Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Võ Đang

Võ Đang phái được thành lập bởi tổ sư Trương Tam Phong, ông là một người thông minh xuất chúng, ngộ tính cực cao, võ nghệ hơn người lại gặp nhiều cơ duyên trong đời nên đã tạo dựng một Võ Đang phái vô cùng hùng mạnh. Các trang bị Hoàng Kim của phái Võ Đang phần lớn là do ông chế luyện và truyền cả thần khí của mình vào các món bảo vật.

Trang bị Cập Phong dành cho những Võ Đang Kiếm Đồ, là một trong những bộ trang bị có khả năng tăng cao sinh mệnh lẫn nội lực.

Cập Phong Tam Thanh Phù

Do tổ sư Trương Tam Phong tìm thấy trong lần cuối cùng diện bích, nghe nói, khi ông quay ra ngoài, thì các đệ tử đã trở nên già lão, ông cảm khái thở dài 1 tiếng, trên trời bỗng dưng nổi một cơn gió lạnh, khi gió tan ra, tảng đá ông ngồi trở nên lạnh toát, trắng xanh như lục ngọc, ông truyền đệ tử đục tảng đá ra, tạo thành mặt một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn và một miếng ngọc bội.

CapPhongTamThanhPhu

Thông tin chi tiết

vodang_1

Cập Phong Tam Thanh Phù

Ngũ hành thuộc tính: Kim

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Kháng băng tăng thêm 20%- 30%

Thuộc tính hiện 2: Nội công tăng 12- 20

Thuộc tính ẩn 2: Phòng thủ vật lý tăng thêm 15%- 25%

Thuộc tính hiện 3: Kháng lôi tăng thêm 25%- 50%

Thuộc tính ẩn 3: Kháng tất cả tăng thêm 16%- 24%

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

Xem Cập Phong Tam Thanh Phù.

CapPhongThuyNgocHuyenHoangBoi

Thông tin chi tiết

vodang_4

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

Ngũ hành thuộc tính: Hỏa

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất] 1- 3

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [Võ Đang Kiếm Pháp] 1- 3

Thuộc tính ẩn 2: Kháng độc tăng 25%- 30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 300- 400

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Thương Hải Minh Nguyệt ] 1- 3

Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới

Xem Cập Phong Tam Thanh Phù.

CapPhongThanhTungPhapGioi

Thông tin chi tiết

vodang_2

Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới

Ngũ hành thuộc tính: Mộc

Đẳng cấp yêu cầu: 80

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Không thể phá hủy

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng võ công vốn có tăng 1 cấp

Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm

Sườn núi Võ Đang có một loại địa y trơn mềm mà dẻo dai, kiếm báu chặt cũng không đứt, Trương chân nhân thấy lạ mới sai đệ tử đào về dệt thành sợi dây lưng ba lớp, khi đeo vào bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, trên mỗi lớp đều có ghi lại yếu quyết kiếm pháp Võ Đang.

CapPhongHuyenTiTamDoanCam

Thông tin chi tiết

vodang_3

Cập Phong Huyền Ti Tam Đọan cẩm

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Né tránh: 140

Độ bền: 80/80

Đẳng cấp yêu cầu: 85

Sức mạnh yêu cầu: 110

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Thời gian làm chậm giảm 40%- 50%

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [Tam Hòan Thao Nguyệt ] 1- 3

Thuộc tính ẩn 2: Phòng thủ vật lý tăng thêm 25%- 30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 3: Tấn công chí mạng tăng 3%- 5%

Cập Phong Chân Vũ Kiếm:

Vốn là vũ khí hộ thân của Trương chân nhân vào lúc ông khoảng 30 tuổi, chém sắt như chém bùn, lấy đầu không biết bao nhiêu gã đại ác. Khi ông về già bèn nung chảy thanh Chân Vũ Kiếm thành 2 thanh Lăng Nhạc Thái Cực và Cập Phong Chân Vũ kiếm truyền cho các đệ tử theo cả hai đường Kiếm tông và Khí tông.

CapPhongChanVuKiem

Thông tin chi tiết

vodang_5

Cập Phong Chân Vũ Kiếm

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Công kích: 46 - 86

Độ chính xác: -0%

Độ bền: 99/99

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Sức mạnh yêu cầu: 135

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sát thương vật lý hệ ngọai công 50%- 100%

Thuộc tính ẩn 1: Sát thương Vật lý hệ ngoại công tăng 30- 50

Thuộc tính hiện 2: Độ chính xác tăng 240- 360

Thuộc tính ẩn 2: Băng sát ngọai công tăng 80- 120

Thuộc tính hiện 3: Tốc độ đánh ngọai công tăng 20- 40

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Thái Cực Thần Công ] 1- 3

Bộ trang bị Lăng Nhạc sử dụng chân nguyên và vũ khí của tổ sư Trương Tam Phong luyện thành, chân nguyên của Trương chân nhân giúp ích rất nhiều cho đệ tử Võ Đang hành hiệp cứu thế.

Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới

Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong có một miếng kim loại lạ nhỏ. Thứ kim loại này bám rất chắc vào đá, dùng sức của trăm người chưa bổ ra nổi. Trong một lần mưa gió mờ mịt, sấm sét mù trời, giáng một trận cuồng lôi xuống đỉnh Ngọc Nữ Phong. Sau trận thiên nộ, Trương chân nhân đã tìm được một mảnh kim loại lạ đó, ông đã dùng Thái Cực Thần Công đến độ chót để đúc thành một chiếc nhẫn. Vật này hấp thụ không ít chân nguyên của Trương chân nhân nên người đeo nó sẽ tăng tiến công phu rất nhiều.

