Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật

Trong thời gian sắp tới, Bổn Trang sẽ ra mắt tính năng đổi Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật từ có hạn sử dụng sang vô hạn sử dụng. Thân mời quý đồng đạo xem chi tiết về tính năng này dưới đây.

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ 30/11 đến 0h00 ngày 9/12/2009.

Cách thức đổi

  • Người chơi có thể đến NPC Hàng rong tại thất đại thành thị để đổi.

    091127_bacdautruyencong_01091127_bacdautruyencong_002

  • Sử dụng Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (quyển 1) có hạn dử dụng để đổi lấy bắc đẩu luyện kim thuật vô hạn.

    091127_bacdautruyencong_03091127_bacdautruyencong_04091127_bacdautruyencong_005

  • Sau khi đổi sẽ nhận được bắc đẩu luyện kim thuật vô hạn.

    091127_bacdautruyencong_06091127_bacdautruyencong_007

Top