Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Cái Bang

Cái Bang, một bang phái có truyền thống nghĩa dũng, vị quốc vong thân đã để lại biết bao giai thoại cho võ lâm. Với tính khí cương trực, không thể làm ngơ trước viễn cảnh vong quốc, bang chủ Hà Nhân Ngã đã cho các trưởng lão đem hai bộ trang bị Địch Khái và Đồng Cừu ra sử dụng. Chỉ cái tên Địch Khái Đồng Cừu đã làm toát lên chính khí của Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

Được chuyên tâm đúc tạo để làm phần thưởng cho những đệ tử Cái Bang dày công luyện tập chưởng pháp và có những công lao to lớn với bổn bang. Nghe nói bộ Đồng Cừu gồm những trang bị sau đây:

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn

Sau trận đánh Tương Dương đẩy lui quân Kim, hoàng thượng luận công ban thưởng, nhờ lời tấu của Nhạc nguyên soái, Cái Bang được hoàng thượng phong cho đại danh : “Thiên hạ đệ nhất bang” và một cái nón được làm từ nửa chiếc mão của ngài. Được các vị trưởng lão gia công tu sửa, lại thêm không ít thần khí của vị vua một nước thấm nhuần, chiếc nón Phi Long Đầu Hoàn dường như làm tăng khả năng đề kháng của người đội nó.

non

Thông tin chi tiết

caibang_1

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hòan

Ngũ hành thuộc tính: Hỏa

Né tránh: 315

Độ bền: 85/85

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Sức mạnh: 110

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm

Thuộc tính ẩn 1: Phi long tại thiên cộng thêm

Thuộc tính hiện 2: Cái bang chương pháp cộng thêm

Thuộc tính ẩn 2: Kháng băng tăng thêm

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm

Đồng Cừu Giáng Long Cái Y

Từ một trận chiến kinh thiên động địa giữa 2 phái cùng hệ Hoả là Thiên Nhẫn và Cái Bang nhằm giành lấy Thiên Niên Hoả Lang tại Mạc Cao Quật. Kết quả là Cái Bang với bang chủ Hà Nhân Ngã và Cửu đại trưởng lão đã giành được xác Hoả Lang, nhưng đành lại để viên nội đơn cực quí về tay Tả hộ pháp Thiên Nhẫn giáo là Đoan Mộc Duệ. Tấm da của Hoả Lang được may thành tấm Đồng Cừu Giáng Long Cái Y. Riêng viên nội đơn của Hoả Lang ngàn năm được Thiên Nhẫn giáo đúc thành 1 cặp nhẫn đeo tay, sát khí cực mạnh, ai đeo được nó phải là tay cao thủ bậc nhất giang hồ.

ao

Thông tin chi tiết

caibang_2

Đồng Cừu Giáng Long Cái Y

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Né tránh: 500

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Sức mạnh: 110

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm hoặc giảm -50-50

Thuộc tính ẩn 1: Phòng thủ vật lý tăng thêm 20-30%

Thuộc tính hiện 2: Nội lực tăng thêm -50-50

Thuộc tính ẩn 2: Thời gian phục hồi giảm 35-50

Thuộc tính hiện 3: Sinh khí cộng thêm 30-40

Thuộc tính ẩn 3: Kháng long hữu hối cộng thêm 1-3

Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái

Được chế thành từ da của nhiều loại rắn vào mùa đông nên có tính kháng hàn rất cao.

thatlung

Thông tin chi tiết

caibang_3

Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Né tránh: 140

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 85

Sức mạnh: 110

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 1: Kháng băng tăng thêm 20-30%

Thuộc tính hiện 2: Kiến nhân thần thủ cộng thêm 1-3

Thuộc tính ẩn 2: Thời gian làm chậm giảm 40-50%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 3: Thời gian trúng độc giảm 30-50

Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ

Là 1 cặp với chiếc Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới.

nhan

Thông tin chi tiết

caibang_4

Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Đẳng cấp yêu cầu: 80

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 1: Kháng băng tăng thêm 20-30%

Thuộc tính hiện 2: Kiến nhân thần thủ cộng thêm 1-3

Thuộc tính ẩn 2: Thời gian làm chậm giảm 40-50%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 3: Thời gian trúng độc giảm 30-50

Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển

Được chế tạo từ chân của Hoả Lang trong trận Cái Bang – Thiên Nhẫn. Không hiểu sao đã chết, nhưng 4 sợi gân chân của Hoả Lang khi dùng chế tác hộ uyển thì kích thích nội công của người sử dụng, ra chiêu cực nhanh.

baotay

Thông tin chi tiết

caibang_5

Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyễn

Ngũ hành thuộc tính: Kim

Né tránh: 111

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 1: Tốc độ đánh nội công tăng thêm 20-40%

Thuộc tính hiện 2: Giáng long chưởng cộng thêm 1-3

Thuộc tính ẩn 2: Hỏa sát nội công tăng thêm 120-200

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 300-400

Thuộc tính ẩn 3: Túy điệp cuồng vũ cộng thêm 1-3

Bộ trang bị Hoàng Kim Địch Khái tương truyền do các vị Cái Bang, trưởng lão đời trước dày công đúc tạo dành cho những đệ tử chuyên luyện bổng pháp, gồm có những trang bị:

Địch Khái Lục Ngọc Trượng

Làm bằng lục ngọc nguyên chất, chỉ dùng làm vật tổ truyền, ít dùng làm vũ khí, do ít người đủ khả năng sử dụng. Nhưng khi đã sử dụng được, với chất ngọc cực lạnh kết hợp với nội công hệ Hoả sẽ tạo nên công kích cương nhu kết hợp, âm dương tề kích cực kì lợi hại.