LangNhacNoLoiGioiChi

Thông tin chi tiết

vodang_9

U Lung Kim Xà Phát Quán

Ngũ hành thuộc tính: Mộc

Đẳng cấp yêu cầu: 85

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Thời gian làm chậm giảm 40%- 50%

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [nộ lôi chỉ] 1- 3

Thuộc tính ẩn 2: Kháng độc tăng thêm 25%- 30%

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 3: Thời gian choáng giảm 30%- 40%

Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Là hậu thân của thanh Chân Vũ Kiếm. Sau khi được nung chảy, một phần Trương chân nhân rèn thành thanh Cập Phong Chân Vũ Kiếm, phần còn lại cắm trên đỉnh Ngọc Nữ Phong thu sét trời xanh vào “kiếm hồn” nên khả năng lôi sát cực cao tích tụ sẵn trong thân kiếm, chỉ cần vận nội lực đánh ra sẽ như sét trời giáng xuống.

LangNhacThaiCucKiem

Thông tin chi tiết

vodang_10

Lăng nhạc thái cực kiếm

Ngũ hành thuộc tính: Thổ

Công kích: 46 - 86

Độ chính xác: -0%

Độ bền: 99/99

Đẳng cấp yêu cầu: 90

Sức mạnh yêu cầu: 80

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 1: Lôi sát nội công tăng thêm 200- 300

Thuộc tính hiện 2: Nội lực tăng thêm 120- 200

Thuộc tính ẩn 2: Kháng hỏa tăng thêm 25%- 30%

Thuộc tính hiện 3: Thời gian choáng giảm 30%- 50%

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Thái Cực Thần Công] 1- 3

Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào

Đệ tử Võ Đang nói rằng chiếc áo này chính là của Trương chân nhân khi tạ thế đã để lại cùng với hơn trăm năm chân khí của mình.Các đệ tử ông lưu luyến ân sư nên đã giữ chiếc áo này, treo ở Chính điện như vật trấn phái chi bảo, chỉ những đệ tử thông minh xuất chúng, kì tài quán thế mới được sở hữu nó, đến nay vẫn chưa có một người nào, kể cả Đạo Thanh chân nhân được một lần mặc nó.

LangNhacVoNgaDaoBao

Thông tin chi tiết

vodang_6

Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào

Ngũ hành thuộc tính: Hỏa

Né tránh: 630

Độ bền: 90/90

Đẳng cấp yêu cầu: 95

Sức mạnh yêu cầu: 130

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm

Thuộc tính ẩn 1: Thời gian phục hồi giảm

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [Võ Đang Quyền Pháp]

Thuộc tính ẩn 2: Kháng độc

Thuộc tính hiện 3: Nội lực cộng thêm

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Tọa Vọng Vô Ngã]

Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới

Chiếc nhẫn kim loại này chưa rõ lai lịch, nghe nói Đạo Thanh chân nhân trong một lần vân du thế gian đã tìm đến một nơi thuộc cung Thổ vào ngày giờ Thổ, ngày Thổ, tháng Thổ, lại nằm sâu dưới lòng đất nên hấp thụ được tinh khí của đất, ông lại đem chiêc nhẫn này phơi trên đỉnh Ngọc Nữ Phong đúng 100 ngày nhắm hấp thụ tinh khí của trời, khiến ai đeo vào như hoán thai đổi cốt, công phu tăng lên một bậc.

LangNhacThienDiaHuyenHoangGioi

Thông tin chi tiết

vodang_7

Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hòang giới

Ngũ hành thuộc tính: Kim

Đẳng cấp yêu cầu: 80

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Không thể phá hủy

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng võ công vốn có tăng 1 cấp

Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội

Các vị trưởng lão Võ Đang cho rằng đây không phải vật do con người chế luyện, mà là của Thái Thượng lão quân làm rơi xuống trần gian trong lần đại náo thiên cung của Tôn Ngộ Không. Miếng ngọc bội này rơi xuống Ngọc Nữ phong, khiến cho ngọn núi nhuộm đầy tiên sắc, cuốn hút những kẻ có lòng mến mộ Đạo giáo. Người tìm được miếng ngọc bội này là Đơn Tư Nam, đại đệ tử của Đạo Thanh chân nhân, từ đó, hắn tỏa sáng trong các đệ tử đời sau của Võ Đang phái.

LangNhacVoCucHuyenNgocBoi

Thông tin chi tiết

vodang_8

Định Khái cẩu Tích Bì Hộ Uyển

Ngũ hành thuộc tính: Thủy

Đẳng cấp yêu cầu: 99

Môn phái yêu cầu: Võ Đang

Thuộc tính hiện 1: Sinh lực tăng thêm

Thuộc tính ẩn 1: Kỹ năng [Thiên Địa Vô Cực]

Thuộc tính hiện 2: Kỹ năng [Bắc Cấp Nhi Phục]

Thuộc tính ẩn 2: Kháng độc tăng thêm

Thuộc tính hiện 3: Nội lực tăng thêm

Thuộc tính ẩn 3: Kỹ năng [Vô Ngã Vô Kiếm]

Top