường Thương Lang, phần thưởng Boss Độc Cô Kiếm sẽ được điều chỉnh thuộc tính và phần thưởng liên quan vào sau bảo trì ngày 26 và 27/12/2018. Nội dung chi tiết thân mời quý nhân sĩ cùng xem sau đây:

 • 26/12/2018: Cập nhật Long Trụ, Boss Hoàng Kim, Vòng Sáng.
 • 27/12/2018: Cập nhật Minh Phượng cẩm nang, cửa hàng Minh Phượng, chiến trường Thương Lang, Boss Độc Cô Kiếm

Điều chỉnh Long Trụ

 • Tăng máu Long Trụ

Võ Lâm Miễn Phí

Điều chỉnh Boss Hoàng Kim

 • Tăng sức mạnh Boss Hoàng Kim, bổ sung một số kĩ năng tất sát cho boss Hoàng Kim.
 • Điều chỉnh phần thưởng boss Hoàng Kim: 100 triệu EXP và 500 Chân Nguyên cho nhân vật kết thúc, 50 triệu EXP cho thành viên tổ đội.
 • Bổ sung thêm phần thưởng: Boss Hoàng Kim có tỉ lệ rơi:
  • Bí kíp luyện thú sơ cấp (7 ngày)
  • Bí kíp luyện thú trung cấp (7 ngày)
  • Bí kíp luyện thú cao cấp (7 ngày)
  • Sách thăng cấp kĩ năng thú nuôi (7 ngày)
  • Sách kĩ năng Pet (7 ngày)
  • Thuần thú quyết (7 ngày)

Điều chỉnh Vòng Sáng một số tính năng

Hình ảnhGhi chú

 • Vòng sáng Thái Thú

 • Thái Thú Lâm An: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Biện Kinh: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Tương Dương:  Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +20%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Thái Thú Dương Châu: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Thành Đô: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Phượng Tường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Thái Thú Đại Lý: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
Vòng sáng Liên Đấu
 • Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân: Sinh lực tối đa + 5000 (Dương), Kháng tất cả +20%  (Dương)
 • Võ Lâm Liên Đấu Á Quân: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), Kháng tất cả +15%  (Dương)
 • Võ Lâm Liên Đấu hạng 3: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương)
 • Võ Lâm Liên Đấu hạng 4: Sinh lực tối đa + 2000 (Dương), Kháng tất cả +10%  (Dương)
Danh hiệu Tống Kim
 • Tống Hiệu Úy: Sinh lực tối đa + 2000 (Dương), kháng tất cả +10% (Dương)
 • Tống Thống Lĩnh: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 10%, kháng tất cả + 10% (Dương)
 • Tống Phó Tướng: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 30%, kháng tất cả + 10% (Dương)
 • Tống Đại Tướng: Sinh lực tối đa + 5000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 50%, kháng tất cả + 10% (Dương)
 • Kim Hiệu Úy: Sinh lực tối đa + 2000 (Dương), kháng tất cả +10% (Dương)
 • Kim Thống Lĩnh: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 10%, kháng tất cả + 10% (Dương)
 • Kim Phó Tướng: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 30%, kháng tất cả + 10% (Dương)
 • Kim Đại Tướng: Sinh lực tối đa + 5000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 50%, kháng tất cả + 10% (Dương)
Vòng sáng Tống Kim
 • Độc Bá Thiên Hạ: Sinh lực tối đa + 5000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 50%
 • Uy Mãnh Vô Song: Sinh lực tối đa + 4000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 40%
 • Lực Áp Quần Hùng: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), tăng công kích kĩ năng 30%
 • Tứ Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 20%
 • Ngũ Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%, tăng công kích kĩ năng 10%
 • Lục Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%
 • Thất Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 3000 (Dương), Tốc độ di chuyển: +10%
 • Bát Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 2000 (Dương)
 • Cửu Tuyệt Chiến Trường: Sinh lực tối đa + 2000 (Dương)

Điều chỉnh Minh Phượng cẩm nang và cửa hàng Minh Phượng

Nội dungPhần thưởng

Nhận thưởng hàng ngày
(thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu)
 • 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ (7 ngày, khóa)
 • 1 Lệnh bài Vi Sơn Đảo (7 ngày, khóa)
 • 1 Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim) (7 ngày, khóa)
 • 5 Tống Kim Quân Nhu Lệnh (khóa, 24h, đổi dược phẩm tại Quan Nhu Quân)
 • 10 Lệnh Bài (khóa, 7 ngày)
 • 10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn (khóa, 7 ngày)
 • 1 Viêm Đế Lệnh (khóa, 7 ngày)
Nhận thưởng cuối tuần
(thứ Bảy và Chủ nhật)
 • 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ (7 ngày, khóa)
 • 1 Lệnh bài Vi Sơn Đảo (7 ngày, khóa)
 • 1 Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim) (7 ngày, khóa)
 • 20 Minh Phượng Đơn (7 ngày, khóa)
 • 10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn (7 ngày, khóa)
 • 10 Lệnh Bài (7 ngày, khóa)
 • 1 Viêm Đế Lệnh (7 ngày, khóa)
 • 2 Hạt Thiên Tuế (7 ngày, khóa)
 • Huyết chiến cấp 2 - phù (7 ngày, khóa)
 • 5 Năng Động Đơn (7 ngày, khóa)
 • 1 Minh Phượng Lễ Bao (7 ngày, khóa)
 • 5 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (7 ngày, khóa)
 • 50 Bàn Long Thạch (7 ngày, khóa)
 • 10 Tống Kim Quân Nhu Lệnh (khóa, 24h, đổi dược phẩm tại Quan Nhu Quân)
Vật phẩmGhi chú

