Quy Tắc Hành Xử

Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy

Võ lâm giang hồ tuy vô hình vô thức nhưng cũng có những quy tắc của riêng mình. Một khi chấp nhận gia nhập Võ Lâm Truyền Kỳ, mong Quý đồng đạo tuân thủ theo năm quy tắc cơ bản sau:

  • Cho dù chính tà bất lưỡng lập, Võ Lâm Truyền Kỳ cũng mong các nhân sĩ võ lâm tôn trọng lẫn nhau, cả về lời nói lẫn hành động, không dùng bất cứ hình thức nào để nói xấu, vu khống hay xúc phạm tới người khác.
  • Mỗi nhân sĩ đều phải bảo trọng, tuyệt đối giữ gìn tài khoản của mình, không tiết lộ mật khẩu hoặc tài khoản với bất kỳ ai (GM sẽ không bao giờ hỏi về vấn đề này nên nếu có tức là mạo nhận). Cẩn trọng lưu ý đề phòng cạm bẫy (hack, keylog…).
  • Võ lâm không chấp nhận những nhân sĩ mạo danh người khác dù với bất kỳ mục đích nào, dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Mọi hành động cố tình báo cáo những thông tin sai lệch sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.
  • Không sử dụng các chiêu thức tà đạo (hack, cheat, bot…).
Top