Vượt Ải Cao Cấp

Trước khi tham gia Vượt Ải phải đặt cược thời gian tại NPC Nhiếp Thí Trần. Nếu thời gian vượt ải nhỏ hơn thời gian cược K của hệ thống thì Vượt Ải thành công và nhận thưởng hấp dẫn.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhiếp Thí Trần

- Vị trí: Thất Đại Thành Thị

- Chức năng bổ sung thêm: “Đặt cược thời gian vượt ải”.

Vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Long Huyết Hoàn

- Nguồn gốc: Mua ở Kỳ Trân Các

- Giá: 10 Xu

- Tính chất:

 • Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Xếp chồng: 50 cái/1 ô.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để nhận thưởng.

- Tác dụng: Tăng giới hạn vượt ải thêm 1 lần trong ngày.

- Giới hạn: Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2 lần/ngày.

- Hạn sử dụng: 30 ngày

Tham gia Vượt Ải

 • Trước lúc Vượt Ải, nhân vật đặt cược với NPC Nhiếp Thí Trần về thời gian hoàn thành ải.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bước 1: Đăng ký đặt cược
 • Mỗi ngày, đối thoại với NPC Nhiếp Thí Trần ở bất cứ thời điểm nào để đặt cược thời gian Vượt Ải (Trừ thời điểm: 23h10 – 24h00).
 • Tại NPC Nhiếp Thí Trần: Hiển thị thời gian đặt cược K có dạng “AA phút BB giây”. K sẽ thay đổi theo từng ngày vào lúc 24h00.
 • Mốc thời gian K sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ 12 phút 00 giây - 15 phút 00 giây (Ví dụ: K là 14 phút 30 giây).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Điều kiện đặt cược:
  + Nhân vật đủ điều kiện tham gia Vượt Ải cao cấp.
  + Tham gia Vượt Ải phải ít hơn 4 lần/ngày.
  + Giao nộp từ 1 đến 20 Tinh Luyện Thạch cho NPC Nhiếp Thí Trần.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Hệ thống ghi nhận số lượng Tinh Luyện Thạch mà nhân vật đã đặt cược.
 • Số lượng này sẽ reset vào lúc 24h00 hoặc sau khi nhân vật nhận thưởng thắng cược.
Bước 2: Tìm tổ đội để tham gia Vượt Ải sau khi đặt cược
 • Hệ thống chỉ ghi nhận thời gian Vượt Ải nhanh nhất của nhân vật sau khi đặt cược.
 • Ví dụ:
  + Lần 1:  Vượt Ải trong 15 phút 00 giây.
  + Lần 2: Vượt Ải trong 14 phút 00 giây.
  Và hệ thống chỉ ghi nhận thời gian của lần 2 là 14 phút 00 giây.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau khi thắng cược, hệ thống xóa những ghi nhận trước đó.
 • Điều kiện thắng cược: Trong ngày, sau khi đặt cược, bất kỳlần vượt ải nào có thời gian hoàn thành nhỏ hơn thời gian đặt cược K thì thắng cược.
 • Quá ngày, nếu nhân vật vẫn chưa thắng cược thì số Tinh Luyện Thạch đã cược trong ngày sẽ bị mất.
 • Lưu ý: Nếu rời mạng hoặc mất mạng trong lúc vượt ải thì hệ thống sẽ không ghi nhận thời gian vượt ải của nhân vật đó cho dù cả tổ đội vượt ải thành công.
Bước 3: Nhận thưởng thắng cược
 • Đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần để nhận thưởng thắng cược.
 • Nếu C là số lượng Tinh Luyện Thạch đặt cược thì phần thưởng thắng cược sẽ là:
  C  x (Tử Tinh Khoáng Thạch + 200.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn).

  Ví dụ: Cược 10 Tinh Luyện Thạch thì phần thưởng thắng cược sẽ là:
  10 Tinh Khoáng Thạch + 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Giới hạn: Chỉ đặt cược tối đa 2 lần/nhân vật/ngày và chỉ có thể tiếp tục đặt cược khi:

  + Thắng cược và đã nhận thưởng thắng cược thì mới có thể đặt cược tiếp.

  + Đã vượt ải chưa đến 4 lần/ngày. (Đủ 4 lần/ngày thì không thể đặt cược).

Phần thưởng

Sau khi vượt ải thành công sẽ nhận được phần thưởng đồng thời:

 • Nhận được 10 điểm uy danh.
 • Ngẫu nhiên nhận đuợc 1 trong các loại Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch hoặc Thần Quy Bổ Huyết Đơn .
 • Trường hợp đầy hành trang thì vật phẩm thưởng sẽ rơi ra ngoài.
Top