Sứ Giả

Chiến sự Tống Kim vẫn không ngừng diễn ra ác liệt căng thẳng, mới đây, nhân sĩ võ lâm lại một phen rúng động: Tống Sứ vừa bị ám toán, Kim Binh đang tập hợp binh mã để chuẩn bị san bằng Võ Lâm Trung Nguyên.

Không ngờ, từ lâu triều đình đã có một thế lực ngầm tạo phản, tiếp tay cho giặc Kim hòng lật đổ Tống triều. Tình thế ngày càng nguy ngập, thù trong giặc ngoài, vận mệnh Tống quốc đang đứng bên bờ vực thẳm….

Chính lúc này, nhân sĩ võ lâm khắp nơi lại nhận được mật lệnh của triều đình, trở thành những Sứ Giả tài ba lên đường khám phá những bí ẩn kinh thiên động địa xung quanh mưu đồ thôn tính của Kim Quốc.

Cách thức báo danh

Đến dịch quan các thành thị tiếp nhận nhiệm vụ

Sau khi tiếp nhận nhiệp vụ bạn sẽ nhận thông báo lộ trình của nhiệm vụ

Đến Xa Phu để được đưa đến bản đồ vượt ải

Quý đồng đạo có thể chọn bản đồ để thực hiện nhiệm vụ theo các cách sau

Thành thị

Bản đồ vượt ải tương ứng

Biện Kinh

Phong Chi Kỵ
Dương Châu

Phượng Tường

Sơn Thần Miếu
Lâm An

Thành Đô

Thiên Bảo Khố
Tương Dương

Đại Lý

ngẫu nhiên trong 3 bản đồ trên

Hình ảnh các loại bản đồ

Bản đồ Phong Kỳ

Bản đồ Phong Kỳ

Bản đồ Sơn Thần Miếu

Mỗi cửa ải là một thử thách cam go, buộc Sứ Giả phải tận dụng óc phán đoán nhạy bén và tinh thần thép mới có thể chinh phục được gian nan.

Giới thiệu chung

Nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong2 giờ. Sứ giả sau khi đi đến khu vực nhiệm vụ, bắt đầu tính thời gian. Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chẳng may bị trọng thương sẽ bị đưa rời khỏi khu vực này, nhiệm vụ thất bại. Có thể gặp Dịch Quan để nhận nhiệm vụ khác.

Trong ải không có Tạp Hóa và Hiệu Thuốc.

Trong ải có thể lập tổ đội để cùng thực hiện nhiệm vụ.

Trong ải sử dụng Tiên Thảo Lộ sẽ không được x2 kinh nghiệm.

Khi đánh quái trong Ải, không phải đánh quái nào cũng sẽ được điểm Tín Sứ

Khi hoàn thành nhiệm vụ ngoài được điểm danh vọng ra, có thể sẽ ngẫu nhiên nhận được điểm kinh nghiệm.

Khi đang làm nhiệm vụ, có thể may mắn nhận được 1 nhiệm vụ ẩn ngẫu nhiên sẽ có phần thưởng điểm kinh nghiệm gấp đôi hoặc số điểm khá lớn, tùy nhiệm vụ.

Không thể sử dụng Tâm Tâm Tương Ánh Phù, Thổ Địa Phù, Tống Kim Chiêu Thư.

Khi bị chết sẽ không bị mất % kinh nghiệm.

Đẳng cấp dưới 60 không thể tham gia vượt ải 2.

Phân cấp từ 60-89, 90-119 và 120 trở lên và số điểm kinh nghiệm thưởng cũng khác nhau.

Sử dụng F12 để biết được số điểm tín sứ , và xem cần phải làm nhiệm vụ gì và xem đã đạt được bao nhiêu nhiệm vụ.

Ải Phong Chi Kỵ

Giới thiệu sơ lược

Trong ải có rất nhiều ký hiệu làm dấu của lính mật thám, và rất nhiều mật thám Kim quốc cải trang.

Sứ giả chạm vào đủ 5 bia ký hiệu trong khu vực sẽ dẫn đến chỗ tuớng quân Cánh Trắng, xem như hoàn thành nhiệm vụ, được nhận điểm thưởng danh vọng.

Lưu ý

Nếu sứ giả chạm vào càng nhiều bia ký hiệu và giết nhiều mật thám Kim quốc trong ải, sẽ rất có lợi đối với đẳng cấp Yêu bài.

