Nguyên Tắc Xử Lý

Võ Lâm là một xã hội thu nhỏ với đủ hạng người, người ngay không ít mà kẻ gian cũng nhiều. Bổn Trang tuy chủ trương không can thiệp vào ân oán của Võ Lâm, song điều đó không có nghĩa là Bổn Trang khoanh tay đứng nhìn kẻ gian lộng hành, làm vẫn đục môi trường chung.

Để bảo đảm cho sự an toàn của Quý đồng đạo trên bước đường hành hiệp và thế giới Võ Lâm ngày càng trong sạch, văn minh, Bổn Trang đã chỉnh sửa lại một số nguyên tắc xử lý, chặt chẽ và nghiêm minh hơn.

Những trường hợp liên quan đến tài khoản

Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Hack tài khoản hoặc vật phẩm của người khác.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (Bằng chứng quay phim).
Giả mạo GM, Admin, nhân viên VNG.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn (Bằng chứng quay phim).
Giả mạo hoặc lừa đảo người chơi .Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 14 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Ghi chú:

  • Vật phẩm sở hữu do hack từ tài khoản của người chơi khác sẽ bị thu hồi
  • Chứa vật phẩm do hack tài khoản hoặc vật phẩm của người khác (cùng một tài khoản hack)
      • Lần 1-2: Thu hồi
      • Lần 3: Khóa vĩnh viễn

Những trường hợp liên quan đến nói tục

Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Sử dụng từ ngữ thô tục (chửi bậy, lời rao bậy trong game, fanpage, trong tù…).Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng những từ ngữ thô tục xúc phạm GM, Admin.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 2 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng từ ngữ thô tục, xúc phạm VNG dưới mọi hình thức.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Những trường hợp vi phạm nguyên tắc đặt tên

Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Sử dụng tên nhân vật phạm quy.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản 1 tuần, KH tự chuyển server và đổi tên.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Sử dụng tên Bang phái phạm quy.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản BC 3 ngày, sau thời gian đó BC phải huỷ bang.
Nếu sau đó công ty phát hiện vẫn còn Bang hội này, khóa tài khoản BC vĩnh viễn, hủy bang hội này.
Sử dụng ký tự đặc biệt để đặt tên Bang phái (xem như có hành vi can thiệp vào trò chơi làm thay đổi kết quả bình thường).Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Giải tán Bang hội và sẽ không hỗ trợ những thiệt hại có thể xảy ra cho những Bang hội đặt tên có ký tự đặc biệt.
Sử dụng tên vi phạm nguyên tắc đặt tên để làm danh hiệu trong Bang phái.Khóa tài khoản 2 ngày.Khóa tài khoản 3 ngày.Khóa tài khoản 7 ngày.
Sử dụng tên không dấu đa nghĩa.Trong trường hợp này, VNG sẽ toàn quyền quyết định.
Tên shop phạm quy.Tùy theo vi phạm tương ứng với các điều khoản trong bản nội quy.
Sử dụng tên giống hoặc gây nhầm lẫn với các nhân vật (bị tố cáo)Lần 1: Khóa tài khoản (sẽ mở nếu cam kết đổi lại tên nhân vật)Lần 2 - 3; Khóa vĩnh viễn

Những trường hợp tuyên truyền, truyền bá, quảng cáo

Các vi phạmLần 1Lần 2Lần 3
Tuyên truyền, truyền bá:
Sản phẩm khác những sản phẩm do VNG phát hành (Web, game…).
Vi phạm thuần phong mỹ tục.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Rao, mua bán tài khoản trong game, fanpage...Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản BC 2 ngày.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khoản BC 3 ngày.
Thông báo forum.
Khóa tài khoản BC 7 ngày.
Tuyên truyền, truyền bá:
Hack, bug, dupe…
Hình thức lừa đảo.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Xách động, bài xích.
Đả kích, xúc phạm và làm tổn hại uy tín của VLTK và VNG.
Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
Những vi phạm khác có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có ý định tổn hại đến người khác.Thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng VNG.
Khóa tài khỏan vĩnh viễn.
(Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp).

Những trường hợp liên quan đến tài khỏan

Các vi phạmLần 1Lần 2
Có hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động trò chơi như: chặn những nơi phi chiến đấu, chặn cửa ra vào các khu vực luyện công, chặn NPC, những nẻo đường tà...Khóa tài khoản 2 ngày.Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Top