Bong

Thông tin chi tiết

caibang_6

Định Khái Lục Ngọc Trượng

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Sát thương nhỏ nhất: 69

Sát thương lớn nhất: 128

Độ chính xác: -10%

Độ bền: 99/99

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Sức mạnh: 180

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sát thương vật lý ngọai công tăng thêm 50-100%

Thuộc tính ẩn 1: Sát thương vật lý ngọai công tăng thêm (Điểm)

Thuộc tính hiện 2: Hút nội lực 4-8%

Thuộc tính ẩn 2: Băng sát ngọai công tăng thêm 80-120

Thuộc tính hiện 3: Tốc độ đánh ngọai công tăng thêm 20-40%

Thuộc tính ẩn 3: túy điệp cuồng vũ 1-3

Địch Khái Cửu Đại Cái Y

Trong 1 lần tử thủ Nhạn Môn Quan, Nhạc Phi tướng quân dính 1 mũi tên với chất kỳ độc không sao giải nổi, Chính 1 vị trưởng lão Cái Bang đã không quản xa xôi nguy hiểm, tìm được Mãng Huyết Linh Chi, dĩ độc công độc cứu sống Nhạc nguyên soái và Nhạn Môn Quan. Đồng thời, cũng dùng da của 9 con rắn canh giữ linh chi, may thành 1 tấm áo cực kỳ bền chắc.

ao

Thông tin chi tiết

caibang_7

Đồng Cừu Giáng Long Cái Y

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Né tránh: 500

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Sức mạnh: 110

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm hoặc giảm -50-50

Thuộc tính ẩn 1: Phòng thủ vật lý tăng thêm 20-30%

Thuộc tính hiện 2: Nội lực tăng thêm -50-50

Thuộc tính ẩn 2: Thời gian phục hồi giảm 35-50

Thuộc tính hiện 3: Sinh khí cộng thêm 30-40

Thuộc tính ẩn 3: Kháng long hữu hối cộng thêm 1-3

Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái

Do bang chủ Hà Nhân Ngã làm từ vây của một con thần long bị đày xuống nhân gian, sống nơi Trường Bạch. Do long khí thâm nhập vào người mà có thể tãng cường sinh lực và nội lực.

thatlung

Thông tin chi tiết

caibang_8

Định Khái Triền Mãng Yêu Đái

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Né tránh: 160

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 85

Sức mạnh: 135

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 1: Thời gian làm chậm giảm 40-50%

Thuộc tính hiện 2: Diên môn thác bát thủ cộng thêm 1-3

Thuộc tính ẩn 2: Kháng băng tăng thêm 25-30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 3: Thiên hạ vô cẩu cộng thêm 1-3

Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới

Trong quá trình đúc luyện thanh Huyền Thiết Kiếm, kiếm khách Kiếm Ma đã làm rơi rớt một ít khoáng thạch huyền thiết. Một vị bang chủ đời trước đã lấy nó mà làm nên một cặp nhẫn là Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới và Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ. Bản thân là chất khoáng thạch hiếm có, lại được Kiếm Ma đặt trên đỉnh núi cao hấp thu tinh hoa đất trời, dường như ai đeo vào sẽ tãng thêm công phu vốn có.

nhan

Thông tin chi tiết

caibang_9

Định Khái Triền Mãng Yêu Đái

Ngũ hành thuộc tính: Mộc

Đẳng cấp yêu cầu: 80

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Không thễ phá hủy

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng võ công vốn có cộng 1

Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển

Do trưởng lão Mạnh Thương Lương tạo nên từ da của con Mạc Lang Vương cuối cùng ở sa mạc. Do chất da dày để chống lại sức nóng của sa mạc, nên hộ uyển này có khả năng chống lại những hiệu ứng sát thương làm choáng và trúng độc rất cao.

baotay

Thông tin chi tiết

caibang_10

Định Khái cẩu Tích Bì Hộ Uyển

Ngũ hành thuộc tính: Hỏa

Né tránh: 140

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 85

Sức mạnh: 110>/

Môn phái yêu cầu: Cái Bang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 1: Thời gian chóang giảm 30-50%

Thuộc tính hiện 2: Đả cẩu bổng cộng thêm 1-3

Thuộc tính ẩn 2: Kháng băng tăng thêm 25-30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120-200

Thuộc tính ẩn 3: Thời gian trúng độc giảm 30-50%

Top