Thiếu Lâm

Giới thiệu

thieulamThuộc tính: Kim

Người thuộc Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh hơn thấy rõ. Mỗi khi sinh mạng tăng lên một cấp thì ngoại công cũng tăng lên rất nhiều. Người thuộc hành Kim luyện tập nội công thì sẽ bất lợi.

Nếu lựa chọn hành này, bạn có thể chọn môn phái Thiếu Lâm thuộc Chính phái và Thiên Vương Bang ở vị trí trung lập. Điểm giống nhau giữa hai môn phái này là tấn công gần, thiên về ngoại công và có thể sử dụng thành thạo phần lớn thập bát võ công.

Kỹ năng môn phái

Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho "Võ Lâm Chánh phái".

Thiếu Lâm vốn có truyền thống tụng kinh niệm Phật và luyện tập võ công. Đệ tử của Thiếu Lâm người nào cũng võ công cao cường, trong đó tuyệt học chánh phái "Dịch Cân Kinh” được xem là Đệ nhất tuyệt kỹ của môn này.

Đệ tử của Thiếu Lâm là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

Một số chiêu thức của Thiếu Lâm: Kim Cang Phục Ma, Thiếu Lâm Côn pháp, Hàng Long Bất Vũ, Sư Tử Hống, Hoành Tảo Lục Hợp.

kynangmonphai_thieulam

Bảng thống kê chiêu thức

hethongchieuthuc_thieulam

Bản đồ môn phái

mapthieulam

Bản đồ môn phái

Xem hình lớn   icon_zoom  Download   icon_zip  [587KB]

NPCs

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Thiếu Lâm.

Trụ Trì Đạt Ma Đường (Đạt Ma Đường)

datmaduong_huyenbiGiao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 20 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Hộ Tự Kim Cang, học được Bất Động Minh Vương tuyệt kỹ.

Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

NPC dược phẩm (207/195)

duocpham_trungviPhụ trách bán dược phẩm cho các môn đệ Thiếu Lâm

Trụ Trì La Hán Đường (La Hán Đường)

lahanduong_huyennanGiao nhiệm vụ Xuất sư Thiếu Lâm cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Vô Lượng Thích Tôn.

Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

Phương Trượng Thiếu Lâm (Phương Trượng)

phuongtruong_tunhanGiao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 10 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Hộ Viện Võ Tăng, học được Thiếu Lâm Đao, Côn, Quyền pháp.

Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

Phụ trách Tàng Kinh Các (Tàng Kinh Các)

tangkinhcac_huyentuGiao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Phục Ma Thiên Vương, học được những tuyệt kỹ lợi hại là Hoành Tảo Lục Hợp, Ma Ha Vô Lượng, Long Hổ Trảo.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

NPC trang thiết bị (209/194)

trangthietbi_trungtietPhụ trách cung cấp các trang thiết bị cho các môn đệ Thiếu Lâm

