Môn Phái

Là hệ thống nhiệm vụ của từng môn phái khi người chơi nhập môn. Các nhiệm vụ này thường do các trưởng lão, bang chủ hay các sư huynh, sư tỷ muội trong bang giao phó cho bạn. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn được thăng cấp và có thể học được các chiêu thức võ công mới. Để thực hiện các nhiệm vụ này, bạn phải đạt đến những đẳng cấp nhất định và độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên theo cấp bậc của bạn. Đây là phần nhiệm vụ quan trọng nhất trong Võ Lâm Truyền Kỳ.

Sau đây là các nhiêm vụ môn phái:

Top