Cách Thức Di Chuyển

Võ Lâm Truyền Kỳ là một thế giới vô cùng rộng lớn, do đó để tiện lợi cho việc di chuyển thì ngoài những phương thức như "cuốc bộ", cưỡi ngựa thì trò chơi còn cung cấp thêm những chức năng di chuyển đặc biệt. Những chức năng di chuyển đặc biệt này được gọi chung là Hệ Thống giao thông trong trò chơi Võ Lâm.

Hệ thống giao thông nhằm giúp cho người chơi di chuyển nhanh chóng trong quá trình luyện công, làm nhiệm vụ v.v… xuyên suốt qua các thành thị lớn, thôn trấn, mê cung, sơn động. Có 2 dạng giao thông chính trong Võ Lâm Truyền Kỳ: Thuyền PhuXa Phu.

Thuyền phu

Người chơi có thể tìm được Thuyền Phu ở bến tàu tại các thành thị lớn và các thôn:

 • Biện Kinh            (238/154)
 • Duơng Châu         (168/210)
 • Đại Lý                (204/183)
 • Lâm An                (200/159)
 • Thành Đô           (387/301)
 • Tuơng Duơng      (164/217)
 • Phuơng Tuờng       (189/171)
 • Ba Lăng huyện      (225/197),(192/182)
 • Long Môn trấn      (229/289)

Với Thuyền phu, Quí đồng đạo có thể đi đến:

 • Đào Hoa đảo.
 • Các nơi khác trong hệ thống giao thông bằng đường thủy của Võ Lâm.

Để lên thuyền, Quí đồng đạo nhấn chuột vào Thuyền phu và chọn nơi mình muốn đi.

cachthucdichuyen1

Thuyền Phu ở thôn trấn không thể đi đến Đào Hoa Đảo.

Xa phu

Nằm ở tất cả các trạm di chuyển nơi gần cửa ra vào của các thành thị lớn và các thôn.

cachthucdichuyen2

Nhấn vào Xa Phu, bạn sẽ thấy hiện ra bảng sau:

cachthucdichuyen3

Nghĩa là với Xa Phu, Quí đồng đạo có thể đi đến:

 • Những nơi vừa mới đi qua như: mê cung, huyệt động, sơn cước,... một cách nhanh chóng.
 • Những thành thị và thôn trấn trong trò chơi.
 • Hoa sơn Cảnh Kỹ Trường.
 • Đảo Tẩy Tủy.

Ngòai ra:

 • Xa phu tại các thôn có thể đưa Quí đồng đạo quay lại nơi vừa dùng Thổ Địa Phù. Chức năng này sẽ tự hủy bỏ khi đồng đạo rời khỏi trò chơi.
 • Mỗi khi có trận Công Thành, Quí đồng đạo có thể sử dụng Xa phu để đến Công Thành chiến trường.

Top