Chiến Trường Tống Kim

Giới Thiệu

Năm 1160, Kim quốc Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng quyết tâm thực hiện ý đồ thôn tính Nam Tống, ước hẹn với các nước Chư hầu, người Khiết Đan, người Hề…hợp binh tại Hà Lạc - Quan Trung. Sau đó chia làm ba đường ào ạt tiến quân, thế như thác đổ. Mục tiêu quan trọng nhất chính là Tương Dương thành. Nếu chiếm được Tương Dương thì việc thôn tính Nam Tống chỉ như trở bàn tay. Đạo quân chủ lực của Kim Quốc do thống chế Lưu Ngạc thống lĩnh, từ Khai Phong tiến xuống Tế Châu. Đạo binh tiên phong trực chỉ Hán Thủy công phá Phàn Thành.

Tống quân lấy Tương Dương và Phàn Thành làm thế ỷ dốc. Phàn Thành có hào sâu, tường cao. Chung quanh Tương Dương có Hán Thủy và Lộc Môn Sơn, địa thế hiểm trở, công thủ toàn diện. Sơn cốc chập chùng, thủy bộ lưỡng hợp không dễ gì cho Kim binh thực hiện ý đồ Nam hạ.

Một cuộc chiến đấu vì chính nghĩa với bao gian khổ, tái hiện lại những giây phút hùng tráng trác tuyệt nhất đang chờ bạn. Bạn sẽ là một chiến binh Kim quốc oai hùng tiến quân như thác đổ hay là một Tống quân anh dũng chặn đứng mọi mưu toan thôn tính Trung Nguyên?

Chỉ có bạn mới có thể trả lời được câu hỏi đó !!!

Hướng dẫn

Hình ảnhTênHiệu quảThời gian duy trì
baovat1Kim Chi Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%1 phút
baovat2Mộc Chi Chiến Hồn Giảm thọ thương 10%-40%1 phút
baovat3Thủy Chi Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%
Giảm choáng 10%-40%
1 phút
baovat4Hỏa Chi Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%.
Giảm bị chậm 10%-40%.
1 phút
baovat5Thổ Chi Chiến HồnGiảm thọ thương 10%-40%.
Giảm trúng độc 10%-40%.
1 phút
baovat6Kim Chi Hộ Giáp Tăng phòng độc 10%-70%.1 phút
baovat7Mộc Chi Hộ Giáp Tăng phòng lôi 10%-70%.1 phút
baovat8Thủy Chi Hộ GiápTăng phòng hỏa 10%-70%.1 phút
baovat9Hỏa Chi Hộ GiápTăng phòng thủ vật lý 10%-70%.1 phút
baovat10Thổ Chi Hộ GiápTăng phòng băng 10%-70%.1 phút
baovat11Kim Chi Lợi NhậnTăng sát thương vật lý hệ nội công 100-200 điểm.1 phút
Tăng tỉ lệ sát thương vật lý hệ ngoại công 50%-100%.1 phút
baovat12Mộc Chi Lợi NhậnTăng sát thương độc hệ nội công 10 – 50 điểm.1 phút
Tăng sát thương độc hệ ngoại công 10 – 50 điểm.1 phút
baovat13Thủy Chi Lợi NhậnTăng sát thương băng hệ nội công 100 – 200 điểm.1 phút
Tăng sát thương băng hệ ngoại công 10 – 40 điểm.1 phút
baovat14Hỏa Chi Lợi Nhận Tăng sát thương hỏa hệ ngoại công 100 – 200 điểm.1 phút
Tăng sát thương hỏa hệ ngoại công 100 – 300 điểm.1 phút
baovat15Thổ Chi Lợi NhậnTăng sát thương lôi hệ nội công 100 – 200 điểm.1 phút
Tăng sát thương lôi hệ ngoại công 100 – 300 điểm.30 giây
baovat16Hành Quân ĐơnMỗi nửa giây sinh lực hồi phục 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng sinh lực 1000-2000 điểm.30 giây
baovat17Tiểu Hoàn ĐơnMỗi nửa giây nội lực hồi phục 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng nội lực 1000-2000 điểm.30 giây
baovat18Ngũ Hoa Lộ Mỗi nửa giây sinh lực, nội lực hồi phục 1000-5000 điểm.Nửa giây
Tăng sinh lực và nội lực 1000-2000 điểm.30 giây
baovat19Hậu Nghệ Chi NhãnTăng độ chính xác 100-200 điểm.1 phút
baovat20Tật Phong Chi NgoaTăng tốc độ di chuyển 10%-30%1 phút
baovat21Bạch Câu Hộ UyểnTăng tốc độ xuất chiêu 10% - 20%1 phút
baovat22Vật Phẩm Thần BíThuộc tính thay đổi ngẫu nhiên - có thể xuất hiện thêm các thuộc tính ẩn như tăng thêm phòng thủ.1 phút
baovat23Tam Thanh Chi KhíKhiến cho đối phương xung quanh đều bị trúng độc.
Khiến cho đối phương xung quanh đều bị giảm tốc độ.
Khiến cho đối phương xung quanh đều bị đóng băng.
Khiến cho đối phương xung quanh đều bị choáng.
1 phút
Top