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Hộ Viện Võ Tăng.
 • Học được võ công:
  • Thiếu Lâm Côn pháp  thieulamconphap
  • Thiếu Lâm Đao pháp  thieulamdaophap
  • Thiếu Lâm Quyền pháp  thieulamquyenphap
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Nhân Phương Trượng
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184), gặp Từ Nhân Phương Trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Vào trong Đạt Ma Đường (210/188), phía sau pho tượng trong Đạt Ma Đường có 1 con hẻm nhỏ, vào trong đó đánh bại những tên Cơ Quan Nhân (192/197), (203/200), (216/201) đến khi lấy được Kim Liên Hoa.
 • Bước 3: Mang Kim Liên Hoa về giao cho Từ Nhân Phương Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Hộ Tự Kim Cang.
 • Học được võ công: Bất Động Minh Vương.  batdongminhvuong
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Bi
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Đạt Ma Đường (210/188), tìm gặp Huyền Bi, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Biện Kinh Phủ -> Tây Phục Ngưu Sơn tìm năm tên Man Di (280/185), (269/184), (264/185), (262/183), (277/187). Sau khi đánh đủ 5 con ở 5 địa chỉ trên sẽ có dòng chữ hiện lên: " Bạn đã dạy dỗ được 5 tên Man Di, chúng hứa từ nay sẽ không quậy phá nữa... ".
 • Bước 3: Trở lại Đạt Ma Đường gặp Huyền Bi phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Hộ Pháp La Hán.
 • Học được võ công: La Hán Trận.  lahantran
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Giác
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến hồ Phóng sinh tìm gặp Huyền Giác(220/193), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến rừng tháp bên ngoài chùa, phát hiện những kẻ có hành tung mờ ám. Đánh bại Mạch Anh (238/200), (231/204), cho đến khi nào biết được bọn chúng chính là gián điệp của Kim quốc, đồng đảng của bọn chúng đã đánh cắp thành công "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" hiện giờ đã chạy đến Kim Quang động ở Kiếm Các Tây Bắc.
 • Bước 3: Đến Phượng Tường Phủ -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động, đánh bọn Trộm kinh(218/182), (179/186), (198/196) đến khi lấy lấy lại được "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh".
 • Bước 4: Trở lại Thiếu Lâm, đến hồ Phóng sinh, mang kinh giao cho Huyền Giác, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Truyền Kinh La Hán.
 • Học được võ công: Sư Tử Hống.  sutuhong
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Nhân Phuơng Truợng
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184) tìm gặp Từ Nhân Phương trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Thiếu Lâm Mật Thất (168/166) ở phía Bắc Chùa Thiếu Lâm, trả lời 3 câu hỏi để vào được trong Mật Thất (thứ tự trả lời là 1 - 2 - 1).
 • Bước 3: Đánh Kim Cang Nhân(213/205), (203/198), (204/205), (208/201) để lấy được khẩu quyết.
 • Bước 4: Đến cuối hang động (230/207) sẽ nhìn thấy một thạch thất, nhấp vào phiến đá, đọc đúng khẩu quyết sẽ có thể cùng Nhị Tăng đối thoại, phải chú ý nghe thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng (các bạn nên ghi lại).
 • Bước 5: Trở lại Phương trượng Thiền phòng, gặp Từ Nhân Phương Trượng, thuật lại thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng:
  • Nếu như thứ tự chính xác, hoàn thành nhiệm vụ.
  • Nếu như thứ tự bị sai, Từ Nhân Phương trượng : "Ta không hiểu được ý nghĩa năm câu này, có phải ngươi đã bị lầm lẫn thứ tự không?" Bạn phải thực hiện lại nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Phục Ma Thiên Vuơng.
 • Học được võ công:
  • Hòanh Tảo Lục Hợp  hoanhtaoluchop
  • Ma Ha Vô Luợng  mahavoluong
  • Long Hổ Trảo  longhotrao
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Từ.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tàng Kinh Các(218/190) , gặp Huyền Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến sân luyện võ gặp Trừng Tâm (224/178). Hắn muốn bạn kiếm cho hắn 1 con gà quay.
 • Bước 3: Đến Tửu lầu ở Biện Kinh (210/193), bỏ 500 lượng mua gà quay mang về giao cho Trừng Tâm.
 • Bước 4: Đến rừng thông, trong rừng là một mê cung cây thông, trong mê cung có rất nhiều đá, căn cứ theo sự sắp xếp Tứ, Ngũ, Tam, sẽ tìm được tảng đá có giấu tàng thư (231/170), đẩy nó ra sẽ lấy được "Dịch Cân Kinh".
 • Bước 5: Trở lại Tàng Kinh Các, mang "Dịch Cân Kinh" giao cho Huyền Từ, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Vô Luợng Thích Tôn.
 • Học được võ công: Huyền Nam.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Từ.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến La Hán trận (lối đi vào phía sau tượng Phật trong La Hán đường), đánh bại các tên Tăng Binh Đầu Lĩnh (197/211), (211/224), (206/196), (229/208), bạn sẽ lấy được Niệm Châu, Thiền trượng, Mộc Ngư và Bát Vu.
 • Bước 3: Mang 4 bảo vật trên về giao cho Huyền Nan, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần Thuởng:
  • Như Lai Thiên Điệp   nhulaithiendiep
  • Dịch Cân Kinh   dichcankinh
 • Được phong làm: Hộ Pháp Trưởng Lão.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiếu Lâm ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng: học được Đạt Ma Độ Giang , Hoành Tảo Thiên Quân , Vô Tướng Trảm. Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Từ bất kỳ thành chính nào bạn đi Xa phu -> Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong (326/224), nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường (210/188) tìm gặp Huyền Bi.
 • Bước 3: Sang La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan.
 • Bước 4: Trở lại Đạt Ma Đường nói chuyện với Huyền Bi nhận lệnh bài để đi thực hiện nhiệm vụ.
 • Bước 5: Quay lại Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong để đưa lệnh bài.
 • Bước 6: Đánh bại Kim Quốc Tướng Lĩnh (323/240) rồi gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong báo tin.
 • Bước 7: Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường tìm gặp Huyền Bi báo tin.
 • Bước 8: Sang La Hán đường, gặp Huyền Nan báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

