Chiến Định Giang Sơn 18

Đua Top nhận thưởng hấp dẫn

Bất kể là anh hùng hào kiệt hay là cao nhân ở ẩn, chắc chắn đều từng có ước mơ để lại bút tích của mình trên giang hồ, không cam phận dừng chân một chỗ mà sẽ luôn khám phá, chinh phục những lãnh địa khác để mở rộng bờ cõi, khẳng định uy danh. Và khởi động cho một mùa hạ đầy sôi động và cuồng nhiệt, một vùng đất mới chưa có tên gọi - thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí cùng tham gia Chiến Định Giang Sơn - khẳng định tên tuổi.

Tin chắc rằng, với kinh nghiệm xông pha giang hồ của mình bao lâu, quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đoạt được nhiều chiến lợi phẩm cực kỳ giá trị của võ lâm ngay tại Chiến Định Giang Sơn 18 này! Thể hiện ngay nào!

Lưu ý: Các tính năng hỗ trợ đi kèm tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 18

Tặng quà máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 18

 • Thời gian nhận quà: 10h00 ngày 10/05 đến 23h59 ngày 17/05/2024
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đến với Chiến Định Giang Sơn 18
 • NPC nhận quà: Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An.
 • Phần thưởng:
  • 1 Minh Phượng Cẩm Nang (7 ngày, khóa)
  • 500 Điểm Danh Vọng
  • 30 Tài Lãnh Đạo
  • 1000 Vạn Bảo Rương (khóa)

Phần thưởng đạt mốc đẳng cấp

   • Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 10/05 đến 23h59 ngày 10/08/2024
   • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật chơi tại Chiến Định Giang Sơn 18.
   • Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Chưởng Đăng Cung Nữ (Lâm An) để nhận thưởng đua Top cao thủ.
Mốc đẳng cấpVật phẩm
Trùng Sinh 7 - cấp 150 40 Sách Kỹ Năng Pet (khóa, 30 ngày)
50 Thuần Thú Quyết (khóa, 30 ngày)
20 Sách Thăng Cấp Kỹ Năng Thú Nuôi (khóa, 30 ngày)
150 Tinh Luyện Thạch (khóa, 30 ngày)
Kỹ năng 180 cấp 15
Kỹ năng 150 cấp 22
Trùng Sinh 7 – cấp 165 86 Tu Dưỡng Đan (khóa)
Trùng Sinh 7 – cấp 170 200 Tu Dưỡng Đan (khóa)
Trùng Sinh 7 – cấp 175 450 Tu Dưỡng Đan (khóa)
Trùng Sinh 7 – cấp 180 Thủ Tam Âm Kinh cấp 7
Thủ Tam Dương Kinh cấp 7
Trùng Sinh 7 – cấp 185 Túc Tam Âm Kinh cấp 7
Túc Tam Dương Kinh cấp 7
Trùng Sinh 8 – cấp 191 20.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng Sinh 8 – cấp 192 30.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng Sinh 8 – cấp 193 40.000 điểm Huyền Nguyên
Trùng Sinh 8 – cấp 194 50.000 điểm Huyền Nguyên

Đua Top đẳng cấp Cá Nhân

 • Sau khi kết thúc bảo trì vào ngày 27/06/2024, sẽ tổng kết Top 10 thế giới để trao thưởng. 
 • 23h59 ngày 27/06/2024, hệ thống lấy danh sách các nhân vật thỏa điều kiện sau để trao thưởng. Thời gian nhận thưởng thông báo sau.
   • Trùng Sinh 7 cấp 160 trở lên sẽ nhận: 5000 Định Mạch Đan (khóa) và 50.000 điểm Huyền Nguyên
  • Trùng Sinh 8 trở lên sẽ nhận: 500 Đại Hộ Mạch Đơn (cấp 1) (khóa).
  • Top 10 Thế Giới:
HạngVật phẩm thưởngSố lượng  HSD 
1 Danh hiệu: Võ Lâm Cao Thủ
Kháng tất cả: 20%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 40%
Ngũ hành nhược hóa 500
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Bộ Trang Bị Nhật Viên ( Vũ Khí, Áo chỉ số đẹp) 1  
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 90 
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 90 
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 90 
Chân Nguyên     2 Triệu   
Danh hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt
Kháng tất cả: 15%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 30%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Bộ Trang Bị Nhật Viên (ngẫu nhiên thuộc tính) 1  
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 90 
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 90 
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 90 
Chân Nguyên     2 Triệu   
Danh hiệu: Giang Hồ Cao Thủ
Kháng tất cả: 10%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 20%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Rương Trang Bị Nhật Viên Vũ Khí/Y/Khôi/Hạng Liên (ngẫu nhiên thuộc tính) 1   
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 90 
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 90 
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 90 
Chân Nguyên     2 Triệu   
Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Rương Trang Bị Nhật Viên Y/Khôi/Hạng Liên (ngẫu nhiên thuộc tính)  1   
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 90 
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 90 
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 90 
Chân Nguyên     2 Triệu   
5 - 7  Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Rương Trang Bị Nhật Viên Y/Khôi/Hạng Liên (ngẫu nhiên thuộc tính)  1   
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 60 
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 60 
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 60 
Chân Nguyên     1,5 Triệu   
8 - 10  Danh hiệu: Cao Thủ Định Danh
Kháng tất cả: 5%
Giảm trọng kích 5%
Hiệu quả trọng kích 10%
Sinh lực 10000 (dương)
Kỹ năng vốn có +1

