Thế Giới Võ Hiệp

Trong thập đại môn phái, mỗi phái đều có sở trường, sở đoản khác nhau... Chánh phái, tà phái hay trung lập cũng chỉ là quy ước mà thôi. Trên bước đường hành hiệp, ta luôn bắt gặp những nhân vật chính phái nham hiểm, độc ác vô cùng, và ngược lại tà phái lại luôn có những chính nhân quân tử, trừ gian diệt bạo.

Cho dù chọn chính phái, tà phái hay trung lập thì bạn đều cũng có thể đường hoàng ngẩng cao đầu trong thế giới Võ Lâm.

  • Phe Chánh Phái: sẽ có tên trên đầu Màu Vàng Kim
  • Phe Tà Phái: sẽ có tên trên đầu Màu Tím
  • Phe Trung Lập: sẽ có tên trên đầu Màu Xanh Lục

Khi cùng Phe Phái (tức là có màu trên đầu giống nhau) thì các bạn sẽ không thể PK đối phương được mà chỉ có thể “Giết thù”.

Top