Dã Tẩu

Khi hoàn thành liên tiếp 20 nhiệm vụ Dã Tẩu thì sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm. Nếu vào đêm huy hoàng thì sẽ may mắn nhận gấp đôi điểm kinh nghiệm...

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Dã Tẩu
Dã Tẩu Mật Thư

- Nguồn gốc: Mua ở Kỳ Trân Các.

- Giá: 5 Xu

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Tăng số lần nhận nhiệm vụ trong ngày.

- Giới hạn: Sử dụng vật phẩm này tối đa 5 lần/ngày/nhân vật.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày

Điều chỉnh mới & thay đổi

 • Hủy bỏ tất cả vật phẩm thưởng ở nhiệm vụ Dã Tẩu hiện tại gồm: Vật phẩm thưởng sau khi hoàn thành từng nhiệm vụ và đạt được các mốc nhiệm vụ.
 • Không cần điều kiện 50 điểm Uy danh vẫn có thể nhận nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Sau khi nhân vật giao nhiệm vụ sẽ chỉ nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu là đêm huy hoàng thì điểm kinh nghiệm tăng lên gấp 2 lần.
 • Tăng phần thưởng điểm kinh nghiệm khi giao nhiệm vụ so với trước đây.
 • Nhận nhiệm vụ Dã Tẩu tối đa 20 lần/ngày/nhân vật.  Nhân vật có thể dùng Dã Tẩu Mật Thư để tăng số lần nhận nhiệm vụ, mỗi lần sử dụng sẽ thêm 1 lần trong ngày.
 • Khi hủy nhiệm vụ bằng bất kỳ hình thức nào cũng sẽ không được hoàn trả lại cơ hội nhận nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ sẽ không liên tục nếu nhân vật chọn cách hủy trực tiếp. (Không dùng 100 mảnh Sơn Hà Xã Tắc).
  Ví dụ: Nếu hôm đó, hoàn thành liên tục 8 lần nhiệm vụ, sau đó trực tiếp hủy nhiệm vụ thì số lần tích luỹ hoàn thành nhiệm vụ sẽ là 0.
 • Nếu hoàn thành đủ 20 nhiệm vụ liên tục sẽ nhận được phần thưởng từ NPC Dã Tẩu: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
 • Cập nhật thêm 1 số nhiệm vụ Dã Tẩu mới.
Top