 • Bước 1: Đến Biện Kinh phủ rồi đi theo hướng tây nam đến chùa Thiếu Lâm. Vào trong chùa gặp Tri Tăng Khách (211/195) ông ta muốn bạn chứng tỏ 4 phẩm chất: Xích đảm trung tâm, hạo nhiên chính khí, kiên nhẫn bát đạt và vô tư vô ngã.
 • Bước 2: Quay lại Biện Kinh phủ, đến tìm Tân Khởi Tật (220/187) lấy được Quảng Hoắc Hương.
 • Bước 3: Gặp Kim Quốc Võ Sĩ (209/201) nhận được Kiên Tinh Thạch.
 • Bước 4: Đến cổng thành phía Bắc Tán gẫu với Vệ Binh Thành Môn (198/187), hắn sẽ hỏi bạn về lòng trung thành, bạn hãy chọn câu trả lời thừ hai được tặng Xích Đồng Khoáng.
 • Bước 5: Mang cả 3 món này tặng cho Người ăn mày (210/186) và được giao cho một Lá thư. Cầm lá thư đó về chùa Thiếu Lâm giao lại cho Tri Tăng Khách , thế là được tiếp nhận làm đệ tử ký danh.

Kỹ năng cấp 120 - Đại Thừa Như Lai Chú

Học kỹ năng
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Bí quyết kỹ năng cấp 120
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Thành Bí Kíp 120
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
Thông tin kỹ năng

Võ Lâm Miễn Phí

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

 • Bước 1: Đến Biện Kinh phủ rồi đi theo hướng tây nam đến chùa Thiếu Lâm. Vào trong chùa gặp Tri Tăng Khách (211/195) ông ta muốn bạn chứng tỏ 4 phẩm chất: Xích đảm trung tâm, hạo nhiên chính khí, kiên nhẫn bát đạt và vô tư vô ngã.
 • Bước 2: Quay lại Biện Kinh phủ, đến tìm Tân Khởi Tật (220/187) lấy được Quảng Hoắc Hương.
 • Bước 3: Gặp Kim Quốc Võ Sĩ (209/201) nhận được Kiên Tinh Thạch.
 • Bước 4: Đến cổng thành phía Bắc Tán gẫu với Vệ Binh Thành Môn (198/187), hắn sẽ hỏi bạn về lòng trung thành, bạn hãy chọn câu trả lời thừ hai được tặng Xích Đồng Khoáng.
 • Bước 5: Mang cả 3 món này tặng cho Người ăn mày (210/186) và được giao cho một Lá thư. Cầm lá thư đó về chùa Thiếu Lâm giao lại cho Tri Tăng Khách , thế là được tiếp nhận làm đệ tử ký danh.
Top