Lôi Đài Tỷ Võ

Giới thiệu

Lôi đài là nơi dành cho các anh hùng hiệp khách thi thố tài năng một cách công bằng và không bị bất cứ 1 tổn thất nào. Không hạn chế về ngũ hành, môn phái cũng như đẳng cấp.

Để tham gia vào Lôi đài tỷ võ, các hiệp khách – anh thư có thể đến Dương Châu, Tương Dương và Thành Đô gặp Công Bình Tử để báo danh tham gia. Nơi đây các nhân sĩ giang hồ sẽ có quyền lựa chọn đơn đấu hoặc tổ chức hội thi đấu.

Quy trình báo danh

Trước khi đến đăng ký thi đấu thì các bạn phải thành lập tổ đội và người đội trưởng sẽ phụ trách việc đăng ký Lôi đài tỷ võ

dautruongloidai13

Nếu chọn Lôi đài tỷ võ đơn đấu, tức là 1 chọi 1, thì sau khi báo danh, nội trong vòng 5 phút, phải đến gặp Công Bình tử đối thoại, chọn: "Ta là thành viên thi đấu, ta muốn vào đấu trường" lập tức sẽ được đưa vào đấu trường.

dautruongloidai12

Nếu chọn "đội thi đấu", có thể chọn thi đấu từ 2 cặp đến 8 cặp, thì sau thời gian quy định. Các cặp phải thành lập tổ đội và đến báo danh với Công Bình Tử để được vào thi đấu, sau khi đối thoại với Công Bình Tử thì phải nhập số hiệu của trận đấu (ví dụ: 0812) mới được đưa vào đấu trường. Quá thời gian quy định, tổ đội nào không có người vào Lôi đài tỷ võ thì sẽ bị xử thua.

dautruongloidai7

Những người không thi đấu cũng đều có thể báo danh với Công Bình Tử đế vào làm khán giả xem thi đấu.

Khi tham gia Lôi đài, người báo danh tham gia sẽ không biết trước được đối thủ của mình là ai, chính vì vậy khi vào đấu trường sẽ có lúc đẳng cấp 2 đối thủ chênh lệch xa. Nhưng lòng dũng cảm và sự thông minh mới quyết định tất cả!

Top