Tống Kim Quân Nhu Lệnh
 • Đổi Tống Kim Dược Hoàn tại Quan Nhu Quân
 • 1 Tống Kim Quân Nhu Lệnh = 10 Tống Kim Dược Hoàn Lễ Bao (khóa, hạn sử dụng 24h)

Tống Kim Dược Hoàn Lễ Bao
 • Chuột phải sử dụng, tương tự ngũ hoa ngọc lộ hoàn lễ bao. Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng trong chiến trường Tống Kim.
 • Phần thưởng đổi điểm Minh Phượng:
Phần thưởngTốn phí điểm MPL
2 tỷ EXP (không cộng dồn) - chỉ áp dụng từ Trùng Sinh 5 cấp 200 trở xuống3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
Điểm Pet1.500 Điểm MPL + 500 vạn lượng
300 Điểm nâng cấp
600 Điểm tăng trưởng
300 Điểm thuần dưỡng
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)10.000 Điểm MPL + 3000 vạn lượng
Túi Trang Sức Tinh Xảo10.000 Điểm MPL + 3000 vạn lượng
Đằng Long Thạch3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
Đằng Long Hồn3.000 Điểm MPL + 1000 vạn lượng
1000 điểm Chân Nguyên2.000 Điểm MPL + 2000 vạn lượng

Điều chỉnh chiến trường Thương Lang

 • Bỏ cách trừ điểm hằng tuần
 • Khi sử dụng các vật phẩm như sau sẽ trừ điểm huyết chiến tương ứng.
Vật phẩmĐiểm yêu cầu sử dụngĐiểm trừ
Thương Hồng - Thiên Thạch
70.0000
Lang Hạo - Thiên Thạch150.00025.000
Triệu Mãnh - Thiên Thạch320.00050.000
 • Điều chỉnh tác dụng của các vật phẩm:
Vật phẩmTác dụng
Thương Hồng
- Thiên Thạch
Sử dụng nhận danh hiệu Thương Hồng và khả năng đặc biệt (sức mạnh, nội công, thân pháp, sinh khí + 100 điểm, tăng công kích kĩ năng +15%, bỏ qua kháng tính +10%, kháng tất cả +10%)
Lang Hạo
- Thiên Thạch
Sử dụng nhận danh hiệu Lang Hạo và khả năng đặc biệt (sức mạnh, nội công, thân pháp, sinh khí + 150 điểm, tăng công kích kĩ năng +35%, bỏ qua kháng tính +20%, kháng tất cả +10%)
Triệu Mãnh
- Thiên Thạch
Sử dụng nhận danh hiệu Triệu Mãnh và khả năng đặc biệt (sức mạnh, nội công, thân pháp, sinh khí + 200 điểm, tăng công kích kĩ năng +50%, bỏ qua kháng tính +40%, bỏ qua hóa giải 5%, kháng tất cả +10%)

Điều chỉnh phần thưởng Độc Cô Kiếm

Phần thưởng từ Boss Độc Cô Kiếm
Vật phẩm ngẫu nhiên
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)Côn Lôn kỹ năng 150 mật tịch cấp 23
Tu Chân Đơn (30 ngày)Hoa Sơn kỹ năng 150 mật tịch cấp 23
Ngũ Linh Quy Nguyên PhùThạch Phá 8% (14 ngày)
Ngũ Linh Kiểm Định PhùHạ Phong 8% (14 ngày)
Phi Phong Khấp Thần
(hóa giải sát thương, 7 ngày)
Vạn Tiễn Bất Xâm 8% (14 ngày)
Phi Phong Khấp Thần (trọng kích, 7 ngày)Vô Kiên Ngự Khí 8% (14 ngày)
Bảo Rương Minh Phượng Vũ KhíXuyên Y 16% (14 ngày)
Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)Cận Vũ Bất Uy 15% (14 ngày)
Thiên Vương kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Dặm Vũ Bất Uy 15% (14 ngày)
Thiếu Lâm kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Quả Hoàng Kim (7 ngày)
Đường Môn kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Vạn Niên Chu Quả (7 ngày)
Ngũ Độc kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Nguyệt Ấn (30 ngày)
Nga Mi kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (7 ngày)
Thúy Yên kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Cái Bang kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Thiên Linh Đơn
Thiên Nhẫn kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Tinh Tinh Khoáng
Võ Đang kỹ năng 150 mật tịch cấp 23Tinh Thiết Khoáng
Bảo Rương Đằng Long (Hài/Khôi/Y/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Phần thưởng từ Rương Độc Cô
Vật phẩm ngẫu nhiên từ Rương Độc Cô
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)Hạ Phong 8% (7 ngày)
20.000.000 EXPVạn Tiễn Bất Xâm 8% (7 ngày)
50.000.000 EXPVô Kiên Ngự Khí 4% (7 ngày)
100.000.000 EXPXuyên Y 16% (7 ngày)
Tu Chân Đơn (30 ngày)Cận Vũ Bất Uy 15% (7 ngày)
Ngũ Linh Quy Nguyên PhùDặm Vũ Bất Uy 15% (7 ngày)
Ngũ Linh Kiểm Định Phù2 Quả Hoàng Kim (7 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 7 ngày)Vạn Niên Chu Quả (7 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 7 ngày)Nguyệt Ấn (30 ngày)
Bảo Rương Xích Lân Vũ Khí tối thượngNgũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (7 ngày)
Bảo Rương Minh Phượng Vũ KhíĐằng Long Hồn
Bảo Rương Đằng Long Thượng GiớiĐằng Long Thạch
Bảo Rương Đằng Long Hạ GiớiVăn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Cuồng Lan 4% (7 ngày)Tinh Tinh Khoáng
Long Đảm 30% (7 ngày)Tinh Thiết Khoáng
Thạch Phá 8% (7 ngày)-

Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng gửi về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Top