Cách thực hiện

Bước 1: Gặp Dịch Quan ở Dương Châu hoặc Biện Kinhđể tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến gặp Xa Phu sẽ được đưa vào Map Phong Chi Kỵ và sẽ gặp 1 Dịch Quan ở trong Map.

Khi bạn đối thoại với Dịch Quan sẽ bắt đầu tính giờ cho Nhiệm Vụ. Chọn dòng “bắt đầu nhiệm vụ” để tiến hành tham gia vượt ải.

Bước 2: Sau khi vào ải, đi tìm 5 điểm Tọa Độ Trinh Sát nằm ngẫu nhiên trên Bản Đồ.

Mỗi lần chạm vào 1 bia đá sẽ nhận được số điểm kinh nghiệm tùy cấp độ phân chia ải. Bia đá sẽ tái xuất hiện sau 120 giây. Bên cạnh bia đá sẽ có 1 số quái vật trấn ải,thời gian NPC tái xuất hiện là 30 giây.

Nhắp vào những điểm Tọa Độ Trinh Sát đó sẽ được điểm kinh nghiệm.

Phải nhấp vào ít nhất 5 Tọa Độ Trinh Sát thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu bạn nhấp vào chưa đủ 5 Tọa Độ Trinh Sát khi trả nhiệm vụ tại NPC ở cuối đường đi sẽ có thông báo.

Mỗi lần chạm vào 1 bia đá sẽ nhận được số điểm kinh nghiệm tùy cấp độ phân chia ải. Bia đá sẽ tái xuất hiện sau 120 giây. Bên cạnh bia đá sẽ có 1 số quái vật trấn ải,thời gian NPC tái xuất hiện là 30 giây.

Có thể nhấp vào nhiều hơn 5 Tọa Độ Trinh Sát.

Có thể nhấn F12 để xem quá trình làm nhiệm vụ của mình.

Trong ải có những con quái Kim Quốc Gian Tế, khi giết sẽ được điểm kinh nghiệm.

Bước 3: Trong khi nhấp vào Tọa Độ Trinh Sát sẽ có cơ hội nhận được nhiệm vụ ẩn khác:

 • Nhiệm Vụ đi đánh quái:
  • Đánh bại Hoàn Nhan Phu Binh hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm kinh nghiệm và một số phần thưởng đặc biệt.
 • Xuất hiện 3 con Quái khác khi nhấp vào Tọa Độ Trinh Sát.
  • Khi giết được 1 con quái sẽ được điểm Kinh Nghiệm và 1 số phần thưởng đặc biệt.
 • Được nhân đôi điểm Tích Lũy hoặc giảm đi 10 điểm tích lũy.

Bước 4: Sau khi nhấp vào đủ 5 Tọa Độ Trinh Sát có thể đến gặp Cánh Trắng (163/160) đối thoại.

Chọn dòng: “Đúng! Ta muốn rời khỏi”, sẽ được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan.

Sau đó sẽ được đưa đến gặp Dịch Quan của Thành.

Đối thoại với Dịch Quan trả Nhiệm Vụ, hoàn thành nhiệm vụ.

Ải Sơn Thần Miếu

Bước 1

Có thể đến gặp Dịch Quan ở Phượng Tường hoặc Lâm An để tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đến gặp Xa Phu sẽ được đưa vào bản đồ Sơn Thần Miếu. Sẽ gặp 1 Dịch Quan ở trong bản đồ.

Đối thoại với dịch quan, chọn dòng “bắt đầu nhiệm vụ” để bắt đầu tính giờ cho nhiệm vụ.

Bước 2

Sau khi vào ải, tìm đánh bại 2 tên Đao Yêu ở trong bản đồ bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh Đao Yêu sẽ có cơ hội nhận được những nhiệm vụ ngẫu nhiên khác

 • Đánh 10 con Đao Phủ: Sau khi giết 10 con Đao Phủ sẽ ngẫu nhiên được nhân đôi điểm Tích Lũy hoặc giảm đi 10 điểm tích lũy.
 • Được nhân đôi điểm Tích Lũy hoặc giảm đi 10 điểm tích lũy.
 • Được nhân 2 kinh nghiệm trong 20 phút.
Bước 3

Sau khi đánh bại 2 tên Đao yêu (hoặc nhiều hơn), đến gặp Nạp Lan Thanh Thành (198/162) để trả nhiệm vụ.

Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.

Sẽ được đưa vầ gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Ải Thiên Bảo Khố

Bước 1

Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô hoặc Tương Dương để tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đến Xa Phu sẽ được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.

Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm Nhiệm Vụ.

Bươc 2: Nhiệm vụ yêu cầu mở ít nhất 3 Bảo Rương trong bản đồ

Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.

Đánh bại Hộ Bảo sẽ nhận được 40.000 điểm và mở rương sẽ nhận được 10.000 điểm Kinh Nghiệm.

Bước 3 Khi mở rương sẽ có cơ hội nhận được những nhiệm vụ khác.
 • Có thể sẽ xuất hiện 1 Thiếu Nữ, sau khi giải cứu sẽ nhận được Phần Thưởng.
 • Có thể xuất hiện Quái Vật, sau khi giết sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và gấp đôi điểm tích lũy.
 • Ngẫu nhiên được nhân đôi điểm Tích Lũy hoặc giảm đi 10 điểm tích lũy
 • Được nhân đôi kinh nghiệm trong 20 phút.
Bước 4

Sau khi mở được 3 Bảo Rương (hoặc nhiều hơn) đến gặp Tiêu Trấn (172/152)trả nhiệm vụ

Có thể xuất hiện Quái Vật, sau khi giết sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và gấp đôi điểm tích lũy.

Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.

Sẽ được đưa vầ gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

Tham gia Nhiệm vụ Sứ Giả, nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được những phần thưởng phong phú, hấp dẫn, xứng đáng với công lao đã bỏ ra trong suốt hành trình vượt ải.

Đánh quái trong bản đồ nhiệm vụ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm Tín sứ.

Có thể ấn phím F12 để xem điểm Tín sứ của nhân vật

Đến dịch quan để đổi các loại Yêu bài bằng điểm Tín sứ:

Các loại Yêu bài

Yêu BàiCông dụng

Tín sứ Mộc Yêu Bài

Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 10 điểm âm kháng trong 1 giờ, số lần sử dụng là 5 lần

Tín sứ Đồng Yêu Bài

Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 15 điểm âm kháng trong 1 giờ, số lần sử dụng là 5 lần

Tín sứ Ngân Yêu Bài

Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 20 điểm âm kháng trong 1 giờ, số lần sử dụng là 5 lần

Tín sứ Kim Yêu Bài

Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 25 điểm âm kháng trong 1 giờ, số lần sử dụng là 5 lần

Ngự Tứ tín sứ Yêu Bài

Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 30 điểm âm kháng trong 1 giờ, số lần sử dụng là 5 lần

Khi sử dụng sẽ được cộng thêm mức kháng bị âm và vòng hào quang quanh người.

Các loại Yêu Bài có thể giao dịch, bày bán, ném ra ngoài.

Công dụng của tín sứ yêu bài : có thể trừ điểm âm của khắc hệ

Ghi chú

 • Hệ kim – 20% kháng hỏa khi sử dụng Tín sứ Ngân yêu bài thì sẽ phục hồi lại 20% điểm âm kháng đó.
 • Khi bị Ngũ Độc buff bùa có thể sử dụng Tín sứ yêu bài với điểu kiện bảng kháng phải âm mới có tác dụng.
 • Khi bảng kháng dương ( + ) thì sử dụng lệnh bài này sẽ không có tác dụng: chỉ có khắc hệ mới có tác dụng vì dựa trên thực tế thì khắc hệ bị trừ ( - ) kháng khắc của nhau.
 • Để sử dụng được Yêu bài cần phải thăng cấp Danh Hiệu Tín Sứ lên, nếu chưa thăng cấp bạn không thể sử dụng được tín sứ.

Đến gặp Dịch Quan để thăng cấp Danh Hiệu Tín Sứ

Từng cấp bậc danh hiệu tín sứ thì có số điểm tương ứng

Nhân vật thăng cấp Danh Hiệu Tín Sứ lên cấp nào thì sẽ sử dụng được Yêu Bài đó

Ghi chú

Thăng cấp Danh Hiệu Tín Sứ lên Đồng Bài thì nhân vật đó chỉ sử dụng được Yêu Bài Mộc Bài và Đồng Bài, không thể sử dụng các Yêu Bài cấp cao hơn.

Khi danh hiệu lên đến Tín sứ Vàng thì có thể sử dụng 5 loại Yêu Bài.

Top