Chiến Định Giang Sơn 18

Cập nhật phần thưởng Tính năng

Để tạo điều kiện cho quý nhân sĩ đến chinh phục vùng đất mới Chiến Định Giang Sơn 18, khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Vượt Ải, Tống Kim và BOSS Hoàng Kim sẽ dễ dàng nhận được Rương Bí Bảo Tính Năng, số lượng và điều kiện nhận thưởng chi tiết như sau

 • Thời gian áp dụng:  Từ sau bảo trì 0h00 ngày 09/05/2024
 • Tính năng áp dụng: Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Vượt Ải, Tống Kim và BOSS Hoàng Kim.

Tính năng Phong Lăng Độ, Viêm Đế, Vượt Ải, Tống Kim

Tính năngHoàn thànhRương tính năngSố lượng
Phong Lăng Độ Hoàn thành Phong Lăng Độ Phong Lăng Độ 2
Tiêu diệt boss Thủy Tặc Phong Lăng Độ 5
Viêm Đế Qua ải 1 Viêm Đế Viêm Đế 1
Qua ải 3 Viêm Đế Viêm Đế 1
Qua ải 6 Viêm Đế Viêm Đế 1
Qua ải 10 Viêm Đế Viêm Đế 1
Tiêu Diệt Boss cuối Viêm Đế 3
Vượt Ải Qua ải 10 Vượt ải Vuợt ải 1
Qua ải 20 Vượt ải Vuợt ải 1
Qua ải 28 Vượt ải Vuợt ải 1
Qua ải 29 Vượt ải Vuợt ải 4
Tống Kim Kích hạ Nguyên Soái Tống Kim 4
Top 1 PK Tống Kim 3
Top 2 PK Tống Kim 2
Top 3 PK Tống Kim 1
Bên thắng (đạt 1000 điểm tích lũy trở lên) Tống Kim 3
Bên thua (đạt 1000 điểm tích lũy trở lên) Tống Kim 2
Top 1 Hạng Tống Kim 5
Top 2 Hạng Tống Kim 3
Top 3 Hạng Tống Kim 2
 • Phần thưởng rương tính năng:
Vật phẩmTác dụng

Chìa Khóa Vạn Năng

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
Dùng để mở rương tính năng để nhận phần thưởng
Có thể bày bán, giao dịch


Rương Tống Kim

Rương tính năng Tống Kim
Có thể giao dịch bày bán
Sử dụng nhận thưởng phong phú


Rương Vượt Ải

Rương tính năng Vượt Ải
Có thể giao dịch bày bán
Sử dụng nhận thưởng phong phú


Rương Viêm Đế

Rương tính năng Viêm Đế
Có thể giao dịch bày bán
Sử dụng nhận thưởng phong phú


Rương Phong Lăng Độ

Rương tính năng Phong Lăng Độ
Có thể giao dịch bày bán
Sử dụng nhận thưởng phong phú

  • Phần thưởng sẽ chia ra 2 loại:
   • Mở miễn phí để nhận thưởng bình thường
   • Dùng chìa khóa vạn năng để mở nhận thưởng phong phú
  • Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 50 rương tính năng mỗi loại/ngày (không phân biệt mở miễn phí hay dùng chìa khóa)
  • Tùy vào loại hình mở rương sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
  • Phần thưởng mở miễn phí: Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số những phần thưởng sau:
Vật phẩmSố lượng
Kinh Nghiệm 5,000,000
Kinh Nghiệm 10,000,000
Kinh Nghiệm 15,000,000
Uẩn linh Yếu Quyết (30 ngày)(khóa) 1
Định Mạch Đan (khóa) 1
Đại Hộ Mạch Đơn (khóa) 1
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1)(khóa) 1
Mặt nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày)(khóa) 1
Tân nhậm hành ấn hạ (7 ngày) (khóa) 1
Rương Nguyệt Khuyết (ngẫu nhiên 10 bộ vị) 1
 • Phần thưởng dùng chìa khóa mở: Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số những phần thưởng sau
Vật phẩmSố lượng
Kinh Nghiệm 30,000,000
1 Đồ phổ nhật viên (ngẫu nhiên 10 bộ vị) 1
Bổ thiên thạch 1
Nhật viên hồn 1
Nhật viên thạch 1
Uẩn linh Yếu Quyết (30 ngày) 1
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) 1
Đại Hộ Mạch Đơn 10
Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày) 1
Rương Chân Nguyên Tiểu (30 ngày) 1
Rương Chân Nguyên Đại (30 ngày) 1
Tử tinh khoáng thạch 10
Tinh thần khoáng (30 ngày) 1

Phần thưởng Boss Hoàng Kim

 • Nhân vật kết thúc boss nhận được: 100 triệu điểm kinh nghiệm và 1000 chân nguyên, thành viên tổ đội (nếu có) nhận được 50 triệu điểm kinh nghiệm
 • Đội trưởng chiến đội có tổng sát thương cao nhất lên boss Hoàng Kim sẽ có thể nhặt rương phần thưởng, khi nhặt sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:
Vật phẩmSố lượng
1 Đồ phổ nhật viên (ngẫu nhiên 10 bộ vị) 1
Tử tinh khoáng thạch 10
Nhật viên hồn hoặc Nhật viên thạch 1
Ngũ Hành Ấn cấp 10, Ấn Hạ, Ấn Trung, Ấn Thượng (7 ngày) 1
Trang sức cấp 10 (các loại) hoặc Trang sức Nhậm Tiêu Dao (các loại) (7 ngày) 1
Mặt nạ chiến trường (vương giả, bá giả, thành giả) (7 ngày) 1
Ngựa hoàng kim Dương Sa, Ngự Phong, Lưu Tinh, Kinh Lôi, Xích Thố, Ô Vân, Tuyệt Ảnh, Chiếu Dạ (7 ngày) 1
Hàn Thiên Thúy Ngọc Sơ/Hàn Thiên Thúy Ngọc (30 ngày) 20
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Cấp 1)/Vũ Hoa Thạch (30 ngày) 20
Đại hộ mạch đơn 100
Đại hộ mạch đơn (lv1) 10
Định mạch đan 10
Huyền nguyên đan (7 ngày) 10
Rương chân nguyên tiểu/đại (7 ngày) 1
Sách thăng cấp kĩ năng thú nuôi, sách kĩ năng thú nuôi, thuần thú quyết (30 ngày) 1
Rương mật tịch kĩ năng 150 cấp 21, 22, 23, 24, 25 1
Bí kíp kĩ năng 150 cấp 26 (12 phái) 1

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.