Võ Lâm Miễn Phí

1 365
Rương Trang Bị Nhật Viên Khôi/Hạng Liên (ngẫu nhiên thuộc tính) 1   
Nhậm tiêu dao (tùy chọn)  1 30
Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả  1 30
Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng)  1 30
Chân Nguyên     1 Triệu   

Đua TOP Bang hội

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 05/07, 12/07 và 19/07/2024
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 18.
 • Cách tính điểm trong 1 trận Công Thành:
  • Bang hội chiếm nhiều Thành nhất được 4 điểm. Lưu ý: Nếu 1 Bang hội chiếm cả 7 Thành thì chỉ được 3 điểm
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 2 được 3 điểm
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 3 được 2 điểm
  • Nếu 2 Bang hội có số lượng Thành bằng nhau sẽ xét ưu tiên dựa trên Thành thị chiếm được, thứ tự ưu tiên như sau:
STTThành
1 Tương Dương
2 Biện Kinh
3 Lâm An
4 Phượng Tường
5 Dương Châu
6 Thành Đô
7 Đại Lý
  • Ví dụ: Bang hội A chiến được 3 thành (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B cũng chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
  • Sau 3 tuần thi đấu sẽ lấy tổng điểm để làm căn cứ xếp hạng.
   + Nếu 2 bang hội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ xét ưu tiên dựa trên số lượng thành thị chiếm được ở tuần thi đấu cuối (19/07/2024), bang nào chiếm nhiều thành hơn xếp trên.

   → Ví dụ 1: Bang hội A sau 3 tuần có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B sau 3 tuần cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 4 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô, Biện Kinh). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, bang hội B chiếm được 4 thành, nên sẽ hạng 1 do chiếm được số thành nhiều hơn. 

   +
   Nếu 2 bang hội có tổng số điểm và thành bằng nhau, thì bang nào chiếm được thành có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ xếp trên, thứ tự như bảng trên.

   → Ví dụ 2: Bang hội A  sau 3 tuần có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B sau 3 tuần cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A và B đều có cùng số lượng thành là 3, nên sẽ tiếp tục xét tiếp tới thứ tự ưu tiên thành thị, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương. 
 • Phần thưởng:
  • Bang hội hạng 1 sẽ được chọn tên máy chủ, theo quy tắc đặt tên bên dưới.
  • Phần thưởng được trao trực tiếp nhân vật Bang chủ sau khi tổng kết điểm thông qua GM.
  • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh Hạng Liên quan đến việc nhận thưởng.

Phần thưởng Đua Top Bang hội

Phần thưởng hàng tuần
 • Từ ngày mở server cho đến ngày 28/06/2024, Top 3 Bang Hội có điểm Công Thành sẽ được nhận thưởng như sau:
HạngXu
1 30,000
2 20,000
3 10,000
Phần thưởng chung cuộc
HạngSố lượngVật phẩm
1 1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 9] [2 cấp] (chỉ số đẹp, tùy chọn thuộc tính)
1 Bộ Hắc Thần Chí Tôn
1 Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu (90 ngày)
1 Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày)
2 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
2 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
2 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
5000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1)
3 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày)
3 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày)
3 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày)
2 1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ [Cấp 8] [1 cấp] (chỉ số đẹp, tùy chọn thuộc tính)
1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn
1 Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí/Y/Khôi (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày)
1 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
1 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
2 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
2 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
3000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1)
2 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày)
2 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày)
2 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày)
3 1 Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí/Y/Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số)
1 Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày)
1 Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9]
1 Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9]
1 Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9]
1 Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9]
1 Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9]
2000 Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1)
1 Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày)
1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày)
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày)

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

Võ Lâm Miễn Phí

 • Ngoài ra ban hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
Kỹ Năng 90Thành Thị Thôn TrấnĐịa danh
luyện công
Theo tên Bang hội
Đạt Ma Độ Giang Truy Tinh Trục Nguyệt Lâm An Long Môn Trấn Hắc Sa Động Bang A - CĐGS18
Hoành Tảo Thiên Quân Truy Phong Quyết Tương Dương Đạo Hương Thôn Trường Bạch Sơn Bắc -
Vô Tướng Trảm Thiên Địa Vô Cực Thành Đô Long Tuyền Thôn Trường Bạch Sơn Nam
Vân Long Kích Nhân Kiếm Hợp Nhất Phượng Tường Vĩnh Lạc Trấn Khỏa Lang Động
Thiên Ngoại Lưu Tinh Âm Phong Thực Cốt Nam Nhạc Trấn Mạc Cao Quật
Băng Tung Vô Ảnh Huyền Âm Trảm Thạch Cổ Trấn
Băng Tâm Tiên Tử Đoạn Cân Hủ Cốt Dương Châu Giang Tân Thôn Điểm Thương Sơn -
Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh Tam Nga Tế Tuyết Chu Tiên Trấn Dược Vương Động
Cửu Cung Phi Tinh Phong Sương Toái Ảnh La Tiêu Sơn
Bảo Vũ Lê Hoa Phổ Độ Chúng Sinh Sa Mạc Địa Biểu
Ngạo Tuyết Tiêu Phong Thiên Hạ Vô Cẩu Tiến Cúc Động
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.